O Enjoyingu

Můžeme být nemocní, bez práce a bez peněz, žít v neuspokojivém nebo dokonce žádném vztahu. Ať už jsme nyní kdekoliv, existuje způsob, jak svůj život pozvednout na zcela novou úroveň.

Enjoying mění naše vnímání, naši osobnost, náš osud.

Enjoying nám hravým a laskavým způsobem umožňuje, aby nás život začal znovu bavit. 

Enjoying znamená posun směrem k harmonii a k rozšíření našich možností. I smutek může být krásný, očistná síla pláče někdy až zázračná, vztek nás může mobilizovat. Dopřejme si svobodu cítit naprosto cokoliv. 
 
Enjoying říká, že dříve lidé neměli počítače, ani přímý vliv na to, co se jim v životě dělo. Neznali SMS zprávy, a také neuměli používat své emoce. Dnes využíváme mobilní telefony, ale v práci s vlastní psychikou jsme zůstali na úrovni středověku. 
Enjoying nás jemně vede k tomu, co pro člověka 22. a 23. století bude stejnou samozřejmostí, jako jsou pro nás dnes mobily a další technika.
 
Enjoying v nás znovu aktivuje stav okouzlení, ve kterém jsme jako děti – aniž si to už pamatujeme – přirozeně setrvávali. Vrací nám zpět kvality jako zvídavost, spontánnost, hravost, nadšení, schopnost bezprostředně projevovat své emoce a častý smích.

Cílem Enjoyingu je naučit se pohybovat časoprostorem po "své nejzářivější dráze" - tj. záměrně si každý den vybrat z miliard možných verzí svého života tu nejlepší. Přestat pasivně reagovat na to, co se právě děje a naopak svůj den aktivně vytvářet.

Enjoying se netváří, že nebudou i nadále přicházet situace těžké, okolnosti bolestné a lidé nepříjemní. Naopak nás na ně cíleně připravuje. Dává nám mocné techniky, jak se nenechat vtáhnout do „negativních myšlenkových vírů“ a jak z nejhoršího vytěžit nejlepší.

Enjoying se blíží stavu plného naplění, kdy nepociťujeme prázdnotu a nutnost hledat něco, co nám chybí. Jsme spokojeni s tím, co je a zároveň chceme víc.
 
Enjoying je tolerantní ke všemu, co člověku pomáhá a co ho rozvíjí. Byrokratickým systémům, které nás naopak svazují a brzdí, doporučuje nevěnovat žádnou pozornost.
Enjoying navrhuje podobně jednat i s lidmi. Věnujme svůj čas těm, kteří nás mají rádi. A ani na pár vteřin nedovolme nikomu, aby naši energii oslaboval a ničil.
Enjoying rovněž znamená revoluci ve vztahu k sobě. Pojem „mít se rád“ se stal už trochu frází – dovede si ale někdo z nás, byť jen z 1 % představit, co zdravý vztah k sobě doopravdy znamená?
 
Enjoying nikdo nevymyslel, není to uzavřený systém, ani doktrína. 
Enjoying se stále vyvíjí a zdokonaluje. Rozvíjí psychologické výzkumy z konce minulého století (M. Csikszentmihalyi, M. Seligman a další); je inspirován revolučními koncepcemi V. Zélanda a E. a J. Hicks; vychází z pozorování lidí, kteří prožívali ty nejtěžší krize i těch, jimž se na první pohled v životě až neuvěřitelně dařilo. 
Enjoying překračuje hranice akademické psychologie, má blízko ke kvantové fyzice, v žádném případě se však nedefinuje jako duchovní či esoterická nauka.
 
Enjoying nám může přinést více smíchu, lehkosti a síly; přejme si však také zcela reálné a viditelné výsledky – takové, kterých si všimnou i ostatní.

Enjoying v kostce

1. Nikdo nás nemá právo měnit a říkat, jak máme myslet, co máme dělat nebo kým máme být.


NENECHME ZA SEBE NIKDY ROZHODOVAT OSTATNÍ.


 2. Největším sobectvím je nebýt sobecký.


JEDINĚ, KDYŽ JSME SAMI SEBOU, MÁME CO NABÍDNOUT. 

3. Zvažme, jestli nám stojí za to, žít ve strachu.

BUĎME ODVÁŽNÍ – NEBOJME SE ZTRATIT PŘÍZEŇ OSTATNÍCH.

4. Výzvou je děkovat nejen za to dobré, ale i za to, co nám způsobilo bolest. 

PŘEMĚŇME JAKOUKOLIV OBTÍŽ VE VÍTĚZSTVÍ.

5. Všechny situace, okolnosti a vztahy s druhými lidmi odráží stav našeho vědomí. 

USMÍVEJME SE NA SVĚT A SVĚT SE BUDE USMÍVAT NA NÁS.
 
6. Změnou emocí můžeme změnit okolnosti svého života.

DOVOLME SI TO NEJLEPŠÍ – POHYBUJME SE PO PROUDU. 
 
7. Začněme skutečně využívat možností, které máme.

VYBERME SI TAKOVOU REALITU, JAKOU POTŘEBUJEME. 
 
8. Pokud necítíme právě teď radost, vášeň a nadšení; neprožíváme to, co můžeme.

JSME TU OD TOHO, ABY NÁS ŽIVOT BAVIL. 
 
9.) Dokud si budeme myslet, že nám něco chybí, nic se nezmění.

KDYŽ NEBUDEME SPOKOJENÍ UŽ DNES, TAK KDY?
 
10. Nalézejme v každém dni to nejlepší.

KAŽDÝ DEN MÁME PŘÍLEŽITOST VÍCE SE SMÁT, VÍCE SVÝM BLÍZKÝM PROZÁŘIT DEN, VÍCE SE NAUČIT, VÍCE ROZŠÍŘIT SVÉ MOŽNOSTI.