Přál bych si, aby postupy měnící život k nepoznání byly k dispozici co nejvíce lidem. Aby mohl každý zažívat to, co si z hloubi duše přeje a na co má právo. 

Kromě svobody, stavu "vyššího štěstí" (bezpodmínečné radosti, oblažujícího naplnění), a také samozřejmě zdraví, neznám v životě lidském větší hodnotu, než možnost růst, vyvíjet se a vzdělávat. Ve své podstatě nemůže být nic tak zábavného a vzrušujícího: Růst je samotnou podstatou vesmíru - jako děti jsme tento skvělý pocit z objevování nového neskutečně milovali!
 
Do svého vzdělání jsem za svůj život vložil přibližně čtvrt milionu, tj. 250 000 Kč (psychoterapeutický výcvik, kurzy, konzultace, knihy, CD a DVD). Hodnota, kterou jsem dostal zpět, je nevyčíslitelná. Býval jsem zcela jiným, velmi nesvobodným člověkem. Kdyby mě nepoháněla někdy až spalující vášeň zkoumat vše, co funguje a má potenciál změnit nám, lidem, život, neměl bych vám nyní co nabídnout. 
 
Věřím, že cokoliv se naučíme, nám už NIKDY (ani po smrti) nikdo nevezme. Věřím, že každá nová dovednost rozšiřuje naše možnosti, a to jak v pracovní, tak v partnerské oblasti. A věřím, že když kultivujeme svoji osobnost, mají z toho prospěch i lidé kolem nás.
 
Lidem, kteří mě inspirovali, bych nejraději nastrkal všechny peníze světa. Ale toho si nevšímejte, mám občas výstřední názory. Nesouhlasím s tím, aby vzdělání bylo úplně zadarmo. Nejde jen o to, že bych uvítal - podobně jako třeba pekař, účetní nebo právník - dostat za svou práci zaplaceno, důležitý je také efekt, jaký má placení za rozvoj sebe na člověka, který tyto peníze vydává. Opakovaně bylo výzkumy prokázáno, že když někdo absolvuje jakýkoliv kurz nebo psychoterapii zdarma, nedojde u něj obvykle k tak velkému zlepšení, jaké nastává, je-li jedinec nucen za tuto službu zaplatit.
 
Tento článek jsem napsal proto, že jsem se zeptal pár známých, jaká si myslí, že by byla adekvátní a fér cena za jednodenní seminář. Nejednou jsem slyšel: "Vůbec nevím. Nemám přehled. Třeba 500 Kč?". Když jsem jim pak řekl, že 500 Kč je obvyklá cena za jednu padesátiminutovou hodinu terapie, začali se mi nejednou omlouvat s tím, že si tohle neuvědomili.
 
Je na zvážení každého, jestli peníze investuje raději do svého auta; jestli raději koupí dětem hračku, než by se pro ně stal laskavějším a radostnějším rodičem nebo jestli investice do čehokoliv vnějšího je důležitější než investice do vlastního "Já". Když domyslím, jak dramatickou změnu postupy, o které se s Vámi chci na semináři podělit, přinesly mě samému, cením si hodnoty základního semináře ENJOYINGU na minimálně 10 000 Kč.
 
Protože bych si ale vážně přál, aby "postupy měnící život k nepoznání byly k dispozici co nejvíce lidem", protože vnímám realitu současné ekonomické situace a protože jsem kdysi též jedl též suché rohlíky, abych si šetřil na jeden týdenní seminář, zaplatíte při registaci na tomto webu za seminář právě 1500 Kč - studenti ještě o pět set korun méně.
 
                                                                                                                                                                                                        Jiří Hamerský