Archív - Inspirace

19. 1. 2020

"VÍCE LÁSKY. Tohle má smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

8. 4. 2019

"Jedinou překážkou v realizaci vašich úžasných snů jsou vaše pochybnosti." (K. Simoné, THOVT: Projekt lidstvo)

4. 1. 2019

"Dělat stále stejné chyby je frustrující, ale dělat stále nové chyby je skvělé." (Daniele Baiesi)

10, 12. 2018

"Zázraky se začnou dít, pokud se na ně naladíte." (W. Kennedy, Tom Kenyon, Velký experiment)

6. 12. 2018

"Když svůj život bereme moc vážně, stane se těžkým." (Veronika Jelínková, Hoř pomalu)

30. 11. 2018

"Čekám ráda. Mám při tom čekání tolik času..." (Anie Songe)

29. 11. 2018

"Bez lásky nemůže vzniknout láska." (Anie Songe, Příběhy z vesmíru)

16. 11. 2018

"Nic jiného než vaše vlastní vzorce myšlení nestojí mezi vámi a čímkoliv, co si přejte." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

2. 11. 2018

"Odvaha. Důvěra. Dvě slova, s jejichž pomocí se můžeš dotknout hvězd." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

1. 11. 2018

"Vy i já jsme stvořeni pro něco daleko většího. Nejsme tu proto, abychom jen bezcílně proplouvali životem. Vyším smyslem našeho života je milovat a být milován." (Matka Tereza, Vše začíná modlitbou)

31. 10. 2018

"Největší chudoba začíná ve chvíli, kdy nám věci začnou poroučet." (Matka Tereza, Vše začíná modlitbou)

30. 10. 2018

"Copak lze někoho obdarovat něčím, co sami nemáme?" (Matka Tereza, Vše začíná modlitbou)

10. 10. 2018

"Nesnažte se uspíšit zkušenosti a okolnosti, které mají největší moc vás přetvořit." (E. Gilbertová., Velké kouzlo)

9. 10. 2018

"Neztrácejte kuráž ve chvíli, kdy věci přestanou být snadné či vděčné. (...) V tu chvíli začínají být zajímavé." (E. Gilbertová, Velké kouzlo)

8. 10. 2018

"Intuice je to, co tě baví." (Filip Říha)

5. 10. 2018

"Když cítíš bolest, musíš být sám. Když cítíš radost, chceš sdílet." (Pavel Prantl)

4. 10. 2018

"Člověk by se neměl bát jít za svými sny." (Pavel Prantl)

3. 10. 2018

"Zklamaný jsi tehdy, když jsi něco očekával." (Pavel Prantl)

2. 10. 2018

"Nedovolte, aby vás strach obrátil proti vašemu hravému srdci. (Jim Carrey)

1. 10. 2018

"Vždy je kolem vás spousta skvělých věcí. Nepřestávejte se bavit. A oceňujte, kde se nacházíte." (abraham-hicks.cz)

27. 9. 2018

"Opravdu je pro nás důležitější to, co bylo, než to, co je právě teď?" (Jiří Hamerský)

26. 9. 2018

"Vaše emoce ukazují stupeň vašeho souzvuku se Zdrojem." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

24. 9. 2018

"Není mistra bez toho, aniž by tu prošel těžkými zkouškami." (Zuzana Švédová)

21. 9. 2018

"Nic neodolá lásce." (Jiří Hamerský)

20. 9. 2018

"Jakmile si dost uvědomíte celé své já, těžko ho pak berete zcela vážně." (David Deida, Intimní splynutí)

17. 9. 2018

"Lidé se dokážou změnit v jediné vteřině." (James Redfield, Dvanáctý vlhled)

14. 9. 2018

"Neproste, nepotřebujte a nedomáhejte se. Utvářejte sám svou skutečnost podle vědomého záměru." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

13. 9. 2018

"V období kolem svých narozenin můžeme tvořit zázraky. V těch dnech jsme schopni ze sebe vydat to nejlepší." (Tomáš Opravil)

12. 9. 2018

"Přes tmu někdy nevidíme, že světlo je za dveřmi." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

11. 9. 2018

"Kdykoli na cokoli pomyslíte, předmět vaší pozornosti se začíná pohybovat směrem k vám." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

4. 9. 2018

"Cesty inspirují. Jakákoliv cesta, kterou nám poradí srdce, inspiruje. Máme se po ní vydat a něco objevit. Třeba začátek nové cesty."  (Katy Yaksha, Můžeš vše, co chceš)

 

28. 8. 2018

"Když se něčeho bojíš, jdi do toho." (F. T.)

27. 8. 2018

"Nejtrvanlivější lásky jsou ty nemožné." (Miroslav Herold)

24. 8. 2018

"Když něco prožíváš, tak se s tím propojuješ a stáváš se tím." (Tomáš Opravil)

23. 8. 2018

"Jediná jistota je jistota proměn." (Tomáš Opravil)

22. 8 2018

"Chceš-li porazit temnou bytost, umiluj ji." (Tomáš Opravil)

21. 8. 2018

"Máte v sobě sílu větší než je motivace." (Marián Jelínek)

20. 8. 2018

"Když děláte věci dobřě, energie plyne." (Zuzana Švédová)

10. 8. 2018

"Zklamání je sdělení VNITŘNÍ BYTOSTI, která vám dává vědět, že to, na co se soustředíte, není to, co si přejete." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

9. 8. 2018

"Štěstí je aktivita." (Jiří Hamerský)

8. 8. 2018

"Ještě nikdy se nestalo - když se někomu v životě zavřou nějaké dveře - aby se neotevřely dveře nové." (Květa Fialová)

1. 8. 2018

"Když vám pokyne láska, následujte ji, i když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí, i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi." (Chalíl Džibrán, Prorok)

27. 7. 2018

"Moudří nebojují se světem. Jen naprosto uvolněně a hravě ztělesňují pravdu, se kterou tvoří jednotu." (Haemin Sunim, Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte)

26. 7. 2018

"Když se cítíme dobře sami se sebou a sami sebe jsme zcela přijali, budeme druhým připadat přístupní a budou nás mít rádi takové, jací jsme." (Haemin Sunim, Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte)

25. 7. 2018

"Svět známe jen takový, jaký jej vidíme oknem své mysli. Když je naše mysl hlučná, je takový i svět. A když máme mysl pokojnou, je takový i svět." (Haenim Sunim, Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte)

24. 7. 2018

"Nešťastní nejsme jen proto, že se stalo něco špatného, ale také proto, že v nás víří myšlenky o tom, co se stalo." (Haemin Sunim, Věci, které uvidíte, jenom když zpomalíte)

16. 7. 2018

"Zázraky jsou přirozené. Pokud se nedějí, něco selhalo." (Kurz zázraků)

10. 7. 2018

"Toužíte-li po změně ve svém životě, po jakémkoli posunu vpřed, může k tomu dojít jen tehdy, prolomíte-li cyklické karmické vzorce." (Sadhguru, Vnitřní inženýrství)

9. 7. 2018

"O kvalitě života rozhoduje to, jak ho vnímáte, nikoli to, co vám život nabízí." (Sadhguru, Vnitřní inženýrství)

4. 7. 2018

"Láska se neodehrává mezi dvěma lidmi. Je to něco, co se odehrává ve vás." (Sadhguru, Vnitřní inženýrství)

3. 7. 2018

"Ve chvíli, kdy je v lásce nějaká podmínka, jde jen o transakci. Možná výhodnou transakci, možná vám to spolu klape, ale nenaplní vás to ani netransportuje do jiné dimenze. Jen je to prostě pohodlné. Láska nemusí být nutně pohodlná a většinu času není. Týká se života. Musíte investovat sebe." (Sadhguru, Vniřní inženýrství)

2. 7. 2018

"Skutečně neexistuje nic takového jako podmíněná láska a nepodmíněná láska. Existují podmínky a existuje láska. Mluví-li se o lásce, musí to být bez podmínek."  (Sadhguru, Vnitřní inženýrství)

29. 6. 2018

"Když si ve své mysli podržíte o druhých obraz jejich úspěchu, vizi, jak jsou radostní a plní hojnosti, velice jim tím pomáháte." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

28. 6. 2018

"Lidé by se měli naučit, že v životě je důležité milovat lidi a využívat věci, nikoliv milovat věci a využívat lidi." (Ch. Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

27. 6. 2018

"Jak nic neočekávat? Jednejte! Přání i očekávání rozmělněte v jednání." (V. Zéland, Ovlivňování reality)

26. 6. 2018

"Každá událost na linii života má dva směry - na příznivou a nepříznivou stranu. Vždycky na počátku nové události si volíte, jaký k ní zaujmete postoj." (V. Zéland, Ovlivňování reality)

25. 6. 2018

"Buď hledáme lásku, nebo si láska hledá nás." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

22. 6. 2018

"Beznaděj je jen iluze." (Jiří Hamerský)

21. 6. 2018

"Změny mohou začít v tomto okamžiku." (L.Hay, Přítomný okamžik)

19. 6. 2018

"Recept na dokonalou ekonomiku České republiky? Milovat sám sebe .:-)" (Ihaelakala Hew Len, 2009 při návštěvě ČR)

18. 6. 2018

"Autentický smích nemá důvod. Prostě ve vás roste jako květ na stromě. Bez důvodu, bez racionálního vysvětlení." (Osho, Život, láska, smích)

15. 6. 2018

"V celém vesmíru neexistuje jediný důvod, abychom se vzdávali lásky. Naopak je potřeba zříkat se všeho, co lásce brání." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

14. 6. 2018

"Život je příliš krátký na to, abyste mohli něco vzdát. Vždy potřebujete jít dál." (Ole Einar Bjorndalen)

13. 6. 2018

"Svou závislost na nějaké osobě, věci nebo místě poznáte podle toho, že vám nepřítomnost dané osoby, věci nebo místa působí úbytek štěstí." (N. D. Walsh, Šťastnější než Bůh)

12. 6. 2018

"Buď to tam dej, nebo jdi domů. Vždy jeď naplno." (krédo snowboadistek)

11. 6. 2018

"Nic v tomto světě není skutečné." (Kurz zázraků)

8. 6. 2018

"O našich životech do značné míry rozhodují myšlenkové vzorce - já ji jim říkám "věty, kterým věříš"." (Peter Krištofovič, Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú kecy)

6. 6. 2018

"Láska k lásce sedá. Co na sobě máš ráda?" (Anie Songe, Básničkový deník)

5. 6. 2018

"Když tobě bude lépe, všem okolo tebe bude lépe." (Peter Krištofovič, Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú kecy)

4. 6. 2018

"Buď chceš, nebo nechceš. Ostatní jsou kecy." (Peter Krištofovič)

1. 6. 2018

"Dokonalé štěstí je nadšení mínus očekávání." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

31. 5. 2018

"Kdykoliv si myslíš, že z mnoha pravd ta jediná je správná, vyjeď o patro výš." (Tomáš Opravil)

30. 5. 2018

"Nic není třeba opravovat, všechno si zasluhuje oslavu." (N. D. Walsh, Šťastnější než Bůh)

29. 5. 2018

"Pokud nejdeme vpřed, ustupujeme zpátky." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

28. 5. 2018

"Neexistuje žádné "včera" nebo "zítra", pokaždé začínáš od nuly, v tento okamžik, právě teď." (Bashar)

25. 5. 2018

"Když si přeješ pro sebe, čerpáš z konta zázraků. Když si přeješ pro druhé, na kontě zázraků přibývá." (Tomáš Opravil)

24. 5. 2018

"Nevzdám se, nikdy se nevzdám, protože na celém světě není nic, co by bylo nezvratně nezměnitelné." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

23. 5. 2018

"Když si připustíme svou touhu, dovolíme si sami sebe." (Pierre Franckh, Jednoduše buďte úspěšní)

22. 5. 2018

"Pokud děláš jen to, co umíš, zůstaneš navždy tam, kde jsi." (Pierre Franckh, Jednoduše buďte úspěšní)

21. 5. 2018

"Pokud jdete štěstí naproti, tak vám osud pomůže." (David Pospíšil, sportovní komentátor ČT)

17. 5. 2018

"Pravidelná otázka k sebereflexi: "Je dnešní den nejlepším dnem mého života?" (Jiří Hamerský)

16. 5. 2018

"Nemůžete zemřít. Jste věčným životem." (Abraham - Hicks)

15. 5. 2018

"Zlaté příležitosti jsou všude." (L. Hay, Přítomný okamžik)

14. 5. 2018

"Genialita není nic jiného, než mimořádná schopnost pozorování." (John Ruskin, in: T. Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden)

7. 5. 2018

"Tvoření probíhá neustále. Je to nikdy nekončící proces. Tvoření není pouze formou, světlem a barvou. Tvoření není pouhým zhotmňováním v časoprostorovém kontinuu a dalších duchovních světech. Při procestu tvoření vytváříte také zázraky, radost a potěšení." (Barbara Ann Brennan, Léčení světlem)

4. 5. 2018

"Pouze vy sami zastavujete sami sebe." (Barbara Ann Brennan, Léčení světlem)

3. 5. 2018

"Každý okamžik je nový a jiný, než ten předchozí. Je to proces neustálého sebe-tvoření." (Barbara Annn Brennan, Léčení světlem)

30. 4. 2018

"Člověk je nejsilnější, když je věrný sám sobě, a zároveň když je trpělivý." (Aneta Langerová)

27. 4. 2018

"Láska existuje před životem. Láska je dechem života před prvním nadechnutím v duchovní či fyzické formě. Láska je před světlem. Základem vašeho bytí je prázdnota či nicota. Láska povstává z nicoty jakožto tvořivá síla." (Barbara Ann Brennan, Léčení světlem)

25. 4. 2018

"Jediné, co potřebujete pro své uzdravení, je Světlo a Láska." (L. Hay, in: Barbara Ann Brennan, Léčení světlem)

24. 4. 2018

"Zlaté příležitosti jsou všude." (L. Hay, Přítomný okamžik)

23. 4. 2018

"Štěstí je to nejjednodušší a nejreálnější. Není to žádná složitost." (Květa Fialová v předmluvě knihy Sedm poselství)

17. 4. 2018

"Buď spokojený s tím, co máš a chtěj víc." (Jiří Hamerský)

13. 4. 2018

"Energie nadchne. Charisma inspiruje." (Simon Sinek, Začněte s proč)

12. 4. 2018

"Konstantně buduj svou hodnotu.To ti dá možnosti." (Peter Krištofovič)

11. 4. 2018

"Nezáleží na rozsahu ani talentu, ale na energii, kterou do dané věci vložíš. Pak dokážeš cokoliv." (Alžběta Hofericová)

10. 4. 2018

"Nic jiného než vlastní myšlení nestojí mezi vámi a čímkoliv, co si přejete." (Esther a Jerr Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

9. 4. 2018

"Pozornost přichází automaticky, když děláte to, co milujete." (Bashar)

6. 4. 2018

"Veškerá bolest pramení z toho, že se bráníš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

5. 4. 2018

"Skutečnou moc představují možnosti volby." (Timothy Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden)

4. 4. 2018

"Úspěch přichází, když jej vůbec nečekáme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

3. 4. 2018

"Proč věnujete pozornost čemukoliv jinému, než co je úžasné, skvělé a dobré?" (Abraham-Hicks)

29. 3. 2018

"Ne vždy musejí být věci podle našeho plánu. Může to dopadnout lépe." (Zdena Jordámová, Láska)

28. 3. 2018

"Tajemstvím vedoucím k veškerému úspěchu je zachovávat si pocit štěstí." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

27. 3. 2018

"Nikdy nedovolte, aby vás strach obrátil proti vašemu hravému srdci." (Jim Carrey)

26. 3. 2018

"Jakmile dojde k probuzení, neexistuje pohled zpět." (Joe Vitale, Hew Len, Svět bez hranic)

23. 3. 2018

"Čím větší je význam určité události, tím pravděpodobnější je její neúspěch." (Dmitrij Veriščagin, Jistota)

22. 3. 2018

"Nic není a nemůže být nikdy ztraceno." (film Zápisník jedné lásky)

21. 3. 2018

"Můžeš si cokoliv v životě přát, ale nikdy nic neočekávej." (Petr Marťán)

20. 3. 2018

"Skoč! Křídla roztáheneš cestou." (Lukáš na Bali)

19. 3. 2018

"Láska je vždy šťastná." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 3. 2018

"Zklamání je vaší signálem, že cokoliv, co se zrovna stalo, zapříčinilo, že jste přišli o svůj pocit očekávání a začli se soustředit na něco jiného, než je vaše očekávní." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

15. 3. 2018

"Tajemstvím vedoucím k veškerému úspěchu je zachovávat si pocit štěstí." (Ester a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

14. 3. 2018

"Neustále si opakujte: "Dnešek je nejlepší den mého života." (David Wolfe, in: D. Lichtenstein: Objevte dar)

13. 3. 2018

"V jakékoliv bezvýznamné situaci je skryt vyšší smysl. Situace je vždy moudřejší než my." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

12. 3. 2018

"Bezmezná láska ve skutečnosti spočívá v tak silném přání zůstat ve spojení se zdrojem lásky, že si záměrně volíte myšlenky, které toto spojení umožňují." (Ester a Jerry Hicks, Urči a definuj svá přání a touhy)

9. 3. 2018

"Abychom mohli učinit něco, co se zdá být nemožné, musí někdo jako první posunout hranice možností, jež byly do té doby považovány za nepřekročitelné." (Gregg Braden, Matrix - božský zdroj)

8. 3. 2018

"Bezprostřednost je vždy podmaninvá. Vždy zůstávejte sám sebeou, za všech okolností se nezrazujte, žijte v souladu s vaším krédem." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

7. 3. 2018

"Ať se zabýváte čímkoliv, efektivnost mnohonásobě vzroste, budete-li svou práci nejen jednoduše dělat dobře, ale vědomě s nadšením svou práci milovat a neustále potvrzovat její dokonalost." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

6. 3. 2018

"Dostanete to, o čem cítíte, že přemýšlíte." (Ester a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

5. 3. 2018

"Nejrychlejší cesta ke zdraví je naplnit si mysl jen příjemnými myšlenkami." (L. Hay, Přítomný okamžik)

2. 3. 2018

"Neexistuje žádná cesta mimo tebe. Ty sama jsi cestou." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

1. 3. 2018

"To, co hledáme, většinou už máme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

28. 2.2018

"Když se cítíme špatně, jsme odpojeni od Zdroje nebo od našich tužeb nebo od obojího dohromady." (Jiří Hamerský)

27. 2. 2018

"Je jedno, kde se nacházíš dnes. Dokážeš všechno." (Peter Krištofovič)

26. 2. 2018

"Člověk, který miluje, poslal své ego na dovolenou." (Tomáš Opravil)

23. 2. 2018

"Změny mohou začít v tomto okamžiku." (L. Hay, Přítomný okamžik)

22. 2. 2018

"Ponížit, urazit lásku je nemožné." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

21. 2. 2018

"Každá událost - to je důvod pocítit lásku." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

20. 2. 2018

"V každém místě tohoto vesmíru, je něco, co chceme, a něco, co postrádáme. V každém člověku, v každém situaci, v každém místě, v každém okamžiku - stále máme na výběr. Pokaždé. Pokud tedy opouštíš jedno místo jen proto, že tam není všechno takové, jak by podle tebe mělo být, na místě kam půjdeš, to bude úplně to samé." (Esther a Jerry Hicks, Sára)

19. 2. 2018

"Poznání našeho JÁ je klíčem naprosto ke všemu." (Jiří Hamerský)

16. 2. 2018

"Dříve než promluvíte, zepteje se sebe sama, jak to, co se chystáte říct, přispěje ke zlepšení života druhých lidí." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

15. 2. 2018

"Život v prázdnu může být stimulující výzvou a otevírat nové prostory." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

14. 2. 2018

"Nevěnuj pozornost tomu, co je - soustřeď svou pozornost na šťastný výsledek." (Abraham - Hicks)

13. 2. 2018

"Člověk má jenom to, co daruje." (Raniero Cantalamessa)

12. 2. 2018

"Když vyrážíme do života, nepotřebujeme mnoho zavazadel, stačí milovat." (Michel Quist)

9. 2. 2018

"Nemoc se týká odporu, nikoliv věku." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

8. 2. 2018

"Když jste vděční za to, co máte, ať je to sebemenší maličkost, bude vám takových okamžitě věcí přibývat." (Rhonda Byrne, Kouzlo)

7. 2. 2018

"Berte to zlehka... Vše je v naprostém pořádku." (Esther a Jerry Hicks)

6. 2. 2018

"Nesnaž se ohnout lžíci, je to nemožné. To, co se ohýbá, není lžíce, jsi to ty sám." (film Matrix)

5. 2. 2018

"Když otevřeš svou duši, přijde k tobě celý vesmír." (Zuzana Švédová)

2. 2. 2018

"Stěžování znemožňuje uzdravení." (Abraham-Hicks)

1. 2. 2018

"Dostane to, o čem cítíte, že přemýšlíte." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

31. 1. 2018

"Očekávání výsledku - to je již závislost." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

26. 1. 2018

"V životě vám stačí jeden prostý trik: za to dobré být vděční a to špatné brát s nadhledem." (George Pransky, in: M. Neill, Revoluce zevnitř)

25. 1. 2018

"Nevytváříme hojnost. Hojnost je tu vždy přítomná. Vytváříme omezení." (Arnold Patent, in: Michael Neill, Revoluce zevniř)

24. 1. 2018

"Realita se mění podle toho, z jaké úrovně porozumění a vědomí se na ni díváme." (Michael Neill, Revoluce zevnitř

23. 1. 2018

"Svět je jen božský sen, vznášející se na hranicích času, prostoru a hmoty." (Syd Banks in: M. Neill, Revoluce zevnitř)

22. 1. 2018

"Od úplně jiného prožívání našeho života nás vždy dělí jen jedna jediná myšlenka." (Michael Neill, Revoluce zevnitř)

19. 1. 2018

"Kdo je šťastný, ten má zlaté srdce." (Vivienka)

18. 1. 2018

"Když dojdou dobré zprávy, těm špatným je třeba dávat úsměvná hesla." (Jana Kandrnálová)

17. 1. 2018

"Pokud jsi neuspěl hned napoprvé, jsti na tom stejně jako ostatní." (M. H. Alderson, in: W. Bowen, Svět bez stížností)

16. 1. 2018

"Tak častokrát se stává, že žijem v řetězech, a netušíme, že máme klíč." (Eagless in: W. Bowen, Svět bez stížností)

15. 1. 2018

"Když tvrdíte, že něco nejde, ve skutečnosti říkáte, že něco nechcete." (Sadhguru Jaggi in: W. Bowen: Svět bez stížností)

12. 1. 2018

"Stěžování znemožňuje uzdravení." (Abraham-Hicks)

11. 1. 2018

"Dnes oslavuji všechno, co jsem, a čím se stanu." (L. Hay, Přítomný okamžik)

5. 1. 2018

"To, co ti dá největší jistotu v životě, jsi ty sám." (Peter Krištofovič)

4. 1. 2018

"Když berete, jste závislá. Když dáváte, jste svobodná." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

3. 1. 2018

"To nejlepší, co můžeme udělat pro druhé, je věřit v jejich sny." (Tomáš Opravil)

2. 1. 2018

"O lásce se nediskutuje. Láska je." (Tomáš Opravil)

29. 12. 2017

"Když jste vyčerpali všechny možnosti, pamatujte si tohle: Nevyčerpali jste je!" (Robert H. Schuller, Těžké časy netrvají věčně, vytrvalý člověk je překoná)

22. 12. 2017

"Sebeúctu získáš, když následuješ hlas svého srdce." (Jiří Hamerský)

21. 12. 2017

"V čiré přítomnosti neexistuje strach, jen bezpečí a láska." (Jiří Hamerský)

20. 12. 2017

"To, že něco na druhém vidím jako nedostatek, je můj nedostatek. Což sám nevidím jako nedostatek :-)" (Petr Marťán)

19. 12. 2017

"Vyhrát znamená zvednout se pokaždé, když upadnete." (Sean Covey, 7 návyků úspěšných teenageerů)

18. 12. 2017

"Chcete zničit vztahy? Kývněte na všechno." (Patti Breitmanová, Conni Hatchová, Jak říkat ne bez pocitu viny)

14. 12. 2017

"Použijte své právo nebýt stejný jako všichni." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

13. 12. 2017

"Neobjevit svůj dar je jako zemřít, zatímco hudba ve vás ještě nedohrála." (Jack Canfield, in D. Lichtenstein, Objevte dar)

12. 12. 2017

"Málokterá věc má pro život tak velký význam, jako schopnost ovládat své emoce." (Jiří Hamerský)

8. 12. 2017

"Je vždy nádnerné stát na začátku nové cesty." (Jiří Hamerský)

7. 12. 2017

"Když miluješ, nevadí ti ani ta nejtvrdší práce." (Jiří Hamerský)

6. 12. 2017

"Štve-li vás situace, ve které se nacházíte, je čas ji s láskou změnit." (Pavla Polišenská)

1. 12. 2017

"Musíš se tolik toužit stát motýlem, že se ochotně vzdáš housenky." (S. Andrews, in: T. Ferriss: Nástroje titánů)

30. 11. 2017

"...Proto, když chcete něco stvořit, musíte požádat a věřit, a pak to dostanete." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

28. 11. 2017

"Vůbec nejhorší je myslet si, že už víte dost. Nikdy se nepřestávejte učit." (Arnold Schwarzenegger, in T. Ferriss: Nástroje titánů)

27. 11. 2017

"Zbabělec dá před svým snem vždy přednost jistotě." (Jiří Hamerský)

24. 11. 2017

"Ať to dopadne jakkoliv, výsledek bude pozitivní." (Petr Marťan)

23. 11. 2017

"Neměli bychom zapomínat na to, že bychom měli sledovat svou radost." (Tomáš Opravil)

22. 11. 2017

"Jakékoliv nesravnalosti ve vztahu vycházejí z toho, že jsme zapomněli na svou sebehodnotu." (Tomáš Opravil)

21. 11. 2017

"O lásce jsem nikdy nepochyboval. Bezpodmínečnou lásku vnímám jako konstantní stav." (Tomáš Opravil)

20. 11. 2017

"Když si začnete klást otázky o životě, je to znamení, že zažíváte velký průlom." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

16. 11. 2017

"Jestliže si stěžujete na to, co se vám v životě děje, pohybujete se na frekvenci stížností a nejste v takové pozici, abyste k sobě mohli přilákat věci, které chcete." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

15. 11. 2017

"Žádná vnější síla vám nemůže ovlivnit život, pokud té síle nedáte moc svými myšlenkami." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

14. 11. 2017

"Pravý stav našeho bytí je radost." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

13. 11. 2017

"Váš život je odrazem toho, co uchováváte v sobě. A to, co uchováváte v sobě, máte jenom ve své moci." (Rhonda Byrne, Denní naučení)

10. 11. 2017

"Život je vždy silnější, než jakákoliv koncepce." (Bolek Polívka)

9. 11. 2017

"Nech se vést svým srdcem." (Michaela Chovancová)

8. 11. 2017

"Bytost, která miluje, je zcela neporazitelná a nemusí se bát čehokoliv." (Petr Chobot)

7. 11. 2017

"Když je hůře, můžu se těšit na ten krásný pocit, až bude zase fajn." (Zuzana Švédová)

6. 11. 2017

"Žijeme TEĎ" (Jana Hamerská)

3. 11. 2017

"Štěstí není to, co mám, ale to, co vnímám." (Tomáš Opravil)

2. 11. 2017

"O svých cílech se rozhodujeme srdcem, o prostředcích k nim rozumem." (Lubomír Kostroň)

1. 11. 2017

"Nebýt šťastný je velmi sobecké vůči ostatním." (Tomáš Opravil)

31. 10. 2017

"Rozběhnu se a běžím. Co se mi může stát?" (Zuzana Švédová)

30. 10. 2017

"Je vždy nádherné stát na začátku nové cesty." (Jiří Hamerský)

27. 10. 2017

"Den bude tak dobrý, jak to sám dovolíš." (Jiří Hamerský)

26. 10. 2017

"Lepší cítit bolest, než nebýt. Lepší být ve hře, než nehrát. Lepší trochu riskovat, než se hodně bát." (Jiří Hamerský)

25. 10. 2017

"Zábava je ten nejrychlejší způsob, jak se dostat k cíli, protože zábava sama je cílem." (Fred Gratzon, Leností k úspěchu)

24. 10. 2017

"Odvaha. Důvěra. Dvě slova, díky nimž se můžeš dotknout hvězd." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

19. 10. 2017

"Velcí géniové, všichni ti, co v životě něco vykonali, hodně trpěli. Dostali černý inkoust a z této černé barvy vytvořili ty nejkrásnější barvy." (O. M. Aivanhov, Zlatá pravidla pro každodenní život)

18. 10. 2017

"Na světě je toho tolik, proč bychom měli být všichni šťastni jako králové." (R. L. Stevenson)

16. 10. 2017

"Hudba je zázrak...najednou se vás dotkne nebe; obklopí vás jiný svět." (Osho, Oranžová kniha meditační techniky)

13. 10. 2017

"Neexistuje věkové omezení. Když se modlíme a meditujeme, překračujeme oblast mysli, té fyzický mysli, která pochybuje o našich schopnostech." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

12. 10. 2017

"Jsou dva druhy hledání: jedním je meditace - hledáte v hloubce sami. Druhým je láska - hledáte v hloubce s druhým člověkem." (Osho, Oranžová kniha meditační techniky)

11. 10. 2017

"Jedině meditace vás může zbavit návyků a závislostí." (Osho, Oranžová kniha meditační techniky)

10. 10. 2017

"Celý vesmír je jenom myšlenka." (Jane Roberts, Sethovy promluvy)

9. 10. 2017

"Jak můžeme být světu nejvíce užiteční? Když budeme vypouštět pozitivum a budeme pomáhat." (Květa Fialová)

5. 10. 2017

"Každý den, když se rozední, bychom měli cítit, že musíme dosáhnout něčeho nového." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

4. 10. 2017

"Když něco nevidíme, neznamená to, že to neexistuje." (Jiří Hamerský)

3. 10. 2017

"Neexistují bezvýchodné situace." (P. CH.)

2. 10. 2017

"Jedině důležitá je láska." (Zdeněk Fritz, Křižovatky)

29. 9. 2017

"V čiré přítomnosti neexistuje strach, jen bezpečí a láska." (Jiří Hamerský)

26. 9. 2017

"Oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem." (Antoine de Saint Exupéry, Malý princ)

25. 9. 2017

"Rozum má cenu, jen slouží-li lásce..." (Antoine de Saint Exupéry, Válečný pilot)

22. 9. 2017

"V mysli jsou problémy, v srdci láska." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

21. 9. 2017

"Milovat, ne být milován, vám dává neskutečnou sílu." (Karla Miková)

20. 9. 2017

"Chceš-i být inspirativní, buď sám sebou." (Alžběta Hofericová)

19. 9. 2017

"Čím více přejete někomu štěstí, tím více jste sám šťastný." (Tomáš Klus)

15. 9. 2017

"Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat." (Matka Tereza)

14. 9. 2017

"Pokud něco děláš bez lásky, začínáš být na tom závislý." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

13. 9. 2017

"Čeho se bojím, když si dovolím být tím, kým skutečně jsem?" (Bashar)

12. 9. 2017

"Prázdno je stav přerodu a změny." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

11. 9. 2017

"Není nic lepšího než to, co děláte právě teď." (Bashar)

8. 9. 2017

"Odpovědi přicházejí dříve než otázky." (Pavel Prantl)

5. 9. 2017

"To, co chcete, je už na cestě" (Abraham - Hicks)

4. 9. 2017

"Vybudujte si návyk být ve stavu bytí, kde se může stát cokoliv." (Bashar)

1. 9. 2017

"Vše, co se člověku odehrává, jsou jeho splněná přání." (Tomáš Opravil)

31. 8. 2017

"Hledět pravé lásce do očí znamená čelit požadavku naprosté upřímnosti." (W. P. Young, Chatrč)

30. 8. 2017

"Strach nás brzdí od krásna." (Zuzana Švédová)

29. 8. 2017

"Láska je silnější než všechno ostatní." (Valerian a město tisíce planet)

28. 8. 2017

"Nikdy se nebojte být k sobě upřímní." (Bashar)

25. 8. 2017

"Odkudkoli se můžete dostat tam, kam chcete, ale musíte přestat plýtvat časem na vnímání toho, co všechno se vám nelíbí na vašem současném stavu." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

24. 8. 2017

"Jak nic neočekávat? Přání i očekávání rozmělněte v jednání." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

23. 8. 2017

"Beznaděj je jen iluze." (Jiří Hamerský)

22. 8. 2017

"Pokud se mě někdo zeptá: "Kdy vymýšlíte ty nejlepší věci?", vždy odpovídím: "Když nemyslím." (Hegarty o kreativitě)

18. 8. 2017

"Buď hledáme lásku, nebo si láska hledá nás." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

17. 8. 2017

"V celém vesmíru neexistuje jediný důvod, abychom se vzdávali lásky. Naopak je třeba se zříkat všeho, co lásce brání." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 8. 2017

"Základem života je svoboda, výsledkem života je růst a smyslem života je radost." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

15. 8. 2017

"Přijetí nepřijatelného je největším zdrojem milosti." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

14. 8. 2017

"Existuje zlaté pravidlo: "Pokud to, co děláte nezabírá, zkuste něco jiného." (Valerij Sinelnikov, Síla záměru)

11. 8. 2017

"Je nesmírně oslabující věřit mylnému přesvědčení, že "abych se mohl cítit dobře, jiní se musí změnit". (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

10. 8. 2017

"Ideálem je soulad." (Miroslav Herold)

9. 8. 2017

"Nic v tomto světě není skutečné." (Kurz zázraků)

8. 8. 2017

"Štěstí je kumulativní záležitost. Je tím větší, tím častěji ho cítíte." (N. D. Walsh, Šťastnější než Bůh)

7. 8. 2017

"Jak se zbavit pochybností? Dříve nez začnou." (Abraham - Hicks)

4. 8. 2017

"Když důvěřuješ svému srdci, je jen otázka času, kdy se štěstí přikloní na tvoji stranu." (Jiří Hamerský)

3. 8. 2017

"Nemáme-li někoho rádi, tak si nedovolujeme dostatečně milovat sami sebe." (Tomáš Opravil)

2. 8. 2017

"Osud můžeme změnit, ale nesmíme se na něj urážet." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

1. 8. 2017

"Život je podivuhodná a trochu nevyzpytatelná věc. A to je na něm to nejkrásnější." (seriál Arabela)

31. 7. 2017

"Následuj svou vášeň." (Bashar)

28. 7. 2017

"Právě dnes je čas vykonat něco výjimečného." (Jiří Hamerský)

27. 7. 2017

"Největší síla, která působí v jádru každé lidské bytosti, je potřeba osobní svobody." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

26. 7. 2017

"Pravá láska nikdy nezaniká, vše přetrvá, protože je věčná." (Monika Bílková)

25. 7. 2017

"Nepamatujeme si, co se stalo, ale stalo se to, co si pamatujeme." (John Green, Příliš mnoho Kateřin

24. 7. 2017

"Na každého čeká zázrak." (John Green, Papírová města)

21. 7. 2017

"Když milujete druhé, aniž byste si o ně dělali starosti, přinášíte jim užitek." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

20. 7. 2017

"Nikdo jiný váš život netvoří. Vše je na vás, máte veškerou důvěru." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

19. 7. 2017

"Pokročilá duše je duší dítěte." (E. Barrios, Ami chlapec z hvězd)

18. 7. 2017

"Díváte se na to, na co se právě díváte, ze stejného úhlu pohledu jako vaše Vyšší Já?" (Abraham - Hicks)

17. 7. 2017

"Nakolik se duše soustředí na lásku, natolik svět září ve všech barvách." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

14. 7. 2017

"Je jedno, kde se nacházíš dnes. Dosáhneš všechno." (Peter Krištofovič)

13. 7. 2017

"Když se podělíte o svůj dar, zvýšíte vlastní produktivitu. Jestliže se totiž držíte zpátky, vzniká energie, která všechno blokuje." (Jack Canfield, in: Azizová Lichtenstein, Objevte dar)

12. 7. 2017

"Pocit touhy bychom popsali jako nádherné uvědomování si nových možností. Touha je svěží, svobodný pocit očekávání úžasné expanze. Pocit touhy je ve skutečnosti pocit, že vámi proudí život." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

11. 7. 2017

"Dříve než promluvíte, zeptejte se sebe sama, jak to, co se chystáte říci, přispěje ke zlepšení života druhých lidí." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

10. 7. 2017

"Věřím, že jedině to, co děláme s láskou, má smysl." (Jiří Hamerský, 12 způsobů, jak mít hned teď lepší den)

7. 7. 2017

"Vše začíná u tebe." (Jakub Trpiš, Volba - Klíčový okamžik)

4. 7. 2017

"Jsi světlo, tak sviť! Staň se něčím víc."(Jakub Tpriš, Volba - klíčový okamžik)

3. 7. 2017

"Svět se zboří, když v něm lidé přestanou vnímat krásu." (Jakub Trpiš, Volba - klíčový okamžik)

30. 6. 2017

"Čím více dáváte, tím více dostáváte." (Azizová, Lichtenstein, Objevte dar)

29. 6. 2017

"Každý úspěšný člověk, který něčeho dosáhl, umí pojmenovat, jaké byly jeho cíle. Od nich odvodil strategii a spustil akci." (Peter Krištofovič)

28. 6. 2017

"Touží-li někdo po něčem opravdu vážně a soustředí se na to naprosto, osud mu vždy pomůže." (Elisabeth Haich, Zasvěcení)

27. 6. 2017

"Život je opravdu velmi jednoduchý. To, co vydáváme, se nám vrací zpět." (L. Hay, Přítomný okamžik)

26. 6. 2017

"Jakákoliv situace, která se člověku stane, směřuje k jeho prospěchu." (S. N. Lazarev, Bumerang)

23. 6. 2017

"Vše, co prožíváme - doslova všechno, co se nám děje či co sami děláme - je pouze výsledkem našeho vědomí a ničeho jiného." (Gregg Braden, Matrix, Božský zdroj)

22. 6. 2017

"Změny mohou začít v tomto okamžiku." (L. Hay, Přítomný okamžik)

21. 6. 2017

"Jestliže neuděláte nic, co změní charakter vysílaných vibrací, potom se ve vašich zkušenostech nic nezmění." (E. a J. Hicks, Požádej a je ti dáno)

19. 6. 2017

"Ponížit, urazit lásku je nemožné." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 6. 2017

"Skutečná láska bývá vždy šťastnou." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

15. 6. 2017

"Každá událost - to je důvod pocítit lásku." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

14. 6. 2017

"Konstantně se učit a růst ti dá možnosti." (Peter Krištofovič)

13. 6. 2017

"Poznání našeho JÁ je klíčem naprosto ke všemu." (Jiří Hamerský)

12. 6. 2017

"Jestli potřebujete pomoct, měli byste pomoci nejprve druhým." (R. Wiseman, 59 vteřin)

9. 6. 2017

"To, co ti dává největší jistotu v životě, jsi ty sám." (Peter Krištofovič)

8. 6. 2017

"Zpravidla to, co očekávám, nedostanu. Protože očekávání je vědomí toho, že něco nemám, a to, co nemám, se mi zpravdila opakuje ve zkušenosti - že to nemám a ani nebudu mít." (Antonín Baudyš jr.)

7. 6. 2017

"Život v prázdnu může být stimulující výzvou a otevírat nové prostory." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

6. 6. 2017

"Není nic nad lásku." (Jiří Hamerský)

5. 6. 2017

"Když se na vás lidé zlobí, je to často projev jejich vlastní vnitřní bolesti." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

2. 6. 2017

"Když berete, jste závislá. Když dáváte, jste svobodná." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

1. 6. 2017

"Radost nám dává křídla a utrpení sílu je použít." (Jiří Hamerský)

31. 5. 2017

"Není nic ošidnějšího než naprosto jasný případ." (Sherlock Holmes)

30. 5. 2017

"Každá otázka otevírá dveře." (Lucie Alferi)

29. 5. 2017

"Nejlepší způsob, jak začít cestu sebeobjevování, je soustředit čerstvě vnímanou mysl na to, co chcete a pokládat si otázky typu: "Kdo jsem? Co mi dává lehkost a inspiraci? Co je mým darem? Jak mohou sloužit? Jak se mohu o svůj úděl dělit s osatními?" (S. J. Azizová, Objevte dar)

26. 5. 2017

"Každý den je důvod k oslavě." (Iveta Holušková)

25. 5. 2017

"Jediné, co je důležité, je záměr mít rád." (Tomáš Opravil)

24. 5. 2017

"Když miluješ, nevadí ti ani ta nejtvrdší práce." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

23. 5. 2017

"Štve-li vás situace, ve které se nacházíte, je na čase ji s láskou změnit." (Pavla Polišenská)

22. 5. 2017

"Projít tuto cestu a nepoznat lásku - to je jako neprožít vůbec nic." (William Parish, Seznamte se Joe Black)

19. 5. 2017

"Je nádherné stát na začátku nové cesty." (Jiří Hamerský)

18. 5. 2017

"Den bude tak dobrý, jak to sám dovolíš." (Jiří Hamerský)

17. 5. 2017

"Musíš být výjimkou z pravidla. Nikdy nedělej to, co dělají ostatní." (Neil Strauss)

16. 5. 2017

"Často bude výsledný pocit z toho, co právě začínáme, ještě mnohem lepší, než se na začátku zdálo." (Jiří Hamerský)

15. 5. 2017

"Pomocí fantazie, tím, že se cítíš jako svobodná duše, se tvoří zázraky." (Tomáš Opravil)

12. 5. 2017

"Nemá smysl hrát cizí hru, v níž pravidla neurčujete vy. Ať se zabýváte čímkoliv, vždy hleďte iniciovat svou hru. V tom je tajemství úspěchu." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

11. 5. 2017

"Zábava je ten nejrychlejší způsob, jak se dostat k cíli, protože zábava sama je cílem." (Fred Gatzon, Leností k úspěchu)

10. 5. 2017

"První NE, které chceš někomu říct, je vždy lepší než druhé NE nebo třetí NE. Čím více odkládáš něco, čemu se stejně nevyhneš, tím to bude horší. Proto to udělej hned." (dědeček od Jirky Brychty)

5. 5. 2017

"Jakmile pocítíte negativní emoci, přeřušte cokoliv, co děláte či na co myslíte, a řekněte si: "Co je to, co chci?" (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

4. 5. 2017

"Není důležité KOHO, ale ZDA milujeme." (Tomáš Opravil)

3. 5. 2017

"Charakter netvoří to, co se nám děje, ale to, jak na to reagujeme." (Bashar)

2. 5. 2017

"Není důležité znát dopodrobna konečný cíl, důležité je mít správný směr." (Martina Plichtová)

28. 4. 2017

"Ať to dopadne jakkoliv, výsledek bude pozitivní." (Petr Marťán)

27. 4. 2017

"Všechno je permanentně OK." (Mark Dzirasa)

26. 4. 2017

"Často známe jen jediný způsob. Většinou jich existují tisíce." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

25. 4. 2017

"Nemusíš na sobě nic měnit. Jsi dokonalá taková, jaká jsi. O lásku nemusíš usilovat. Ty sama jsi láskou." (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

24. 4 2017

"Nač je nám trápení? Co nám kdo za to dá?" (Zuzka Švédová)

21. 4. 2017

"Vše je nádherné.. v každém okamžiku... pro toho, kdo se umí dívat." (E. Barrios, Ami se vrací)

20. 4. 2017

"To, že jste někomu prospěšní, budete vědět ve chvíli, kdy na nějakou osobu dokážete myslet a zároveň se při tom cítit dobře." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

19. 4. 2017

"Vyspělé duše se potřebují obklopit krásou. A nic není krásnějšího, než příroda." (E. Barrios, Ami se vrací)

18. 4. 2017

"Láska má být spravedlivá, ne změkčilá." (Tomáš Jarošek)

13. 4. 2017

"Buď to zcela přijmi, nebo to změň." (Iveta Holušková)

12. 4. 2017

"Nemusíme identifikovat příčinu problémů. Prostě jen tělu dovolme, aby se uzdravilo." (Jaroslav Dušek)

11. 4. 2017

"V každém člověku je něco magického, jenom my nejsme schopni věnovat pozornost jednoduchým věcem." (Enrique Barrios, Ami chlapec z hvězd)

10. 4. 2017

"Měli byste se starat o druhé lidi, ne o to, co si o vás myslí." (Blair Singer, Ovládněte svůj vnitřní hlas)

7. 4. 2017

"Člověk, který si zaslouží nejvíce obdivu, jsi Ty sám." (Jiří Hamerský)

6. 4. 2017

"Jsme tu proto, abychom zažívali mimořádnou radost." (Esther a Jerry Hicks)

5. 4. 2017

"Nezáleží na tom, kde jste teď, protože je to tak dočasné." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

4. 4. 2017

"Maminko, proč se neraduješ?" (sedmiletá Michalka od Ariel)

3. 4. 2017

"Přijmi fakt, že se vše děje pro tvůj prospěch." (Jiří Hamerský)

31. 3. 2017

"Když nemáš co ztratit, většino nejvíce získáš." (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

30. 3. 2017

"Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pro nás vědce iluze, i když tvrdošijně přetrvávající." (Albert Einstein in: M. I. George: Wow!)

29. 3. 2017

"Domníváš se, že ke spokojenosti, ba i k pouhém přežití potřebuješ velikou spoustu věcí. To všechno sis jen vymyslel." (N. D. Walsh, Návrat domů k Bohu)

28. 3. 2017

"Nemáme-li někoho rádi, tak si nedovolujeme dostatečně milovat sami sebe." (Tomáš Opravil)

27. 3. 2017

"Čím více máme lásky v duši, tím více se může zhustit čas." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

24. 3 2017

"Nic ve vesmíru ti nebude připadat chladné, je-li v tvém srdci láska." (E. Barrios, Ami se vrací)

22. 3. 2017

"Kdybych byl ve vaší kůži, snažil bych se myslet na to, co mi přináší radost. To by bylo to jediné, co bych DĚLAL." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

21. 3. 2017

"Když člověk přijímá pěkné, stává se pěkným." (Tomáš Jarošek)

20. 3. 2017

"Budete věřit strachu nebo lásce?" (Karla Miková, Vaše cesta - Jdete s davem nebo sami za sebe?)

17. 3. 2017

"Čím více lásky, tím větší schopnost řídit život." (Tomáš Opravil)

16. 3. 2017

"Cit lásky nesmí na ničem záviset. Okolní svět i váš život je jen důvodem pro lásku. Slunce přeci svítí bez ohledu, jak se k němu chováme." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

15. 3. 2017

"Zaměřme se na dostatek, na to, že je o nás skvěle postaráno, že jakákoliv situace, ať se nám na první pohled může zdát špatná, se děje jenom pro naše dobro." (Adéla Chytilová)

14. 3. 2017

"Když byste byli trošku neochotnější smířit se s negativním emocemi, vaše životy by se o dost zlepšily." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

13. 3. 2017

"Vše, co necháme plynout, se k nám rádo bude vracet." (Adéla Chytilová)

10. 3. 2017

"Pravá dokonalost je být šťastný jen tak, bez důvodů." (Adéla Chytilová)

9. 3. 2017

"Udržujte si víru, že vaše sny jsou již na cestě, a při čekání na ně buďte šťastní." (B. Sandoz, Tajemství delfínů a jejich radostný život

8. 3. 2017

"Věci vždy pracují ve váš prospěch." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

7. 3. 2017

"Většinou odsuzujeme to, čemu nerozumíme." (Jiří Hamerský)

6. 3. 2017

"Radost a pozitivní emoce posilují imunitu" (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

3. 3. 2017

"Čiré lásky nelze dosahovat, čirou láskou můžeš jen být." (M. D.)

2. 3. 2017

"Zázraky se dějí jedině mimo komfortní zónu." (M. I. George, Wow!)

1. 3. 2017

"V mysl jsou problémy, v srdci láska." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

28. 2. 2017

"Osud můžeme změnit, ale nesmíme se na něj urážet." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

27. 2 2017

"Navrhovali bychom vám, abyste den začali prohlášením: "Dnes - bez ohledu na to, kam půjdu, bez ohledu na to, co budu dělat, a bez ohledu na to, s kým to budu dělat - je mým hlavním záměrem vyhledávat to, co toužím vidět." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

24. 2. 2017

"Odpovědět na volání a rozhodnout se následovat své sny je vlastně jednoduchá cesta. Když volání odmítáte, je to těžké, protože vám pak hrozí, že budete zoufalí a odsoudíte se k životu bez radosti, bez vášně, beze smyslu i cíle." (R. Byrne, Hrdina)

23. 2. 2017

"Není nic důležitějšího než láska." (Jiří Hamerský)

22. 2. 2017

"Láska je to jediná, s čím přežít se dá." (Honza Nedvěd)

21. 2. 2017

"Každého člověka vnímej jako dítě." (Tomáš Opravil)

20. 2. 2017

"Každá nemoc je vykřičníkem za tím, jak jsme fungovali. Proto na sebe buďme hodní, dopřejme si dostatek odpočinku, radosti a prostoru, abychom podpořili kvalitní vztah sami k sobě, ke svému tělu a ke své duši." (Adéla Chytilová)

17. 2. 2017

"Je velmi praktické děkovat. Tím se lidé promění a svítí." (Tomáš Opravil)

16. 2. 2017

"Na každého čeká zázrak." (John Green, Papírová města)

15. 2. 2017

"Neboj se. Vždy se najde někdo, kdo tě bude mít rád." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

14. 2. 2017

"Člověk, který neustále vynakládá energii, přestává pociťovat strach a skleslost." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

13. 2. 2017

"Jsme láska oblečená do hmoty toužící po lásce." (Tomáš Opravil)

10. 2. 2017

"Chceš-li být inspirativní, buď sám sebou." (Alžběta Hofericová)

9. 2. 2017

"Zázrak přijde, když otevřeš své srdce." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

8. 2. 2017

"Chcete-li pomoct druhým, pomožte sobě." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

7. 2. 2017

"Klíč, kterým otevřeme dveře reality, je vzdělání." (Miroslav Herold)

6. 2. 2017

"Je nesmírně oslabující věřit mylnému přesvědčení, že "abych se mohl cítit dobře, jiní se musí změnit." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

3. 2. 2017

"Čím více přejete někomu štěstí, tím více jste sám šťastný." (Tomáš Klus)

2. 2. 2017

"Právě dnes je čas vykonat něco výjimečného." (Jiří Hamerský)

1. 2. 2017

"Pravá láska nikdy nezaniká, vše přetrvá, protože je věčná." (Monika Bílková)

31. 1. 2017

"Víra jsou vědomosti v něčem ještě neviděném." (Abraham-Hicks)

30. 1. 2017

"Ve skutečnosti jste unikátní. Obraťte se k sobě, přijměte sám sebe takového, jaký jste, využijte své právo být originál." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality).

27. 1. 2017

"Čím více roste tvá bdělost a soucit, tím méně problémů sobě a druhým vytváříš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

26. 1. 2017

"Když se přistihnete, jak na něco čekáte... okamžitě se vraťte do přítomnosti. Prostě buďte a vychutnávejte bytí. Žijete-li v přítomném okamžiku, nemáte potřebu na něco čekat." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku)

25. 1. 2017

"Za sny se má jít."  (František Ptáček, hokejista)

24. 1. 2017

"Zesilujte lásku, aby vzrostla." (Sanaya Roman, Láska duše)

23. 1. 2017

"To, čemu říká housenka konec světa, nazývá mistr motýlem." (Richard Bach, Iluze)

20. 1. 2017

"Jakmile mi něco nepůsobí radost, tak tomu nevěnuji pozornost." (Tomáš Opravil)

19. 1. 2017

"Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce: Jsi-li naživu, tak není." (Richard Bach: Iluze)

18. 1. 2017

"Nabídnout lásku je vždy to správné rozhodnutí." (Sanaya Roman, Láska duše)

17. 1. 2017

"Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." (A. Ch. Clarke)

16. 1. 2017

"Jsem už tím, čeho se snažím dosáhnout." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

13. 1. 2017

"Když držíš věci silou vůle, tak už nemáš v životě prostor pro zázraky." (Jindřiška Kohoutková)

12. 1. 2017

"Od rána musíme pořád jenom děkovat. Vždyť se nám děje pořád tolik zázraků!" (Květa Fialová)

11. 1. 2017

"Skutečná láska bývá vždy šťastnou." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 1. 2017

"Jakmile si navykneš na dobrý pocit, tak jakýkoliv opak nesneseš." (Esther a Jerry Hicks)

9. 1. 2017

"Touha cítit radost je úplně nejlepší plán." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

6. 1. 2017

"Meditace je jednoduchý způsob, jak přestat být v odporu." (Esther Hicks)

5. 1. 2017

"Rodina - to je radost." (David Vlk)

4. 1. 2017

"Návyky jsou tisíckrát mocnější než přání." (John Assaraf, Odpověď)

3. 1. 2017

"Cesta k zázrakům vede přes vnitřní ticho." (Jiří Hamerský)

2. 1. 2017

"Cesta, kterou hledáte, si vás najde." (Abraham-Hicks)

30. 12. 2016

"Žijete-li nebezpečně, žijete dobře." (J. W. Goethe)

29. 12. 2016

"Skutečný smysl psaného není prohlubovat znalosti, ale umocňovat ticho." (Michal Čagánek, Plyšový Buddha)

28. 12. 2016

"Hraje je tak vážná, jak vážně se hraje." (Michal Čagánek, Plyšový Buddha)

27. 12. 2016

"Nechat věci dít se, je ten nejlepší způsob, aby se staly." (Michal Čagánek, Plyšový Buddha)

23. 12. 2016

"Když není práce protkána láskou, je zbytečná." (Matka Tereza)

22. 12. 2016

"Jděte svou vlastní cestou. Uhněte z cest, které nejsou vaše." (Sanaya Roman, Láska duše)

21. 12. 2016

"Každou vteřinu dějin je ve vesmíru krásy víc a víc." (M. O. Vácha, Loď

20. 12. 2016

"Jsme započatá Věčnost." (Miroslav Herold)

19. 12. 2016

"Strach je prostor, který ještě neobjevil lásku." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

16. 12. 2016

"Považuji za poklad věci nepovedené." (Miroslav Herold)

15. 12. 2016

"Autistické děti? Z velké většiny jsou to šťastné děti. Vyvinutější. Mají schopnost vidět věci, které nevidíme. A hodně nás toho naučit." (Abraham-Hicks)

14. 12. 2016

"Všechno by sis měl užívat jako dovolenou." (A. P.)

13. 12. 2016

"Nepřestávejme věřit v zázraky." (Jiří Hamerský)

12. 12. 2016

"Odvaha. Důvěra. Dvě slova, s jejichž pomocí se můžeš dotknout hvězd." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

9. 12. 2016

"To, co nejvíce chrání, je láska sama." (Vladimíra Šantavá)

8. 12. 2016

"Láska je ta nejmocnější síla na světě." (Lorna Byrneová, Nebeská láska)

7. 12. 2016

"Je něco nudnějšího, než žít v šedi bezpečnosti?" (Mark Dzirasa)

6. 12. 2016

"Člověk většinou najde, když nehledá." (Liba Složilová)

5. 12. 2016

"Čas nás hrozně svazuje." (film Příchozí)

2. 12. 2016

"Čím lépe se cítíte, tím jste více v souladu se svým skutečným já a čím horší jsou vaše pocity, tím víc tomuto důležitému spojení bráníte." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

1. 12. 2016

"Nikdy se netrap tím, že nevíš, co máš dělat. Vlna, na kterou je ti souzeno nasednout, se možná ještě nedostala na obzor." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

30. 11. 2016

"Nedoufejte, udělejte to!" (Vladimír Kafka)

29. 11. 2016

"Dovolte si všechno a nic nepotřebujte." (Vladimír Kafka)

28. 11. 2016

"Jediná prohra, která člověku hrozí, je, že se vzdá." (Vojtěch Kala)

25. 11. 2016

"Člověk dokáže mnohé sám o sobě, ale nikdy sám." (Miroslav Herold)

24. 11. 2016

"Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat." (Matka Tereza)

23. 11. 2016

"Pokud něco děláš bez lásky, začínáš být na tom závislý." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

22. 11. 2016

"Prázdno je stav přerodu a změny." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

21. 11. 2016

"Čeho se bojím, když si dovolím být tím, kdo skutečně jsem?" (Bashar)

18. 11. 2016

"Veškeré překážky a úsilí pochází jen z toho, že odporujeme tomu, kdo skutečně jsme. Když jsme v proudění a synchronicitě, všechno jde hladce." (Bashar)

16. 11. 2016

"Když budete trvat na předpokladu, že je vaše přání již vyplněno... váš život se tomuto požadavku nevyhnutelně přizpůsobí." (Gregg Braden, Matrix božský zdroj)

15. 11. 2016

"Není nic lepšího, než to, co se děje právě teď." (Bashar)

14. 11. 2016

"Je přirozené, aby se vám dařilo. Je nepřirozené, aby se vám nedařilo." (Abraham-Hicks)

11. 11. 2016

"LÁSKA je to nejkrásnější, nejsilnější a nejúžasnější, co člověk může pocítit. Láska je největší síla, láska je největší pohon, láska nezná limit, s láskou dokážeš vše, co si přeješ." (Jaromír Jágr)

10. 11. 2016

"Na okolnostech nezáleží. Záleží pouze na stavu bytí." (Bashar)

9. 11. 2016

"Odpovědi přicházejí dříve než otázky." (Pavel Prantl)

8. 11. 2016

"Tanec a hudba jsou slova, která dostala křídla." (Miroslav Herold)

7. 11. 2016

"Každá negativní emoce, kterou máte, nehledě na její intenzitu, je způsobena tím, že si nedovolujte být tím, kým skutečně jste." (Abraham-Hicks)

4. 11. 2016

"To, co chcete, je už na cestě. Tento film, i když jeho konec ještě nevidíte, prostě skončí dobře!" (Abraham-Hicks)

3. 11. 2016

"Věci, které jsou na cestě za vámi, jsou mnohem lepší, než co dokonce víte, že chcete." (Abraham - Hicks)

2. 11. 2016

"Pokud jste správným způsobem trochu blázniví, lidí vám řeknou: "Jsi kreativní." (Bashar)

1. 11. 2016

"Vybudujte si návyk být ve stavu bytí, kde se může stát cokoliv." (Bashar)

31. 10. 2016

"Buďte bez snahy to uskutečnit. Nechte, ať se to stane." (Jiří Hamerský)

27. 10. 2016

 "Kdykoliv máte pocit, že jste jiní, prožíváte a učíte se tím víc o sobě." 

26. 10. 2016

"Všechno, co potřebujete, je uvolnit se." (Bashar)

25. 10. 2016

"Jak můžete někomu pomoci, když nejste sami sebou?" (Bashar)

24. 10. 2016

"Nikdy se nebojte být k sobě upřímní." (Bashar)

21. 10. 2016

"Každá negativní emoce, kterou máte, nehledě na její intenzitu, je způsobena tím, že si nedovolujete být tím, kým skutečně jste." (Abraham-Hicks)

20. 10. 2016

"Vše, co se člověku odehrává, jsou jeho splněná přání." (Tomáš Opravil)

19. 10. 2016

"Jsme dopis napsaný Bohem. Tajemství čekající na rozluštění." (Miroslav Herold)

18. 10. 2016

"Neděljem práci. Nechme, aby byla UDĚLÁNA." (Abraham-Hicks)

17. 10. 2016

"Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu celý život." (Seneca)

13. 10. 2016

"...V tu chvíli si uvědomuji, že není důležité to, co si vezmete, ale to, co zanecháte." (Jennifer Nivenová, Všechny malé zázraky)

12. 10. 2016

"Svět je nádherný. Je nádherný v každém svém projevu, je nádherný ze své podstaty, neboť je Božský. A protože jakákoliv situace vede k lásce a Bohu, v žádné situaci nemáme právo zříkat se lásky." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

11. 10. 2016

"Hledět pravé lásce do očí znamená čelit požadavku naprosté upřímnosti." (W. P. Young, Chatrč)

10. 10. 2016

"Život je zázrak. Přijměte tento dar." (Joe Vitale, Na nule)

7. 10. 2016

"Nejvyšší duchovní cestou je život samotný. Jestiže víte, jak žít každodenní život, všechno se pro vás stane osvobozující skutečností." (Michael A. Singer, Odpútaná duša)

6. 10. 2016

"Láska nemaže minulost, ale mění budoucnost." (Gary Chapman, Klúč k pěti jazykom lásky)

5. 10. 2016

"Vždy myslete na to, abyste se nevdzávali své síy - raději se spojte se svou velkolepostí." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

4. 10. 2016

"Láska je mimo jiné naším stavem nevyžadujícím vůbec nic a nikoho. Je stavem osobní svobody, kdy se vědomě rozhodujeme o tom, kým chceme být. Je věčným základem, ze kterého vycházíme do vnějšího prostoru." (Vladimír Kafka, Minulost je mrtvá, život začal právě teď)

3. 10. 2016

"Opravdová láska je vždy šťastná." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

30. 9. 2016

"VÍCE LÁSKY. Tohle má smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

29. 9. 2016

"Stačí jen chtít a rázem vše je možné." (Mary Poppins)

27. 9. 2016

"Drž se svých pocitů a uvolni se v proudu. Netlač se nikam, když není vhodná doba. Stačí se držet sám sebe a vše jde samo." (Alena Farlíková)

26. 9. 2016

"Nechej věcem volný průběh. Nechej své srdce mluvit - budeš se cítit volně." (Anna Berger)

23. 9. 2016

"Nejpraktičtější věcí je dobrá teorie." (neznámý autor)

22. 9. 2016

"Člověk naladěný na lásku dokáže ve všem nacházet pozitivni emoce." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

21. 9. 2016

"Strach nás brzdí od krásna." (Zuzana Švédová)

20. 9. 2016

"Láska bez přítomnosti štěstí není láska." (Jiří Hamerský)

19. 9. 2016

"Neštěstí je naší volbou." (Jaroslav Dušek)

16. 9. 2016

"Neriskuješ, nevyhráváš." (Ilona Šoukalová)

15. 9. 2016

"Den bez smíchu je den zbytečný." (Charlie Chaplin)

14. 9. 2016

"Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život." (Seneca)

13. 9. 2016

"Tím, že něco tvoříme, se léčíme." (Tomáš Opravil)

12. 9. 2016

"Jsem tím, co v přítomném okamžiku vnímám." (Tomáš Opravil)

9. 9. 2016

"Naším jediným úkolem je rozkvést." (Jaroslav Dušek)

8. 9. 2016

"Zklamaný jsi tehdy, když jsi něco očekával." (Pavel Prantl)

7. 9. 2016

"Nedovolte, aby vás strach obrátil proti vašemu hravém srdci." (Jim Carrey)

6. 9. 2016

"Dopřejte si rozkoš mít nedostatky." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

5. 9. 2016

"V jakém zázraku chceš být přítomen?" (Tomáš Opravil)

2. 9. 2016

"Nic neodolá lásce." (Jiří Hamerský)

1. 9. 2016

"Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být sám sebou." (Jaroslav Dušek, Štěstí je milovat sebe sama)

31. 8. 2016

"Nemusíte se za každo cenu rozhodnout. Někdy je lepší nechat vše plynout a o nic neusilovat. Úsilí je k prdu." (Markéta Grygarová)

30. 8. 2016

"Jakmile si dost uvědomíte celé své já, jen těžko ho pak berete zcela vážně." (David Deida, Intimní splynutí)

29. 8. 2016

"Xénie, i kdybys byla žebrák, tak láska ti promění svět v pohádku." (Arabela)

26. 8. 2016

"Není mistra bez toho, aniž by tu prošel těžkými zkouškami." (Zuzana Švédová)

25. 8. 2016

"Neproste, nepotřebujte a nedomáhejte se. Utvářejte sám svou skutečnost podle vědomého záměru." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

24. 8. 2016

"Čekání na něco činí věci ještě více vzrušujícími." (Andy Warhold)

23. 8. 2016

"Když přestanete pádlovat proti proudu, když odložíte pádla a uvolníte se, pak vás proud (který věčně plyne k tomu, čím už se vaše já stalo), ponese vstříc vašim touhám." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

19. 8. 2016

"Musíš vymyslet něco nového! Když totiž někoho kopíruješ, děláš to, co ostatní. A stejně jsi pořád pozadu, protože oni už jsou zase dál. Chce to něco exkluzivního." (Jaromír Jágr)

18. 8. 2016

"Tak často jsme nespokojeni...Vše, co se děje, má ale svůj vyšší smysl. Jen my ho zatím nevydíme." (Jiří Hamerský)

17. 8. 2016

"Nebuď reaktivní, ale kreativní. Okolnosti kolem tebe by nikdy neměly být výmluvou pro to, aby ses cítil špatně." (Tomáš Opravil)

16. 8. 2016

"Jen vaše pozornost drží ve vašem životě to, co nechcete." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

15. 8. 2016

"Přes tmu někdy nevidíme, že světlo je za dveřmi." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

12. 8. 2016

"V období kolem svých narozenin můžeme tvořit zázraky. V těch dnech jsme schopni vydat ze sebe to nejlepší." (Tomáš Opravil)

11. 8. 2016

"Kdykoliv na cokoli pomyslíte, předmět vaší pozornosti se začíná pohybovat směrem k vám." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

10. 8. 2016

"Nestačí být nejlepší, musíš být absolutně dominantní." (Jaromír Jágr)

9. 8. 2016

"I v tom těžkém si můžeš najít lásku a klid." (Zuzana Švédová)

8. 8. 2016

"Můžeme dělat věci průměrně. Nebo každou činnost dovést do dokonalosti - prodchnout nádherností." (Miroslav Herold)

5. 8. 2016

"Když se v tobě zrodí nějaké nové přání, pokaždé se splní. Jde jen o to, abys přišla na způsob, jak tomu otevřít cestu." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

4. 8. 2016

"Když projdeš svou zranitelností, stáváš se nezranitelným." (Jindřiška Kohoutková)

3. 8. 2016

"Nedostatek nemusí být paralyzující fiasko, ale může být tím nejlepším, co se mohlo stát." (Miroslav Herold)

2. 8. 2016

"Pro ego jsou druzí hrozbou, pro srdce největším požehnáním." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

1. 8. 2016

"Nemusíš dělat vůbec nic, stačí být v srdci." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

29. 7. 2016

"Zklamání je sdělení VNITŘNÍ BYTOSTI, která vám dává vědět, že to, na co se soustředíte, není to, co si přejete." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

27. 7. 2016

"Pokud není přítomno srdce, je veškeré intelektuální poznání k ničemu." (Jaroslav Dušek)

26. 7. 2016

"Srdce je místo, které musíme denně navštěvovat, abychom našli své já." (Tvůrci Křídel)

25. 7. 2016

"Za všemi koncepty a klamy vždy září láska." (Jiří Hamerský)

22. 7. 2016

"Mám moc rád stav prázdna. Ve své podstatě obsahuje nekonečný potenciál možností." (Jiří Hamerský)

21. 7. 2016

"Posilovat lidi znamená pomáhat jim uskutečňovat pozitivní změny v jejich vlastním životě." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

20. 7. 2016

"Člověk by měl být s tím, kdo mu ukazuje, jaký je jeho potenciál." (Jindřiška Kohoutková)

19. 7. 2016

"Mít radost je stejně jednoduché jako ji nemít." (Pollyana)

18. 7. 2016

"Štěstí je aktivita." (Jiří Hamerský)

15. 7. 2016

"Jakákoliv nemoc by mohla být vyléčena během několika dní, kdyby došlo k odpoutání se od ní a kdyby převládly odlišné vibrace." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

14. 7. 2016

"V celém vesmíru není žádná činnost slastnější, než ta inspirovaná." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

13. 7. 2016

"Lidé by se měli naučit, že v životě je třeba milovat lidi a využívat věci, nikoliv využívat lidi a milovat věci." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

12. 7. 2016

"Odkudkoli se můžete dostat tam, kam chcete - ale musíte přestat plýtvat časem na vnímání toho, co všechno se vám nelíbí na vašem současném stavu." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

11. 7. 2016

"Odvážné nadšení a neustálá radost mohou na zemi dokázat bezpochyby všechno." (Sri Chinomy, Sport a meditace)

8. 7. 2016

"Lásku nemůžete "vypnout" jako když otočíte knoflíkem; musíte ji následovat, a to ve směru, který sama určí. Musíte věřit ve svou lásku a poznávat ji bez zbytečných otázek - a také se nebát riskovat." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

7. 7. 2016

"Zamilovaní na sobě vidí jen to nejlepší. Udržují si jeden o druhém vysokou vizi a díky tomu najednou dokáží opustit snadněji staré vzorce a dělat nové věci. Když si ve své mysli podržíte o druhých obraz jejich úspěchu, vizi, jak jsou radostní a plní hojnosti, velmi jim tím pomáháte." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

1. 7. 2016

"Jak nic neočekávat? Jednejte! Přání i očekávání rozmělněte v jednání." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

30. 6. 2016

"Měli byste si stanovit natolik velký cíl, že v procesu jeho dosahování sami porostete." (Jim Rohn in: Jack Canfield, Pravidla Úspěchu)

29. 6. 2016

"Kdykoliv se rozhodneme milovat - ať už vlastní děti, nebo zcela cizího člověka - měníme budoucnost." (John Izzo, Pět tajemství, která musíte objevit, dříve než zemřete)

28. 6. 2016

"Člověk může mít všechno, co chce a o čem sní. Proč by se měl spokojit jen s polovinou?" (Ilona Šoukalová)

27. 6. 2016

"Každé zkvalitnění vaší osobnosti představuje úspěch. Ten nespočívá nutně v prvenství, v dosažení vítězství, ale v maximální snaze, vynaložení všech sil a neustálém zlepšování se." (James Lee Valentine, Čistá síla)

24. 6. 2016

"Smyslem života je prožít všechny situace v bezpodmínečné lásce. To je cílem každé duše a při procesu umírání tím, co každou duši, tj. Boha, zajímá ze všeho nejvíce." (Tomáš Opravil)

23. 6. 2016

"Za Milost se platí vděčností." (Tomáš Opravil)

22. 6. 2016

"Láska je setkání, orgasmus mezi životem a smrtí. Pokud jste nepoznali lásku, něco vám schází. Narodili jste se, žili jste a umřeli - a přesto jste chybili. Propásli jste něco nesmírného, absolutního - zmeškali jste interval, který je mezi tím. Tento interval je nejvyšší vrchol, je to vrchol zkušenosti." (Osho, Život, láska, smích)

21. 6. 2016

"Zeptejte se sami sebe: je tohle to nejlepší možné? A pak se ptejte: A co by bylo ještě lepší? A věnujte svůj čas právě tomu." (Jessica Hagyová, Jak být zajímavý)

20. 6. 2016

"Každý den udělejte další krok směrem k tomu, co vás naplňuje štěstím. Posuňte se vstříc dobrodružství. Pusťte do světa další kousek své jedinečné podivnosti." (Jessica Hagyová, Jak být zajímavý)

17. 6. 2016

"Každá událost na linii života má dva směry - na příznivou a nepříznivou stranu. Vždycky na počátku nějaké události si volíte, jaký k ní zaujmete postoj." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

16. 6. 2016

ˇBuď hledáme lásku, nebo si láska hledá nás." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

15. 6. 2016

"Beznaděj je jen iluze." (Jiří Hamerský)

14. 6. 2016

"Ti nejlepší bývají často také nejskromnější." (Petr Vichnar)

13. 6. 2016

"Nejdůležitější pravidlo? Nedodržovat pravidla!" (Miroslav Donutil)

10. 6. 2016

"V celém vesmíru neexistuje jediný důvod, abychom se vzdávali lásky.Naopak, je třeba se zříkat všeho, co lásce brání." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

9. 6. 2016

"Základem života je svoboda, výsledkem života je růst a smyslem života je radost." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

8. 6. 2016

"Jediná nová myšlenka dokáže nasměrovat naše myšlení, a tedy změnit náš život." (Jerry Hicks v knize Klíč ke všem vztahům)

7. 6. 2016

"Existuje zlaté pravidlo: "Pokud to, co děláte, nezabírá, udělejte něco jiného." (Valerij Sinelnikov, Síla záměru)

6. 6. 2016

"Recept na dokonalou ekonomiku České republiky? Milovat sám sebe." (Ihaleakala Hew Len, seminář v Brně - 2009)

3. 6. 2016

"Přijímáte-li každého jako vznešeného hosta, dovolíte-li každému, aby byl sám sebou, lidé se začnou měnit." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

2. 6. 2016

"Příroda vás může dovést do sféry ticha. To je dar, jejž vám příroda nabízí. Spojíte-li se s ní ve sféře ticha, naplní se se vaším vědomím. To je váš dar přírodě." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

1. 6. 2016

"Přijetí nepřijatelného je největším zdrojem milosti." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

31. 5. 2016

"Nikdo nemůže najít sám sebe v budoucnosti ani v minulosti. Najít sám sebe můžete pouze přítomnosti."(Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

30. 5. 2016

"Pravá inteligence působí potichu. Tvůrčí sílu a řešení problémů najdete v tichu." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

27. 5. 2016

"Vše, co se děje, je dobře." (Ilona Šoukalová)

26. 5. 2016

"Nejde o soutěžení, jde o zlepšování - o prožívání života znovu a znovu, dokud si nepovedeme lépe, než kdykoliv předtím, anebo dokonce lépe, než jsme si mysleli, že je to možné." (N. D. Walsch, Jediné na čem záleží)

25. 5. 2016

"Pokud se mě někdo zeptá: "Kdy vymýšlíte ty nejlepší věci?, vždy odpovídám: "Když nemyslím." (Hegarty o kreativitě)

24. 5. 2016

"Jaký smysl má tvorba něčeho, která se řídí danými pravidly? Žádný! Co je třeba k vytvoření něčeho, co se jimi neřídí? Smělost!" (Hegarty o kreativitě)

23. 5. 2016

"Smysl pro humor? Je to sůl bytí. Bez něho by svět dávno ztratil rovnohávhu."  (Satprem, Sri Aurobindo alebo putovanie vedomia)

20. 5. 2016

"Není možné vytvořit si lepší budoucnost, pokud neustále lpíte na problémech z minulosti." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

19. 5. 2016

"To, co chcete, musí být ve vašich vibracích dominantnější než to, co máte." (Esther a Jerry Hicks. Klíč ke všem vztahům)

18. 5. 2016

"Pokud uvažuji způsobem "tohoto člověka miluji a tohoto nesnáším", tak jsme dosud vůbec nepoznali, co je to láska." (Tomáš Opravil)

17. 5. 2016

"Světu přispíváme už tím - a právě tím - když jsme sami v pohodě." (Tomáš Opravil)

16. 5. 2016

"Zamilovat se do lásky. To by měl být náš cíl." (Miroslav Herold)

13. 5. 2016

"Všechno je dobré a přijdou ještě lepší věci." (Lousie Hay, Přítomný okamžik)

12. 5. 2016

"Štěstí najdeš jedině v mysli. Vše, co je založeno na vnějších podmínkách, se objevuje a mizí." (Jakub Štroch)

11. 5. 2016

"Jestliže někomu věnujete negativní pozornost, nijak mu nepomáháte. Vaším úkolem je soustředit se na zlepšení jeho situace." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

10. 5. 2016

"Kde volně plyne radost a láska, nemůže nastat jiný stav, než pohoda a zdraví." (Bohumír Jehlička)

9. 5. 2016

"Není hezčí pocit, než se smát a být šťastný z toho, že je šťastný někdo, koho milujeme." (Jessica Muchková)

6. 5. 2016

"Nevstupuj do světa srovnávání. Jen se bez výjimky každý den snaž zlepšovat sám sebe." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

5. 5. 2016

"Štěstí je kumulativní záležitost. Je tím větší, čím častěji ho cítíte." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

4. 5. 2016

"Svou závislost na nějaké osobě, věci nebo místě poznáte podle toho, pokud vám nepřítomnost dané osoby, věci nebo místa způsobí úbytek štěstí." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

3. 5. 2015

"Nic v tomto světě není skutečné." (Kurz zázraků)

2. 5. 2016

"Slova nejsou vždy tím nejpřesnějším přenosem informací." (Jiří Hamerský)

29. 4. 2016

"Smyslem partnerství je vidět ve druhém to nejvyšší." (Tomáš Opravil)

28. 4. 2016

"Štěstí je to nejjednodušší a nejreálnější. Není to žádná složitost." (Květa Fialová v předmluvě ke knize Sedm poselství)

27. 4. 2016

"Nezáleží na rozsahu ani talentu, ale na energii, kterou do dané věci vložíš. Pak dokážeš cokoliv." (Alžběta Hofericová)

26. 4. 2016

"Žádná smrt není. Je jenom život a ještě více života." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

25. 4. 2016

"Konstantně buduj svou hodnotu. To ti dá možnosti." (Peter Krištofovič)

22. 4. 2016

"Megaumění je ryzost." (P. T.)

21. 4. 2016

"Jste navrženi tak, aby vaše hlava následovala vaše srdce. Ne naopak." (Wayne Dyer)

20. 4. 2016

"Budoucnost, dobrá i špatná, závisí zcela na tom, co děláme nyní." (Dalajláma v knize S. J. Azizová, D. Lichtenstein, Objevte dar)

19. 4. 2016

"Skutečné blaho, to je energie lásky." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

18. 4. 2016

"Proč hvězdy září? Protože jsou šťastné." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

15. 4. 2016

"Pozornost přichází automaticky, když děláte to, co milujete." (Bashar)

14. 4. 2016

"Stáváme se tím, čeho si všímáme. Čím více si něco uvědomujeme, tím je pravděpodobnější, že k tomu dospějeme." (John Izzo, Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete)

13. 4. 2016

"I když situace může vypadat jakkoliv negativně, nikdy nevíš, jaké požehnání a dobro ti v konečném důsledku přinese." (Jiří Hamerský)

12. 4. 2016

"Nic jiného než vaše vlastní myšlení nestojí mezi vámi a čímkoliv, co si přejete." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

11. 4. 2016

"Žádné jídlo není nebezpečné. Nebezpečné je to, co si o něm myslíš." (J. Vitale, I. H. Len, Svět bez hranic)

8. 4. 2016

"Veškerá bolest pramení z toho, že se bráníš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

7. 4. 2016

"Čím nezištněji jednáme, tím více obohacujeme sami sebe." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

6. 4. 2016

"Pokaždé když letíš ve snu nebem, vytváříš nový zvyk v mysli - že dokážeš nemožné." (Charlie Morley)

5. 4. 2016

"Čím více jsme vědomí, tím lepší choreografii vlastního života můžeme vytvořit." (Charlie Morley)

4. 4. 2016

"Představivost je nejdůležitějším nástrojem duchovního života." (Charlie Morley)

1. 4. 2016

"Proč si každý den vybírat stále to samé? Proč se jednou nevydat dosud neprozkoumanou cestou?" (Jiří Hamerský)

31. 3. 2016

"Proč věnujete pozornost čemukoliv jinému, než co je úžasné, skvělé a dobré?" (Abraham-Hicks)

30. 3. 2016

"Soustředěním se na současnou realitu nelze vytvořit novou realitu." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

29. 3. 2016

"Vesmír přeje lidem, kteří se nebojí věřit ve své sny." (Zuzana Švédová)

25. 3. 2016

"Stačí jen chtít a rázem je vše možné." (Mary Poppins)

24. 3. 2016

"Prostě není jiná cesta, než cesta k lepšímu!" (Gusta Nahatá)

23. 3. 2016

"Touhou každé duše před zrozením je prožít všechny situace v lásce." (Tomáš Opravil)

22. 3. 2016

"Vždy být jen rozumný, je velmi nerozumné." (Zuzka, náhodná cestující ve vlaku)

21. 3. 2016

"Štěstí není to, co mám, ale to, co vnímám." (Tomáš Opravil)

18. 3. 2016

"Přivést řadu lidí k nenávisti vůči vám je jednoduché - stačí být pouze úspěšní v něčem, co máte rádi." (Hugh MacLeod, Pekelně dobré plány)

17. 3. 2016

"Jak se zbavit pochybností? Dříve než začnou." (Abraham - Hicks)

16. 3. 2016

"Všechny dobré nápady musí zemřít, aby mohly žít ty špičkové." (Hugh MacLeod, Pekelně dobré plány)

15. 3. 2016

"Měřítkem úspěchu je radost, kterou cítíš." (Esther a Jerry Hicks, Ask and It Is Given Cards)

14. 3. 2016

"Co je důležitějšího, než aby tě život bavil? (Antonín Baudyš, ml.)

11. 3. 2016

"Úspěch přichází, když jej vůbec nečekáme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

10. 3. 2016

"Copak nám nepřipadá ani trochu trapné, cítit se nemilovaní, když láska je všude kolem nás?" (Tomáš Opavil)

9. 3. 2016

"Buď vděčný za to, co je a nadšený z toho, co přijde." (Esther a Jerry Hicks, Getting into the Vortex)

8. 3. 2016

"O svých cílech se rozhodujeme srdcem, o prostředcích k nim rozumem." (Lubomír Kostroň)

7. 3. 2016

"Pokud člověk miluje, tak mu i sebezapření dělá radost." (Klára S.)

4. 3. 2016

"Nebýt šťastný je velmi sobecké vůči ostatním." (Tomáš Opravil)

3. 3. 2016

"Dej přednost svému štěstí a své radosti před svým strachem." (Tomáš Opravil)

2. 3. 2016

"Těšení je víc, než onen pocit, který se objeví, když už nastane okamžik "D"." (Zuzana Švédová)

1. 3. 2016

"Když vám život podá citrón, vymačkejte jej a připravte si limonádu." (W. C. Stone v knize J.Canfielda Pravidla úpsěchu)

29. 2. 2016

"Nikdy nevěř nikomu, kdo ti bude tvrdit, že nejsi dokonalý." (Vadím Zéland, Ovlivňování reality)

26. 2. 2016

"Únava je jen nedostatek lásky." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

25. 2. 2016

"Chceš udělat něco pro ostatní? Buď věrný sám sobě." (Jiří Hamerský)

24. 2. 2016

"Pád je největším dílem lásky." (Pat Rodegastová, Emauelova kniha)

23. 2. 2016

"Ať již dočasné či trvalé, všechny věci skýtají uvnitř krásu." (Pat Rodegastová, Emanuelova kniha)

22. 2. 2016

"Celý vesmír je jedna krásná myšlenka." (Pat Rodegastová, Emanuelova kniha)

19. 2. 2016

"Nemusíš dělat vůbec nic...Stačí být v srdci." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

18. 2. 2016

"Štěstím to nekončí, ale začíná." (Jiří Hamerský)

17. 2. 2016

"Jde vůbec v této nádherné době nebýt šťastný?" (Jiří Hamerský)

16. 2. 2016

"I ta nejmenší změna je jako oblázek vhozený do klidného jezera. Vlnky běží donekonečna." (Pat Rodegastová, Emanuelova kniha)

15. 2. 2016

Prohry nejsou prohrami, ale úplně novou cestou." (Zuzana Švédová)

12. 2. 2016

"Vážit si své pravdy je největší dar, který můžete dát sobě i druhým." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

11. 2. 2016

„Myšlenka prodchnutá láskou a Světlem vnese i do té nejzamotanější situace jas a novou naději, rozpustí i to největší trápení a přetrhá i ty nejsilnější okovy.“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

10. 2. 2016

"Měli byste se starat o druhé lidi, ne o to, co si o vás myslí." (Blair Singer, Ovládněte svůj vnitřní hlas)

9. 2. 2016

"Je nutné nejdříve žít podle své VLASTNÍ VŮLE – díky tomu v sobě najdete lásku a přestanete ji hledat venku. A co víc, začnete také SKUTEČNOU lásku vysílat. Lásku, která nepotřebuje souhlas druhých, nepotřebuje lítost ani chválu. Budete šťastní sami se sebou, nezávislí na okolí – a budete tím druhé přitahovat jako magnet, protože vycítí, že v sobě nesete něco, po čem touží, ale čeho se nikdy neodvážili ani dotknout." (Karla Miková,Láska nebo vůle?")

8. 2. 2016

"Člověk, který si zaslouží nejvíce obdivu, jsi Ty sám."(Jiří Hamerský)

5. 2. 2016

"Hodně lidí i koček dělá tu chybu, že se svých snů brzy vzdá. Dlouho se nic neděje, a tak v nich začnou růst pochyby, marnost, deprese. Je to, jako by ses ocitla na širém moři, docházely ti zásoby jídla a naděje, že k vysněnému ostrovu zaživa dopluješ. Aby ses ale dostala na souš, musíš si bezpodmínečně představovat, jak připlouváš ke břehu a vystupuješ na pevninu! Jinak ztratíš směr, ztratíš svůj sen, ztratíš sama sebe. Právě představa snu tě bude i ve zdánlivě těžkých chvílích vitalizovat!“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

4. 2. 2016

"Kdykoliv pociťujete to, co děláte, jako namáhavé, musíte pochopit, že vaše protichůdné myšlení vnáší do rovnice tvoření odpor. Odpor vzniká, když myslíte na to, co nechcete, a zároveň je tím, z čeho se cítíte unavení." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

3. 2. 2016

"Honit se... Usilovat... Mít moc... Snažit se někým stát... NE... VÍCE LÁSKY... Tohle má smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

2. 2. 2016

"Tady na Zemi je to zábava. Je to tu opravdu skvělé - každý den máme báječnou příležitost otočit svůj život vzhůru nohama a způsobit tak zázrak." (Zuzana Švédová)

1. 2. 2016

"Otevřenost zázrakům dovoluje, aby se zázrak skutečně stal." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

29. 1. 2016

"Odvraťte svou pozornost od věcí, které nechcete přitahovat, a věnujte ji věcem, které přitahovat chcete." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

28. 1. 2016

"Ten, kdo nikdy nezažívá negativitu, neonemocní." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

27. 1. 2016

"Když milujete druhé, aniž byste si o ně dělali starosti, přinášíte jim užitek." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

26. 1. 2016

"To, že jste někomu prospěšní, budete vědět ve chvíli, kdy na nějakou osobu dokážete myslet a zároveň se při tom cítit dobře." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

25. 1. 2016

"Vyspělé duše se potřebují obklopit krásou. (...) A nic není krásnějšího než příroda." (E. Barrios, Ami se vrací)

22. 1. 2016

"Vše je nádherné, v každém okamžiku... pro toho, kdo se umí dívat." (E. Barrios, Ami se vrací)

21. 1. 2016

"Vždy je to tak, že chyby, ze kterých obviňujeme lidi kolem, jsou právě naše vlastní." (E. Barrios, Ami se vrací)

20. 1. 2016

"Nic ve vesmíru není chladné, je-li ve tvém srdci láska." (E. Barrios, Ami se vrací)

19. 1. 2016

"Jsem naprosto spokojená a chci víc." (havajská žena Bootzie, v knize Joe Vitale, Klíč)

18. 1. 2016

"Buď to zcela přijmi, nebo to změň." (Iveta Holušková)

15. 1. 2016

"Kdybych byl ve vaší kůži, snažil bych se myslet na to, co mi přináší radost. To by bylo to jediné, co bych DĚLAL." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

14. 1. 2016

"Když člověk přijímá pěkné, stává se pěkným." (Tomáš Jarošek)

13. 1. 2016

"Největší pomocí je někdy nepomáhat." (Jiří Hamerský)

12. 1. 2016

"Láska má být spravedlivá. Ne změkčilá." (Tomáš Jarošek)

11. 1. 2016

"Pokud si dovolíte, aby vaším převládajícím záměrem bylo upravovat a vylepšovat obsah příběhu, jenž denně  ve svém životě vyprávíte, můžeme vám s naprostou určitost slíbit, že váš život se tím neustále se zlepšujícím příběhem stane." (Esther a Jerry Hicks: Peníze a zákon přitažlivosti)

8. 1. 2016

"Nikdo jiný váš život netvoří. Vše je na vás, máte veškerou důvěru." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

7. 1. 2016

"Můžete se dostat kamkoliv, kde chcete být, bez ohledu na váš současný stav bytí." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

6. 1. 2016

"V životě nejde o to, abys sám sebe našel, ale abys sám sebe stvořil." (G. B. Shaw v knize D.Tucillo a kol.: Průvodce lucidním sněním)

5. 1. 2016

"Je skvělé mít spojence." (Katniss Everdynová v knize C.Collinsové, Hunger Games)

4. 1. 2016

"Pokročilá duše je duší dítěte." (Enrique Barrios, Ami chlapec z hvězd)

31. 12. 2015

"Štěstí je přirozený stav člověka. Když je mysl v souladu s životem, přírodou, přítomným okamžikem, neexistuje nuda, ale spokojenost." (Enrique Barrios, Ami chalpec z hvězd)

30. 12. 2015

"Život je pohádka, která se stala skutečností. Velmi vzácný dar..." (Enrique Barrios, Ami chlapec z hvězd)

29. 12. 2015

"Život je tady proto, aby si jej člověk zdravě vychutnával, Pedro. Snaž se všímat si všeho, co ti nabízí." (Enrique Barrios, Ami chlapec z hvězd)

28. 12. 2015

"V každém okamžiku je něco magického, jenom my nejsme schopni věnovat pozornost jednoduchým věcem." (Enrique Barrios, Ami chlapec z hvězd)

23. 12. 2015

"O Vánocích bychom měli probouzet své vnitřní slunce a udržovat ho v jasu." (Jaroslav Dušek)

22. 12. 2015

"Nemusíme identifikovat příčiny problémů. Prostě jen tělu dovolme, aby se uzdravilo." (Jaroslav Dušek)

21. 12. 2015

"Pravá moc člověka je v myšlence." (Omraam M. Aivanhov, Cesta ticha)

18. 12. 2015

„Myšlenka prodchnutá láskou a Světlem vnese i do té nejzamotanější situace jas a novou naději, rozpustí i to největší trápení a přetrhá i ty nejsilnější okovy.“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

17. 12. 2015

 "Měli byste se starat o druhé lidi, ne o to, co si o vás myslí." (Blair Singer, Ovládněte svůj vnitřní hlas)

16. 12. 2015

"Je nutné nejdříve žít podle své VLASTNÍ VŮLE – díky tomu v sobě najdete lásku a přestanete ji hledat venku. A co víc, začnete také SKUTEČNOU lásku vysílat. Lásku, která nepotřebuje souhlas druhých, nepotřebuje lítost ani chválu. Budete šťastní sami se sebou, nezávislí na okolí – a budete tím druhé přitahovat jako magnet, protože vycítí, že v sobě nesete něco, po čem touží, ale čeho se nikdy neodvážili ani dotknout." (Karla Miková, Láska nebo vůle?")

15. 12. 2015

Člověk, který si zaslouží nejvíce obdivu, jsi Ty sám." (Jiří Hamerský)

14. 12. 2015

"Hodně lidí i koček dělá tu chybu, že se svých snů brzy vzdá. Dlouho se nic neděje, a tak v nich začnou růst pochyby, marnost, deprese. Je to, jako by ses ocitla na širém moři, docházely ti zásoby jídla a naděje, že k vysněnému ostrovu zaživa dopluješ. Aby ses ale dostala na souš, musíš si bezpodmínečně představovat, jak připlouváš ke břehu a vystupuješ na pevninu! Jinak ztratíš směr, ztratíš svůj sen, ztratíš sama sebe. Právě představa snu tě bude i ve zdánlivě těžkých chvílích vitalizovat!“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

11. 12. 2015

"Kdykoliv pociťujete to, co děláte, jako namáhavé, musíte pochopit, že vaše protichůdné myšlení vnáší do rovnice tvoření odpor. Odpor vzniká, když myslíte na to, co nechcete, a zároveň je tím, z čeho se cítíte unavení." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

10. 12. 2015

"Tento okamžik je jediná doba, na které záleží." (Eileen Caddy, Findhorn Spirituální komunita)

9. 12. 2015

"Na co myslíš právě teď? Negativní myšlenky Ti zavírají dveře na cestě ke štěstí, pozitivní otevírají. Usměj se, dokážeš více, než si jen umíš představit. Máš před sebou nekonečné možnosti!" (Karla Miková)

8. 12. 2015

"Musíš se tím bavit. Musíš to milovat. Musíš to dělat rád. A PAK JE MOŽNÉ ÚPLNĚ VŠECHNO!!!" (Jiří Hamerský)

7. 12. 2015

"Je přirozené, aby se vám dařilo dobře. Je přirozené, abyste se dobře cítili. Vy jste dobří. Vy jste milováni a neustále k vám proudí harmonie. Pokud ji přijmete a umožníte, harmonie se ve vašem životě projeví všemi způsoby." (Esther a Jerry Hicks, Manifest Your Desires

4. 12. 2015

"Když důvěřuješ svému srdci, je jen otázkou času, kdy se štěstí přikloní na Tvou stranu." (Jiří Hamerský)

3. 12. 2015

"Dno je od toho, aby jste se měli od čeho odrazit. A schody před vámi na vás čekají." (Karla Miková, Životní cyklus)

2. 12. 2015

"V mysli jsou problémy. V srdci láska." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

1. 12. 2015

"Budete věřit strachu nebo lásce?" (Karla Miková, Vaše cesta - Jdete s davem nebo sami za sebe?)

30. 11. 2015

"Největší dar, který můžete dát někomu druhému, je to, že jste šťastní, protože když jste ve stavu radosti, štěstí nebo docenění, jste plně spojeni s proudem ryzí, pozitivní Zdrojové energie, jíž jste ve skutečnosti vy sami. A když jste v tomto stavu spojení, vše nebo každý, jemuž věnujete pozornost, má z vaší pozornosti prospěch." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

27. 11. 2015

"Jsi Pramen života, jež se otevírá každým dotekem vděčnosti." (Michal Čagánek, Zastaveno)

26. 11. 2011

"Jsi silnější, než si myslíš..." (Michal Čagánek, Zastaveno)

25. 11. 2015

"Práce je zviditelněná láska." (Michal Čagánek, Zastaveno)

24. 11. 2015

"To co vypadá nejvíce přirozeně, bývá někdy nejméně uvěřitelné." (Karolína Přibylová)

23. 11. 2015

"Nejsilnějším svalem vítěze je jeho srdce." (Robert Záruba, Nagano 1998)

20. 11. 2015

 "Neexistují chyby. Jen nedostatek lásky." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

19. 11. 2015

 "Jsme tu proto, abychom zažívali mimořádnou radost." (Esther a Jerry Hicks)

18. 11. 2015

"I dnes se můžeme dotknout štěstí. Jediný takový okamžik může udělat z dnešního dne něco mimořádného." (Jiří Hamerský)

16. 11. 2015

 "Udržuj své energetické pole zářivě čisté. Zahal se do zlatého slunečního pláště a dovol zázrakům, aby lemovaly Tvou cestu." (Jiří Hamerský)

13. 11. 2015

 "Nezáleží na tom, kde jste, protože je to tak dočasné." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

12. 11. 2015

"Maminko, proč se neraduješ?" (Sedmiletá Michalka od Ariel)

11. 11. 2015

 "Problémy jsou nástrojem ega. Odvádí naši pozornost od jediného úkolu, který máme - milovat." (Jiří Hamerský, Sedm poselství).

10. 11. 2015

 "Nemusíme být dokonalí, stačí když jsme sami sebou." (Jiří Hamerský)

9. 11. 2015

"Ztratit něco je často prvním krokem k tomu, něco lepšího získat." (Jiří Hamerský)

6. 11. 2015

 "Když myslíte na něco, při čem se cítíte dobře, naplňujete v tu chvíli své poslání, a tím přispíváte k vývoji veškeré existence." (Esther a Jerry Hicks,Úžasná síla emocí)

4. 11. 2015

"Proč se řídit pravidly a nejednat raději srdcem? (Jiří Hamerský)

5. 11. 2015

"Proč se řídit pravidly a nejednat raději srdcem? (Jiří Hamerský)

3. 11. 2015

„Člověk je šťastný, když svítí na druhé. Když svítí ve svém daru.“ (David Vlk)

2. 11. 2015

"Jedna KAPKA lásky může změnit celý život." (Jiří Hamerský)

30. 10. 2015

 „Do nového vztahu, do nové práce, na nové místo – kamkoliv se vydáš, vždy si bereš sám sebe. Není proto místo snění o příjemnější budoucnosti lepší, mít se dobře hned teď?“ (Jiří Hamerský)

29. 10. 2015

 "Odvaha. Důvěra. Dvě slova, s jejichž pomocí se můžeš dotknout hvězd." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

27. 10. 2015

"Když nemáš co ztratit, většinou nejvíc získáš." (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek

26. 10. 2015

"Opravdová pokora není o tom zapírat sám sebe, ale naopak v sobě najít a navenek projevit to nejlepší."
(JIří Hamerský)

23. 10. 2015

"Přijmi fakt, že se vše děje pro tvůj prospěch." (Jiří Hamerský)

22. 10. 2015

"Čím více lásky, tím větší schopnost řídit život." (Tomáš Opravil)

21. 10. 2015

"Problém není v nich, ale ve vás." (I. H. Len. J. Vitale, Svět bez hranic)

20. 10. 2015

"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem." (I. H. Len, J. Vitale, Svět bez hranic)

19. 10. 2015

"Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to nedopadlo, tak to potom ještě není konec." (John Lennon)

16. 10. 2015

"Většinou odsuzujeme to, čemu nerozumíme." (Jiří Hamerský)

15. 10. 2015

"Nikdy ti není dáno přání, aniž by ti nebyla dána síla jej splnit. Možná však pro to budeš muset těžce pracovat." (Richard Bach, Iluze)

14. 10. 2015

"Známkou tvojí neznalosti je hloubka tvé víry v nespravedlnost a tragiku." (Richard Bach, Iluze)

13. 10. 2015

"Když se předčasně odstraňuje to, co je potřeba, tak se to pořád vrací. Někdy je třeba si tím projít. Někteří lidé mají těžkou cestu. Je třeba ji ctít." (Jaroslav Dušek)

12. 10. 2015

"Cit lásky nesmí na ničem záviset. Okolní svět i váš život je jen důvodem pro lásku. Slunce přeci svítí bez ohledu, jak se k němu chováme." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

9. 10. 2015

"Zázraky se dějí jedině mimo komfortní zónu." (M. I. George, Wow!)

8. 10. 2015

"Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pro nás vědce iluze, i když tvrodšijně přežívající" (Albert Einstein, in: M. I. George: Wow!)

6. 10. 2015

"Věci vždy pracují ve váš prospěch - vždy." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

5. 10. 2015

"Lidé nám namítají, že nemůžou prostě strčit hlavu do písku a nevšímat si toho, co se děje ve světě. A my říkáme, že bychom udělali, co bychom mohli, abychom viděli svět očima Zdroje - protože Zdroj se dívá na rozmach. Zdroj se dívá na to, co je žádoucí." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

1. 10. 2015

"Záleží, na jakém jste vibračním disku. Pokud jste na disku mrzutosti, objevují se mrzutí lidé. Pokud jste na vysoko létajícím disku, objevují se vysoko létající lidé. Pokud jste na disku lituj-mě, objevují se i lidé lituj-mě. Zákon přitažlivosti se nikdy nesplete." (W. Dyer a E. Hicks. Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

30. 9. 2015

"Jakmile pochopíte vzájemný vztah mezi tím, jak se cítíte, a myšlenkami, které máte a které jsou důvodem, proč se tak cítíte, pak můžete změnit to, jak se cítíte, a to změnou svých myšlenek. A pak se změní i události. Pak jste volní a můžete vyběhnout." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

29. 9. 2015

"Když byste byli trošku neochotnější smířit se s negativními emocemi, vaše životy by se o dost zlepšily." (W. Dyer a E. Hicks, Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu)

25. 9. 2015

"Láska je vděčnost za všechno, co jest." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

24. 9. 2015

"V mysli jsou problémy, v srdci láska." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

23. 9. 2015

"Druzí tě mohou napadnout, jen když jim k tomu dáš příležitost." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

22. 9. 2015

"Čím více máme lásky v duši, tím více se může zhustit čas." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

18. 9. 2015

"Nechme proudit z našeho srdce laskavost a přátelství ke všemu stejným způsobem, jakým svítí na všechno bez rozdílu slunce. Tato schopnost delfínů je nejen zdrojem jejich kouzla, ale přátelství, které nám nabízejí, činí život na této planetě mnohem radostnější." (B. Sandoz, Tajemství delfínů a jejich radostný život)

21. 9. 2015

"Nemáme-li někoho rádi, tak si nedovolujeme dostatečně milovat sami sebe." (Tomáš Opravil)

17. 9. 2015

"Udržujte si víru, že vaše sny jsou již na cestě, a při čekání na ně buďte šťastní." (B. Sandoz, Tajemství delfínů a jejich radostný život)

16. 9. 2015

"Možná nevěříte, že můžete mít kontrolu nad svými emocemi, nebo jste možná přesvědčeni, že byste ji měli mít. My bychom však byli rádi, kdybyste přistupovali ke svým emocím jinak. Chceme vás povzbudit, abyste pozorovali, jak se cítíte a umožňovali svým pocitům být cennými indikátory, nebot jimi skutečně jsou." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

15. 9. 2015

"Domníváš se, že ke spokojenosti, ba i k pouhému přežití potřebuješ velikou spoustu věcí. To všechno sis jen vymyslel." (N. D. Walsh, Návrat domů k Bohu)

14. 9. 2015

"Smrt je úžasná. Je vzrušující, úchvatná a překrásná." (N. D. Walsh, Návrat domů k Bohu)

11. 9. 2015

"Osud můžeme změnit, ale nesmíme se na něj urážet." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 9. 2015

"Nejvyšší energie ve vesmíru je energie lásky." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

9. 9. 2015

"Jakmile pocítíte negativní emoci, přerušte cokoliv, co děláte či na co myslíte a řekněte si: "Co je to, co chci?" A protože jste svou pozornost obrátili k tomu, co chcete, negativní pocit poté nahradí pozitivní pocit, a negativní přitažlivost nahradí pozitivní přitažlivost - a vy pak přímo objevíte ztracenou stopu." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

8. 9. 2015

"Navrhovali bychom vám, abyste každý den začali prohlášením: Dnes - bez ohledu na to, kam půjdu, bez ohledu na to, kam půjdu, bez ohledu na to, co budu dělat a bez ohledu na to, s kým to budu dělat - je mým hlavním záměrem vyhledávat to, co toužím vidět." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

7. 9. 2015

"Věřit v sebe neznamená, že nenastanou chvíle, kdy budete pochybovat, zda jste schopní svého cíle dosáhnout. V takových okamžicích pochyb stačí zaměřit mysl k příštímu kroku, který musíte udělat, protože bude snažší uvěřit, že dokážete udělat právě tento malý krůček. A nemusíte se trápit představou celé dlouhé cesty, která na vás čeká. (...) Úspěšný člověk nedělá nic jiného, než že kráčí krok za krokem." (Rhonda Byrne, Hrdina)

4. 9. 2015

"Odpovědět na volání a rozhodnout se následovat své sny je vlastně jednoduchá cesta. Když volání odmítáte, je to těžké, protože vám pak hrozí, že budete zoufalí a odsoudíte se k životu bez radosti, bez vášně, beze smyslu i cíle." (R. Byrne, Hrdina)

3. 9. 2015

"Když doopravdy hodně chcete, automaticky na sebe berete závazek. Nemusíte o ničem moc přemýšlet, prostě do toho skočíte po hlavě." (Rhonda Byrne, Hrdina)

2. 9. 2015

"Proč hvězdy září? Protože chtějí být šťastné. Vynakládání energie představuje štěstí nejen pro živé, ale také pro neživé bytosti. Ať už na vnějším plánu dáváme, nebo dostáváme, uvnitř vždy musí dojít k uvolnění energie lásky." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

1.9. 2015

"Milovat někoho, znamená vidět více z jeho duše a méně z jeho ega." (M. D.)

31. 8. 2015

"Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme." (Lukáš Progy Doležal)

28. 8. 2015

"Radost a pozitivní emoce posilují imunitu." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

27. 8. 2015

"Pocit nadřazenosti a pocit, že máte pravdu, může být zdrojem budoucího neštěstí." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

26. 8. 2015

"Neúspěch je hlavně tvou vlastní věcí - stejně jako úspěch." (Rytmus)

25. 8. 2015

"Není nic důležitějšího než je láska." (Jiří Hamerský)

24. 8. 2015

"Čiré lásky nelze dosahovat, čirou láskou můžeš jen být." (M. D.)

21. 8. 2015

"Situace, ve které se právě dnes nacházíte, je výsledkem tísíců drobných rozhodnutí, které jste činili každý den." (Randy Gage, Přijměte své bohatství)

20. 8. 2015

"Když dáváme najevo, jak náročné problémy náš sužují, je to jeden ze způsobů, jak zůstávat v roli oběti." (Randy Gage, Přijměte své bohatsví)

19. 8. 2015

"Človek by měl být odvážný. Všechno vyzkoušet. Dělat to, co má rád a když má nějaký sen, tak si za ním jít." (Kateřína Zbořilová)

18. 8. 2015

"Láska je to jediné, s čím přežít se dá." (Honza Nedvěd)

17. 8. 2015

"Objev v každé situaci dar, který skrývá." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

13. 8. 2015

"Když posloucháte své srdce, tak je všechno lepší." (Kateřina Zbořilová)

14. 8. 2015

"Existuje něco, proč bys mohl být šťastný už teď?" (Margo ve filmu Papírová města)

12. 8. 2015

"Neboj se. Vždy se najde někdo, kdo tě bude mít rád." (Jiří Hamerský, Sedm poselsví)

11. 8. 2015

"Čím více pozitivních stránek hledáte, tím více jich najdete, a čím více jich najdete, tím víc budete hledat další. V tomto procesu v sobě zaktivujete vysoké vibrace Dobra (které jsou v souladu s tím, kdo ve skutečnosti jste). Budete se cítit nádherně." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

10. 8. 2015

"Nepamatujeme si, co se stalo; ale stalo se to, co si pamatujeme." (John Green, Příliš mnoho Kateřin)

7. 8. 2015

"Na každého čeká zázrak." (John Green, Papírová města)

6. 8. 2015

"Nemůžete nehybně stát na jednom místě. Ať jste kdekoliv, všude vás neustále obklopují odlišnosti a kontrasty, které vás nutí růst a vyvíjet se. A když se tomuto růstu nepodvolíte, cítíte odpor v podobě vnitřního rozporu." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

4. 8. 2015

"Pokud v člověku vyvolávají vzpomínky na minulost větší radost, než současný život, znamená to, že žije minulostí a není spokojen s přítomností. Vaše duše je tam, kde se nachází hlavní pozitivní emoce." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

5. 8. 2015

"Člověk, který neustále vynakládá energii, přestává pociťovat strach a skleslost." (S. N. Lazarev, Člověk budoucnosti)

3. 8. 2015

"Je velmi praktické děkovat. Tím se lidé promění a svítí." (Tomáš Opravil)

31. 7. 2015

"Cílené vedení myšlenek je klíčem k radostnému životu a touha cítit radost je úplně nejlepší plán... protože na cestě k dosažení radosti vaše myšlenky přitahují nádherný život, po němž toužíte." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

30. 7. 2015

"Dokud budete mít správný přístup, vždycky můžete jít v životě ještě výš." (Arsene Wenger)

29. 7. 2015

"Čím více lásky, tím větší schopnost řídit život." (Tomáš Opravil)

28. 7. 2015

"Každého člověka vnímej jako dítě." (Tomáš Opravil)

27. 7. 2015

"Největší nepřítel osvícenosti je vážnost." (Petr Chobot)

24. 7. 2015

"Když se vztekáme, vztekejme se s úctou, ať nepoškozujeme sami sebe. Úcta nás ochrání." (Tomáš Opravil)

23. 7. 2015

"Milovat bezpodmínečnou láskou je to nejbezpečnější, co můžete v životě udělat." (Tomáš Opravil)

22. 7. 2015

"Láska je nádherný bezpodmínečný pocit, že druhá bytost nebo věc existuje." (Dana L.)

21. 7. 2015

"Přes tmu někdy nevidíme, že světlo je za dveřmi." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

20. 7. 2015

"Nezajímají mě odpovědi, ale cesta." (Richard Gere)

17. 7. 2015

"Miluj vše, ale nikdy nemiluj něco více než sebe." (Tomáš Opravil)

16. 7. 2015

"Jsme láska oblečená do hmoty toužící po lásce." (Tomáš Opravil)

15. 7. 2015

"S bdělostí roste láska, s láskou roste bdělost." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

14. 7. 2015

"Cokoliv děláš druhým, děláš sama sobě. Nic jiného než Ty neexistuje." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

13. 7. 2015

"Neexistují chyby. Jen nedostatek lásky." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

10. 7. 2015

"Každá myšlenka, jíž věnujete pozornost, se rozpíná a stává se součástí vašich vibrací. Ať už je to myšlenka na něco, co chcete, nebo na něco, co nechcete, vaše pozornost činí předmět vašich myšlenek částí vaší zkušenosti." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

9. 7. 2015

"Jakmile máte kontrolu nad tím, jak se cítíte, užijete si všeho." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

8. 7. 2015

"Žádám o odpuštění všechny bytosti, kterým jsem jako zrající bytost ublížila činem, slovem, emocí nebo myšlenkou na všech úrovních bytí, napříč časoprostorem. Zároveň odpouštím všem zrajcím bytostem, které mi ublížily činem, slovem, emocí, nebo myšlenkou na všech úrovních bytí, napříč časoprostorem. A také, a konečně, odpouštím i sám sobě, že jsem jako zrající bytost ublížila činem, slovem, emocí nebo myšlenkou na všech úrovních bytí, napříč časoprostorem." (Tomáš Opravil)

7. 7. 2015

"Chceš-li být inspirativní, buď sám sebou." (Alžběta Hofericová)

6. 7. 2015

"V srdci je prostor bez vzdáleností." (Tomáš Opravil)

3. 7. 2015

"Je to o tom dát vesmíru vědět, co chcete a jít si za tím - zatímco se nestarat o to, jak se to stane." (Jim Carrey)

2. 7. 2015

"Buď volná, lítej jako pták, třpyť se jako kapka rosy." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

1. 7. 2015

"Přítomnost! To znamená tolik..." (Gabriela Bossisová, On a já)

30. 6. 2015

"Připadáte si "divní"? Čím více jste v souladu, tím odlišněji se cítíte mezi lidmi, kteří v souladu nejsou." (Abraham-Hicks)

29. 6. 2015

"Vaše srdce ví, kde chce být." (Steve Jobs v knize C. Galla Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse)

26. 6. 2015

"Přepiš ve svém životě vše, co není v souladu s bezpodmínečnou láskou." (Tomáš Opravil)

25. 6. 2015

"Když si vybereš lásku, vybral sis pravdu. Ale když se rozumově rozhodneš pro pravdu, lásku v ní nenajdeš." (Tomáš Opravil)

24. 6. 2015

"Nesnažte se vážit si sebe za to, co jste udělali, ale važte si sebe za to, co toužíte udělat. To je důležité. Jedině tak se rozvíjí potenciál." (Tomáš Opravil)

23. 6. 2015

"Posedlost není špatná věc; je to podmínka, abyste se dostali tam, kam chcete." (Grant Cardone, Pravidlo 10 x)

22. 6. 2015

"Cokoliv průměrného nikdy neudělá váš život výjimečným. Podívejte se na slovo průměr a uvidíte sami, co to znamená - typické, obyčejné, společné. To by mělo stačit, abyste opustili takový koncept a vymazali jej ze všech svých aktivit." (Grant Cardone, Pravidlo 10 x)

19. 6. 2015

"Když připustíme, že příští okamžik může být posledním, život se dramaticky změní." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

18. 6. 2015

"Bez toho, aniž opustíš představu, že cíl je daleko, nikdy do něj nedojdeš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

17. 6. 2015

"Zázrak přijde, když otevřeš své srdce" (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

16. 6. 2015

"Vesmí rozdává." (Robert Allen v knize M. Litmana Rozhovory s milionáři)

15. 6. 2015

"Život je pozitivní zážitek. Život je cokoliv, co řekneš." ("Famous" Amos v knize M. Litmana Rozhovory s milionáři)

12. 6. 2015

"Chcete-li pomoct druhým, pomožte sobě." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

11. 6. 2015

"Čím méně je ve vašich přání lásky, tím méně je šancí, že se splní." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 6. 2015

"Před pár lety se v Itálii Dalajláma obrátil na publikum a vyzval ho, aby "strávilo svůj život v nepřetržitém štěstí". Novináři se okamžitě dožadovali vysvělení: "Co je štěstí pro hlavního mnicha Tibetu?" Dalajláma se dlouho vyhýbal odpovědi a potom řekl: "Štěstí - to je schopnost vypustit z hlavy takové věci jako žárlivost, hrdost, hněv a zaměnit je naprostým odpuštěním, trpělivostí a sebeutvářením." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

9. 6. 2015

"Na této planetě se setkáte jak s tím, co chcete, tak s tím, co nechcete. Ze všeho zde zažívaného však máte velký prospěch." (Abraham - Hicks)

8. 6. 2015

"Nejperspektivnější cesta je cesta lásky." (Miroslav Herold)

4. 6. 2015

"Důležitým momentem při modlitbě je skutečnost, že pokud žádáme, aby se něco stalo, podporujeme tím opačný stav. Modlitby za uzdravení nemoc naopak posilují. Modlitby za déšť posilují sucho. Tím, že budeme o tyto věci neustále žádat, jen ještě víc posilujeme to, co chceme změnit." (Gregg Braden, Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem)

5. 6. 2015

"Úspěch následuje, když děláte to, co chcete dělat. Neexistuje jiný způsob, jak se stát úspěšným." (M. Forbes v knize Jacka Canfielda Pravidla úspěchu)

3. 6. 2015

"Nemám v úmyslu mít jenom hezký den, chci mít vynikající den." (inspirováno knihou Minutový vyjednavač)

2. 6. 2015

"Život nám předkládá řadu příležitostí učit se. Když se rozhodneme dále se neučit, zahájíme tím proces svého zastarávání a úpadku." (Don Hutson a kol., Minutový vyjednavač)

1. 6. 2015

"Klíč, kterým otevřeme dveře reality, je vzdělání." (Miroslav Herold)

29. 5. 2015

"Naučte se ptát: co se děje v mém nitru v tomto okamžiku? Tato otázka vám ukáže správný směr. Nic neanalyzujte, jen pozorujte. Soustřeďte svou pozornost dovnitř. Vnímejte energii svých emocí. Neuvědomujete-li si žádnou emoci, svou pozornost zaměřte hlouběji do vnitřního energetického pole svého těla. Toto pole je vstupní bránou do sféry Bytí." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku pracovní kniha)

28. 5. 2015

"Musíte vědomě odhodit důležitost, načež se překážky odstraní samy od sebe." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

27. 5. 2015

"Když se zaměříte na nějaký předmět nebo situaci a máte špatný pocit, na vině není samotný předmět nebo situace. Cítíte se špatně, protože vaše myšlenky ve vás vytvořily vibrační rozkol. Jinak řečeno, začali jste věnovat pozornost něčemu, čemu nevěnuje pozornost Zdroj ve vašem nitru." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

26. 5. 2015

"Vždy dostáváte podstatu toho, na co myslíte, bez ohledu na to, jestli to chcete nebo nechcete." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

25. 5. 2015

"Pokud to v srdci opravdu ucítíme - nebudeme na to pouze myslet, ale skutečně to ucítítme -, pak se to může objevit i v našem životě!" (Gregg Braden, Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem)

22. 5. 2015

"Krása" se stává určitým spouštěčem, který v nás odstartuje nový pohled na věc. Nejdůležitější je však skutečnost, že "krása" zůstává až do chvíle, než na ni zaměříme svou pozornost, v jakémsi spánkovém režimu. Probudí se pouze tehdy, když ji pozveme do svého života." (Gregg Braden, Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem)

21. 5. 2015

"Život není ničím víc ani méně než zrcadlem toho, čím jsme se uvnitř stali. To, zda své životy budeme prožívat jako krásné nebo bolestné, závisí pouze na naší schopnosti žít v souladu s těmito vlastnostmi, a to v každém okamžiku svého života." (Gregg Braden, Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem)

20. 5. 2015

"Odstup a hledění po čase zpátky ukáže, že všechna období v našem životě byla naprosto v pořádku." (Miroslav Herold)

19. 5. 2015

"Jak mohu na sobě něco nemít rád? Jak mi může něco chybět? Jak mohu být s něčím nespokojený?" (Jiří Hamerský)

18. 5. 2015

"Právě dnes je čas vykonat něco výjimečného." (Jiří Hamerský)

15. 5. 2015

"Čím více přejete někomu štěstí, tím více jste sám šťastný." (Tomáš Klus)

14. 5. 2015

"Je nesmírně oslabující věřit mylnému přesvědčení, že "abych se mohl cítit dobře, jiní se musí změnit." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

13. 5. 2015

"Když objevíš umění hledat a nacházet na jiných lidech pozitivní aspekty - natolik, že budeš od druhých pozitivní aspekty očekávat - dostanou se k tobě pouze pozitivní věci." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

12. 5. 2015

"Největší síla, která působí v jádru každé lidské bytosti, je potřeba osobní svobody." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

11. 5. 2015

"Váš sen se splní, jakmile se zbavíte odporu (ne-umožňování)." (Abraham-Hicks)

8. 5. 2015

"Každý předmět se ve skutečnosti skládá ze dvou předmětů: z toho, co chcete, a z nepřítomnosti toho, co chcete. Když nepochopíte, že tyto dvě věci mají velice odlišné vibrační frekvence, budete se domnívat, že se zaměřujete na něco, po čem toužíte, zatímco se ve skutečnosti můžete zaměřovat na pravý opak." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

7. 5. 2015

"Ideálem je soulad." (Miroslav Herold)

6. 5. 2015

"Pravá láska nikdy nezaniká, vše přetrvá, protože je věčná." (Monika Bílková)

5. 5. 2015

"Víra jsou vědomosti v něčem ještě neviděném." (Abraham-Hicks)

4. 5. 2015

"Cit je čistý." (Monika Bílková)

1. 5. 2015

"Ve skutečnosti jste unikátní. Obraťte se k sobě, přijměte sám sebe takového, jaký jste, využijte své právo být originál." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

30. 4. 2015

"Čím více roste tvá bdělost a soucit, tím méně problémů sobě a druhým vytváříš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

29. 4. 2015

"Jděte ke štěstí a nenechte se polapit konečným cílem. Zůstaňte soustředění na samotný proces. To je jediná cesta ke špičkovým výkonům." (Fred Gratzon, Leností k úspěchu)

28. 4. 2015

"My se na vás díváme jakoby shůry a vy jako byste stáli před zavřenými dveřmi. Za těmi dveřmi jako by byly všechny věci, po nichž toužíte, vy se opíráte do dveří a čekáte, kdy se otevřou. Ty věci tam byly od chvíle, kdy jste o ně poprvé požádali: vaši milenci, vaše dokonalá těla, vaše ideální zaměstnání, všechny peníze, jaké si jen umíte představit, všechno, co jste kdy chtěli! Malé i velké věci nepříliš významné - všechno, co jste kdy určili za předmět svých tužeb, bude stát v řadě přímo za dveřmi. V okamžiku, kdy otevřete dveře, všechno chtěné k vám poplyne." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

27. 4. 2015

"Zábáva je ve stávání se. Zábava je v objevování. Zábava je v souladu nových nápadů. Zábava nemá konce." (Abraham-Hicks)

24. 4. 2015

"Chceš-li něco poznat, musíš to mít rád." (Svatý Augustin).

23. 4. 2015

"Máme v sobě sílu větší než je motivace.  (...) Když něco děláte rádi, nemusíte se k tomu motivovat." (Marián Jelínek)

22. 4. 2015

"Když se jednou ráno probudíte a budete vědět, že není nikdo a nic, co by vám mohlo zabránit v splnění vašeho přání, bude to známka, že jste už hodně blízko (se svým přáním souladu)." (Abraham - Hicks)

21. 4. 2015

"Pokud bychom byli na vašem místě, radostně bychom Univerzu umožnili, doručit vám vše, co hledáte. A byli bychom bez snažení :-) něco dělat pro to, abychom to našli." (Abraham - Hicks)

17. 4. 2015

"Přesuňte se od hlavy k srdci. Jsme příliš závislí na hlavě. Tohle je náš problém, tohle je náš jediný problém. A existuje jedno jediné řešené: sestoupit od hlavy dolů k srdci a všechny problémy zmizí. Jsou vytvářeny hlavou. A najednou je všechno tak jasné a průhledné, že člověk je překvapen, jak si mohl dříve neustále vymýšlet problémy. (Osho, Meditace)

16. 4. 2015

"Je škoda být nemocný, když můžeš být zdravý." (Zuzana Švédová)

15. 4. 2015

"Je mnohem jednodušší dosáhnout výborného zdraví ze stavu průměrného zdraví než dosáhnout výborného zdraví ze stavu ochablého zdraví. Můžete se však dostat kamkoliv, kde chcete být, odkukoliv, kde se nacházíte, jestliže svou pozornost dokážete odvrátit od nechtěných aspektů života a zaměřit ji na aspekty, které vás více těší. Je to opravdu pouze záležitost zaměření pozornosti." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

14. 4. 2015

"Při správné práci na sobě probíhá umocňování Božského v duši. Je to pociťováno jako nepřetržité štěstí a radost, které na ničem nezávisí, i kdyby se změnila amplituda lidských vzletů a pádů." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

13. 4. 2015

"Přeji všem lidem jen to nejlepší a žehnám jim na jejich cestě." (Pierre Franckh, Zákon rezonance - karty)

9. 4. 2015

"V okamžiku, kdy přestanete odporovat, se vám otevřou dveře." (Abraham - Hicks)

8. 4. 2015

"Vše je dobré." (Iva Adamcová)

7. 4. 2015

"Očekávejte od života, že bude předvídatelně zázračný, protože budete neustále získávat nové zkušenosti." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha druhá)

3. 4. 2015

"Nechceme, abyste se s kýmkoliv srovnávali. Chceme jen, abyste dosáhli srovnání ve svém vědomí, zda tato myšlenka, kterou si právě teď myslíte, míří po proudu, nebo proti proudu." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

2. 4. 2015

"Když svou pozornost věnujete tomu, co chcete - vždy se budete cítit dobře. Když svou pozornost věnujete nedostatku toho, co chcete - vždy se budete cítit špatně. A jestliže svou pozornost věnujete nedostatku toho, co chce někdo jiný - budete se cítit také špatně." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

1. 4. 2015

"Kdykoliv se ve vás zrodí nějaká negativní emoce, berte ji jako hlas, který vám říká: "Pozor. Probuď se. Buď tady a teď. Vystup ze své mysli. Vnímej přítomný okamžik." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku - pracovní kniha)

31. 3. 2015

"Když se přistihnete, jak na něco čekáte... okamžitě se vraťte do přítomosti. Prostě buďte a vychutnávejte bytí. Žijete-li v přítomném okamžiku, nemáte potřebu na něco čekat." (Eckhart Tolle. Moc přítomného okamžiku - pracovní kniha)

30. 3. 2015

"Za sny se má jít." (František Ptáček)

27. 3. 2015

"Váš život má vyšší smyl - nějaké poslání, které jste sem přišli vykonat." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

26. 3. 2015

"Vaše pocity vám prozrazují, kolik energie zdroje máte v daném okamžiku vzhledem k tomu, co si právě přejete. Prozrazují vám také, zda převažující myšlenka o předmětu odpovídá vašemu přání, nebo zda odráží nedostatek toho, co si přejete. Například pocit vášně nebo nadšení značí, že se v daném okamžiku soustředíte na velké přání. Pocity vzteku nebo zlosti také značí velké přání, ale pocity letargie nebo nudy v daném okamžiku naznačují soustředění velmi slabé." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

25. 3. 2015

"Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce: Jsi-li naživu, pak není." (Richard Bach, Iluze).

24. 3. 2015

"To, čemu říká housenka konec světa, nazývá mistr motýlem." (Richard Bach, Iluze)

23. 3. 2015

"Když milujeme, tak není žádný prostor pro strach a pro trému." (Jiří Hamerský)

20. 3. 2015

"Pro nalezení východiska z problémové situace je nejprve nezbytné si uvědomit, že vznikla jako následek vážnosti..." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

19. 3. 2015

Dejte najevo ochotu své duše odpouštět tím, že odpustíte sobě i druhým." (Sanaya Roman, Láska duše)

18. 3. 2015

"Veškeré zdroje, které chcete nebo potřebujete, jsou vám kdykoliv na dosah ruky. Musíte si jen stanovit, co s tím vlastně chcete dělat, a potom v představě cítit, jaké to bude, až to nastane." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

17. 3. 2015

"Velmi rádi vidíme, jak tleskáte úspěchu někoho druhého. Jste-li upřímně nadšení, jste na stopě vlastnímu úspěchu." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

16. 3. 2015

"Milujte prázdno, protože ač se vám zdá, že se nic neděje, je to období zesílené vnitřní práce. V prázdnu máte možnost vytvořit si novu, vyšší budoucnost. Doba nejistoty je také dobou nových možností. Využijte jich - jděte ke hvězdám!" (Sanaya Roman, Duchovní růst)

13. 3. 2015

"Zesilujte lásku, aby vzrostla." (Sanaya Roman, Láska duše)

12. 3. 2015

"Když se rozhodnete pro lásku, děláte pro sebe i pro druhé to nejlepší. Nabídnout lásku je vždy to správné rozhodnutí. S pomocí lásky můžete přetvářet, očišťovat, neutralizovat, pozvedat, rozvíjet, propojovat, uvádět v soulad a do rovnováhy, zesilovat, přitahovat, přijímat a obdařovat svělem a krásou veškerou energii kolem sebe." (Sanaya Roman, Láska duše)

11. 3. 2015

"Jestliže v kterémkoliv okamžiku nevidíte svět očima Zdroje, pak nejste nic než stín Bytosti, kterou jste se přišli stát. Což znamená, jestliže děláte něco míň než to, že milujete cokoliv, čemu věnujete pozornost, nejste tím, kým jste se skutečně narodili. Negativní emoce znamená, že jste se do určité míry oddělili od toho, kým-skutečně-jste." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

10. 3. 2015

"Nabídnout lásku je vždy to správné rozhodnutí." (Sanaya Roman, Láska duše)

9. 3. 2015

"Jakmile naleznete naději, dokážete se vyléčit z čehokoliv." (Abraham-Hicks)

6. 3. 2015

"Nemoc nás vždy vede k tomu, abychom se svým tělem udělali něco jinak. A tím, že to uděláme, sami sobě nejvíce pomůžeme." (Antonín Baudyš)

5. 3. 2015

"Řekněte si: "Od tohoto okamžiku dál je mým převládajícím záměrem vyhledávat důvody, abych se cítil dobře. Nic pro mě není důležitější než to, že se cítím dobře." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

4. 3. 2015

"Vaše zdraví se projeví, když dáte prostor plnému proudění nehmotné energie ze své Vnitřní bytosti." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

3. 3. 2015

"Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." (A. Ch. Clarke)

2. 3. 2015

"Když držíš věci silou vůle, tak už nemáš v životě prostor pro zázraky." (Jindřiška Kohoutková)

27. 2. 2015

"Buďte bez snahy něco uskutečnit. Umožněte, ať se to stane samo." (Abraham - Hicks)

26. 2. 2015

"Jsem už tím, čeho se snažím dosáhnout." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

24. 2. 2015

"Jsem zvyklý vidět velikost v každém klientovi, v každém příběhu." (Antonín Baudyš)

23. 2. 2015

"Buď ke všem laskavý, protože každý, koho potkáš, zápasí s něčím těžkým." (Gloria Vanderbiltová)

17. 2. 2015

Jakmile si navykneš na dobrý pocit, tak jakýkoliv opak nesneseš." (Esther Hicks)

20. 2. 2015

"Od rána musíme pořád jenom děkovat. Vždyť se nám děje tolik zázraků!" (Květa Fialová)

19. 2. 2015

"Konflikty v našich životech vedou k expanzi a expanze a růst je to, pro co jsme sem přišli." (Esther Hicks)

18. 2. 2015

"Meditace je jednoduchý způsob, jak přestat být v odporu." (Esther Hicks)

16. 2. 2015

"Největší dar, který můžete druhému člověku věnovat, je očekávání jeho úspěchu." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

13. 2. 2015

"Touha cítit radost je úplně nejlepší plán." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

12. 2. 2015

"Pokud je někdo ve vašem životě, přizvali jste si ho. Přestože je obtížné tomu uvěřit, s ním přitahujete všechno, čeho si u něj všímáte - protože do vašeho života nemůže přijít nic, čemu jste nevěnovali pozornost." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

11. 2. 2015

"Skutečná láska bývá vždy šťastnou." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 2. 2015

"Jakmile dosáhnete ideálu, odhoďte lešení (metody)." (Miroslav Herold)

9. 2. 2015

"Rodina - to je radost." (David Vlk)

6. 2. 2015

"Skutečný cit lásky se pozemskými argumenty vysvětlit nedá. Když někoho milujete proto, že je krásný, bohatý a schopný, nebo slušný a rozumný, není to láska, ale její padělek." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

5. 2. 2015

"Obava je modlitba za to, co nehcete." (John Assaraf, Odpověď)

4. 2. 2015

"Kdysi jsem si přečetl, že k tomu, aby jeden mohl meditovat, musí jiný orat a sít. Jenže když se na to podíváme zevrubněji, je to obráceně - aby jeden mohl orat a sít, musí jiný meditovat. Základem každého hospodářského úspěchu je značný segment čistě duchovního vypětí. Základem každého úspěchu v technice je myšlenka." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

3. 2. 2105

"Návyky jsou tisíckrát mocnější než přání." (John Assaraf, Odpověď)

2. 2. 2015

"Chceš být šťastný? Potom učiň svůj život tak oduševněle jednoduchý, jak bezesně dýchá." (Sri Chinmoy, Velká kniha meditačních cvičení)

30. 1. 2015

"Cesta k zázrakům vede přes vnitřní ticho." (Jiří Hamerský)

29. 1. 2015

"To, jak se chováte teď, je zároveň i činem pro budoucnost. Vaše chování a pocity dnes budou ovlivňovat hlubinnou povahu vztahů ze strany vašeho okolí, jichž se dočkáte v budoucnosti. " (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

28. 1. 2015

"Je velmi nebezpečné nutit všechny lidi k jedné cestě k dokonalosti. Ještě horší je však posuzovat ostatní podle sebe." (Gabriel Hevenesi, Jisky sv. Ignáce)

26. 1. 2015

"Cesta, kterou hledáte, si vás najde." (Abraham-Hicks)

23. 1. 2015

"Převážná většina lidí uvolňuje jenom asi čtvrtinu své lásky. Kdyby se každý rozhodl dát najevo lásky jenom o trošičku víc, mělo by to výrazný vliv na celý náš svět." (Lorna Byrneová, Nebeská láska)

22. 1. 2015

"Hravost a radost psa, jeho bezpodmínečná láska a ochota oslavovat život v každém okamžiku ostře kontrastují s vnitřním stavem pána - který je stále sklíčený a nervózní, ponořený v myšlenkách a nepřítomný v jediném okamžiku, jenž existuje - tady a teď. Nabízí se otázka, jak pes dokáže zůstat tak zdravý a veselý, když žije s takovým pánem." (Eckhart Tolle, Ticho promlouvá)

21. 1. 2015

„Nevidíme na konec sebe sama. A prostor nad námi a pod hladinou, v našem vnitřním světě, je zase neohraničený… Co všechno najdeme pod hladinou, když tam budeme lovit? :)“ (Miroslav Herold)

19. 1. 2015

"Když není práce protkána láskou, je zbytečná." (Matka Tezeza)

20. 1. 2015

"Žijete-li nebezpečně, žijete dobře." (J. W. Goethe)

16. 1. 2015

"Můj život je tak dobrý, jak si sám dovolím..." (Esther a Jerr Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti - inspirační karty)

15. 1. 2015

"Stejně na to máš!" (Ilona Šoukalová)

14. 1. 2015

"Člověk se podobá koťátku, které stojí před zrcadlem a nechápe, že tam vidí sebe sama. Zdá se vám, že žijete v moci okolností, které nejste schopni změnit. Ve skutečnosti je to iluze, kterou lze snadno překonat, pokud si to přejete." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

13. 1. 2015

"Jste unikátní. Obraťte se k sobě, přijměte sám sebe takového, jaký jste, využijte své právo být originál. Pak se budete mít čím pyšnit a sám sebe si více vážit." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

12. 1. 2015

"Někdy jste nesený nadšením, jako byste měl křídla. Ale pak znovu nastoupí všední rutina. Jak si v sobě uchovat ten sváteční pocit? Především si ho musíte pamatovat. Je třeba zachovávat v sobě ten sváteční pocit, mazlit se s tím pocitem. Pozorovat, jak se život mění k lepšímu, chytat se každého stébla radosti, ve všem hledat dobrá znamení." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

9. 1. 2015

"Vaše poslání je zužitkovat energii. To je důvod vaší existence. Jste energetická bytost - zaměřovač, myslitel. Jste tvůrce a v celém vesmíru není nic horšího, než přijít do prostředí velkých kontrastů, v němž se snadno rodí různá přání, a neumožnit energii, aby proudila k uskutečnění vašeho přání - to je skutečné plýtvání životem." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

7. 1. 2015

"Legendy neumírají, ale žijí dál v našich srdcích." (Jiří Hamerský)

8. 1. 2015

"Láska je to nejkrásnější, nejsilnější a nejúžasnější, co člověk může pocítit. Láska je největší síla, láska je největší pohon, láska nezná limit, s láskou dokážeš vše, co si přeješ." (Jaromír Jágr)

6. 1. 2015

"Do roku 2051 bude 51 procent obyvatel planety Země prosípívat." (Martin Seligman, Vzkvétání)

5. 1. 2015

"To, co nejvíce chrání, je láska sama." (Vladimíra Šantavá)

2. 1. 2015

"Jděte svou vlastní cestou. Uhněte z cest, které nejsou vaše." (Sanaya Roman, Láska duše)

31. 12. 2014

"Kdykoli pocítíme k něčemu lásku, pomůže nám to probudit tu lásku, kterou máme v sobě, a trochu se jí uvolní. Láska se probouzí prostřednictvím osobních zážitků: když ji cítíme, láskyplně na někoho myslíme, nebo když ji vidíme. Lásce se učíme jeden od druhého." (Lorna Byrneová, Nebeská láska)

30. 12. 2014

"Pokaždé, když vidím novorozeně, září láskou, a ta záře vychází z jeho dušičky. U novorozeněte, které právě přišlo z nebe, vidím duši v těle mnohem víc vepředu, a duše i tělo mají k sobě blíž. Proto je dušička malého dítěte tak zářivě krásná. (...) Všechny malé děti jsou čistá láska. Cítí velikou lásku k sobě a vědí, že jsou dokonalé, lásky hodné a jedinečné. A přesto už v prvních měsících života dítěte vídám, jak záře lásky pohasíná, a když je dítěti asi deset let - a někdy ještě mnohem méně - , tato záře zřetelně slábne, protože dítě značnou část lásky v sobě uzavře, aby se chránilo a vyhlo se zranění." (Lorna Byrneová, Nebeská láska)

23. 12. 2014

"Každou vteřinou dějin je ve vesmíru krásy víc a víc." (M. O. Vácha, Loď)

22. 12. 2014

"Člověk většinou najde, když nehledá." (Liba Složilová)

19. 12. 2014

"Láska je ta nejmocnější síla na světě." (Lorna Byrneová, Nebeská láska)

18. 12. 2014

"Je něco nudnějšího, než žít v šedi bezpečnosti?" (Mark Dzirasa)

16. 12. 2014

"Nikdy se netrap tím, že nevíš, co máš dělat. Vlna, na kterou je ti souzeno nasednout, se možná ještě nedostala na obzor. My si v takovém případě začínáme hrát." (delfín Mozy v knize Sedm poselství)

15. 12. 2014

"Čím lépe se cítíte, tím více jste v souladu se svým skutečným já a čím horší jsou vaše pocity, tím víc tomuto důležitému spojení bráníte." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

12. 12. 2014

"Uznání druhých a uznání sebe samého jsou ze všeho, co jsme viděli v celém vesmíru, v nejbližší vibrační shodě se zdrojem energie." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

11. 12. 2014

"Jediná prohra, která člověku hrozí, je, že se vzdá." (Vojtěch Kala)

10. 12. 2014

"Největší dar, který můžete ostatním dát, je vaše vlastní štěstí, protože když se nacházíte ve stavu radosti, štěstí nebo vděčnosti, jste plně napojeni na proud čisté pozitivní energie zdroje, neboli na své skutečné já. A když jste ve stavu napojení, vše a všichni, kterým věnujete svou pozornost, z ní těží." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

9. 12. 2014

"Když si něco přejete a všímáte si skutečnosti, že to nemáte, předpokládáte, že něco mimo vás vám v získání žádané věci brání, ale to není pravda. Jediná věc, která vám brání v získání toho, co si přejete, je povaha vašich myšlenek, která se liší od vašeho přání." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

8. 12. 2014

"Považuji za poklad věci nepovedené." (Miroslav Herold)

5. 12. 2014

"Láska je nemoc, ale zdravá." (neznámý autor)

4. 12. 2014

"Nadšení je organizující princip." (Bashar)

3. 12. 2014

"Vždy jdete vzhůru." (Bashar)

2. 12. 2014

"Vaše hodnota pro lidi kolem vás závisí pouze na jediné věci: na vašem osobním souladu se Zdrojem." (Jerry a Esther Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti - karty)

1. 12. 2014

"Jsme započatá Věčnost." (Miroslav Herold)

28. 11. 2014

"Raději dělejte "kariéru" člověka, který žije šťastný život, než byste se pokoušeli hledat práci, která vám přinese velké příjmy, jež vám umožní dělat věci, které vás učiní šťastnými. Jestliže pocit štěstí je pro vás tím nejdůležitějším - a to, co děláte "pro život", vás činí šťastnými - pak jste našli tu nejlepší ze všech kombinací." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti  - karty)

27. 11. 2014

"Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat." (Matka Tereza)

26. 11. 2014

"Člověk dokáže mnohé sám o sobě, ale nikdy ne sám." (Miroslav Herold)

25. 11. 2014

"Snažím se ve všem těžkém shledávat vstupenku k lepším zítřkům." (Zuzana Švédová)

24. 11. 2014

"Neexistuje nedostatek peněz či času..." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti, inspirační karty)

21. 11. 2014

"Strach je prostor, který ještě neobjevil lásku." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze uvědomění)

20. 11. 2014

"Jestliže vám pomyšlení na něco způsobuje radost a dává vám pocit štěstí - bez rozporuplné energie, kterou obnáší snaha vynutit si něco, co se ještě nestalo - vaše vibrace jsou čisté a silné a vaše dílo může bez překážek přijít." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

19. 11. 2014

"Člověk by měl plynule protékat mezi hlavou a srdcem. Jsou to dva břehy řeky, kterou jste vy sami. Neměli byste lpět jen na jednom břehu; jinak se život vychýlí na jednu stranu." (Osho, Od medikací k meditaci)

18. 11. 2014

"Vaše vyšší já existuje v lásce. Kdykoliv jste láskyplní, milí, odpouštějící a soucitní k sobě i k druhým, jste svým vyšším já. Naučte se milovat ve svém životě všechno, každý pocit, každou myšlenku i čin, který vykonáváte."(Sanaya Roman, Duchovní růst)

14. 11. 2014

"Objevení vlastního bytí je počátkem života. Od toho okamžiku je vše novým objevováním přinášejícím stále novou radost; otevřou se brány nového tajemství, začne ve vás klíčit nová láska a vy náhle poznáváte takovou vášeň, jakou jste nikdy dříve nepocítili - nesmírně citlivě vnímáte krásu a dobro." (Osho, Od medikací k meditaci)

13. 11. 2014

"Minulost, přítomnost, budoucnost - to jsou objekty lásky. Člověk musí směřovat k tomu, aby v sobě cítil lásku." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

12. 11. 2014

"Minulost je legrace." (Jaroslav Dušek)

11. 11. 2014

"Člověk může dostávat tak mnoho, kolik chce, ale jedině v tom případě, kdy je ochoten dávat neméně."(S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 11. 2014

"Pokud něco děláš bez lásky, začínáš být na tom závislý." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

6. 11. 2014

"Když budeš nad čímkoliv hodně přemýšlet, bude to divné." (Bashar)

7. 11. 2014

"Prostě se pohybuj vpřed. Tvé Vyšší Já ti ukáže cestu." (Bashar)

5. 11. 2014

"Prázdno je stav přerodu a změny." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

4. 11. 2014

"Můžete si vytvořit život, jaký chcete. Máte neomezené možnosti." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

3. 11. 2014

"Nevíme, kam šahají naše síly, pokud je nevyzkoušíme." (Jurgen Schilling, Prožvýkej se do zdraví)

31. 10. 2014

"Nemůžete zažít vysněný vztah, když se cítíte osamělí, naštvaní, plní obav nebo zklamaní. Když ale začnete vyhledávat to, co můžete na sobě i na druhých ocenit - když budete tvořit seznamy pozitivních prvků na vašich minulých i současných vztazích - naučíte se vibrovat tak, aby to odpovídalo vibracím vašich přání, a pak k vám musí přijít ten pravý partner. Tak praví zákon." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

30. 10. 2014

"Síla lásky, nikoliv síla boje má moc přeměnit svět." (Jiří Hamerský)

29. 10. 2014

"Sledovali jste někdy při koncertu zpěvačku, která vás vyloženě fascinovala? A nechápali jste, proč vás tak okouzluje? Nechme teď osobní vkus stranou. Je to prostě tím, že špičkoví zpěváci zpívání milují - nemohu si pomoct. Je to jejich dar, který s námi sdílí, a tím nás ovlivňují. Totéž platí pro vás, když aktivně sdílíte svůj dar. Ovlivňujete tím sebe, druhé i celý vesmír." (S. J. Azizová, D. Lichtenstein, Objevte dar)

28. 10. 2014

"Je přirozené, aby se vám dařilo. Je nepřirozené, aby se vám ndedařilo." (Abraham-Hicks)

27. 10. 2014

"Tanec a hudba jsou slova, která dostala křídla." (Miroslav Herold)

24. 10. 2014

"Když budete trvat na předpokladu, že je vaše přání již vyplněno... váš život se tomuto předpokladu nevyhnutelně přizpůsobí." (Gregg Braden, Matrix božský zdroj)

23. 10. 2014

"Nezáleží na tom, kde jste teď, protože je to tak dočasné. (...) Věnujte svou pozornost nově vylíhnutým přáním bez ohledu na to, jak vypadá realita, to ona se stala základem pro vaše přání." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

22. 10. 2014

"Vše, co se člověku odehrává, jsou jeho splněná přání." (Tomáš Opravil)

21. 10. 2014

"Jakmile ti někdo začne vadit, je s tebou něco v nepořádku. Negativní emoce se nikdy nevztahuje ke komukoliv ve tvém okolí, ale týká se vždy jen tebe." (Tomáš Opravil)

20. 10. 2014

"Každá negativní emoce, kterou máte, nehledě na její intenzitu, je způsobena tím, že si nedovoluje být tím, kým skutečně jste." (Abraham-Hicks)

16. 10. 2014

"Jsme dopis napsaný Bohem. Tajemství čekající na své rozluštění." (Miroslav Herold)

15. 10. 2014

"Nedělejme práci. Nechme, aby byla UDĚLÁNA." (Abraham-Hicks)

14. 10. 2014

"LÁSKA je to nejkrásnější, nejsilnější a nejúžasnější, co člověk může pocítit. Láska je největší síla, láska je nejlepší pohon, láska nezná limit, s láskou dokážeš vše, co si přeješ." (Jaromír Jágr)

13. 10. 2014

"Odpovědi přicházejí dříve než otázky." (Pavel Prantl)

10. 10. 2014

"Vybudejte si návyk být ve stavu bytí, ve kterém se může stát cokoliv.:-)" (Bashar)

9. 10. 2014

"Na okolnostech nezáleží. Záleží pouze na stavu bytí." (Bashar)

8. 10. 2014

"Nepotřebujete trpělivost. (...) Pokud v každém okamžiku děláte to, co milujete, tak na co musíte být trpěliví?" (Bashar)

7. 10. 2014

"Chcete-li provést podstatnou změnu ve své životní zkušenosti, musíte nabídnout podstatně odlišné vibrace, což znamená, že si musíte myslet myšlenky, které, když si je myslíte, pociťujete odlišně." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

6. 10. 2014

"Hledět pravé lásce do očí znamená čelit požadavku naprosté upřímnosti." (W. P. Young, Chatrč)

3. 10. 2014

"Jestliže si přestanete hrát s dočasným a konečným, otevřete se věčnému a nekonečnému. A potom slovo štěstí nebude postačovat na to, aby popsalo vaše rozpoložení. Na řadu přicházejí slova jako extáze, požehnání, svoboda či nirvána. Radost se stane až neúnosnou a váš pohár štěstí bude přetéktat." (Michael A. Singer, Odpútaná duša)

2. 10. 2014

"Užívat si své životní zkušenosti je jediná rozumná věc, kterou můžete udělat. (...) Jestliže tu už musíte být, proč z vašeho pobytu na Zemi neudělat vzrušující dobrodružství?" (Michael A. Singer, Odpútaná duša)

1. 10. 2014

"Život je zázrak. Přijměte tento dar." (Joe Vitale, Na nule)

30. 9. 2014

"Zázraky se budou dít, pokud se nechám unášet proudem, budu nápady okamžitě realizovat a budu vždycky, vždycky, vždycky věřit." (Joe Vitale, Na nule)

29. 9. 2014

"Všichni jsme boháči, jenom to pro nános dat nevíme. (...) Zázrak přítomného okamžiku a pouhého bytí si dovolíme prožít málokdy." (Joe Vitale, Na nule)

26. 9. 2014

"Nejvyšší duchovní cestou je život samotný. Jestliže víte, jak žít každodenní život, všechno se pro vás stane osvobozující zkušeností." (Michael A. Singer, Odpútaná duša)

25. 9. 2014

"Láska nemaže minulost, ale mění budoucnost." (Gary Chapman, Klúč k pěti jazykom lásky)

24. 9. 2014

"Mnich se zeptal svého učitele: "Smím kouřit, když se modlím?" Učitel odpověděl: "Ne!" Mnich ale nebyl žádný hlupák, a tak se zeptal: "A smím se modlit, když kouřím?" A tentokrát zněla odpověď: "Ano!" Vše záleží na úhlu pohledu." (Joe Vitale, Na nule)

23. 9. 2014

"Když se uvolníme, necháme věcem volný průběh - ale jsme stále v bdělém a vědomém stavu - mohou nás napadat úžasné myšlenky. Při tomto osvíceném přístupu se ze života stává strhující dobrodružství." (Joe Vitale, Na nule)

22. 9. 2014

"Být sám sebou znamená být láskou." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

19. 9. 2014

"Žijeme ve vesmíru, který je určován našimi názory. Když změníme názory, změní se i vesmír." (Joe Vitale, Na nule)

18. 9. 2014

"VÍCE LÁSKY. Tohle má smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

17. 9. 2014

"Největší moc a sílu mám tehdy, když vstoupím do říše nejednoznačnosti. Jestliže se oprostím od své víry, svých přesvědčení, dogmat a doktrín, mám k dispozici celý nekonečný vesmír, který pracuje na tom, aby mi poskytl pro život nejlepší možný výsledek. Tak získávám největší vnitřní jasnost. Tam se dějí kouzla." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

16. 9. 2014

"Vždycky myslete na to, abyste se nevzdávali své síly - raději se spojte se svou velkolepostí." (Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

15. 9. 2014

"V přítomnosti "realizovaného Boha" zákony hmotného světa neplatí." (Wayne Dyer, in: Anita Moorjani, Musela jsem zemřít)

12. 9. 2014

"Kdykoliv pocítíte negativní emoci, naladili jste se na režim vzpírání se něčemu, co chcete, a tento odpor si od vás vybírá svou daň." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

11. 9. 2014

"Člověk, naladěný na lásku, dokáže ve všem nacházet kladné emoce." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 9. 2014

"Neriskuješ, nevyhráváš." (Ilona Šoukalová)

9. 9. 2014

"Neštěstí je naší volbou." (Jaroslav Dušek)

8. 9. 2014

"Naším jediným úkolem je rozkvést." (Jaroslav Dušek)

5. 9. 2014

"Strach nás brzdí od krásna." (Zuzana Švédová)

3. 9. 2014

"Láska bez přítomnosti štěstí není láska." (Jiří Hamerský)

2. 9. 2014

"Rozhodnete-li se být šťastní a budete-li své rozhodnutí ctít, tak nebude žádné překážky, která by nešla lehce překročit." (Petr Marťán)

1. 9. 2014

"Každá chvíle, kterou nemilujeme, kterou nevidíme krásu okolo sebe, kterou neprožíváme radost, není pro nás dost dobře prožitou chvílí." (Petr Marťán)

28. 8. 2014

"Dar druhému člověku dáme tím, že ho každý den budeme vidět nově. Že ho nebudeme svazovat svou včerejší představou, ale dovolíme mu, aby byl právě dnes tím, kým je." (Jiří Hamerský)

27. 8. 2014

"Nechej věcem volný průběh. Nechej své srdce mluvit - budeš se cítit volně." (Anna Berger)

26. 8. 2014

"Největší duchovno je do ničeho se nestylizovat." (Veronika Hajníková)

25. 8. 2018

"Stačí jen chtít a rázem vše je možné." (Mary Poppins)

22. 8. 2014

"Drž se svých pocitů a uvolni se v proudu. Nenatlačíš nic nikam, když není vhodná doba. Stačí se držet sám sebe a vše jde samo.." (Alena Farlíková)

21. 8. 2014

"Když nejsme ve vlastní síle, nedokážeme zachytit jemné impulsy našeho vlastního srdce." (Jiří Hamerský)

20. 8. 2014

"Ach lidi, vemte si pero a udělejte za vším smutným tečku… Nic víc a nic míň. Slunce se také neptá, zda tu ráno vysvitne, jednoduše jde, se svou kůži na trh, aby nás tu mnohé pořezalo žárem, aby nás tu pak navečer prozměnu zmáčely kapky deště a pak, poštěstí-li se, projdeme se po duze..." (Zuzana Švédová, Teorie teček)

19. 8. 2014

"Když život končí, hodnotíme svoje vztahy a schopnost milovat. A ptáme se sami sebe: "Udělali jsme to, jak nejlépe jsme mohli? Objevení daru, toho vašeho daru, a sdílení ho nejen se sebou samým, ale se světem, vám na tuto závěrečnou otázku odpoví rozhodným "ano". To vám slibuju." (S. J. Azizová, D. Lichtenstein, Objevte dar)

18. 8. 2014

"Štěstí mají ti, kdo ho očekávají." (neznámý autor)

15. 8. 2014

"Měj postoj, že už teď jsi vítěz." (Jiří Hamerský)

14. 8. 2014

"Nikdy se netrap tím, že nevíš, co máš dělat. Vlna, na kterou je ti souzeno nasednout, se možná ještě nedostala na obzor." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

13. 8. 2014

"Pojďte se mnou, ale neočekávejte ode mne žádný zázrak. Naučím vás být zázrakem." (Rostislav Prokopjuk)

12. 8. 2014

"Co je silnějšího než láska?" (Anna Berger)

11. 8. 2014

"Jeď si podle svého. Jeď si podle srdce." (Anna Berger)

8. 8. 2014

"Pokud utečete z jedné nepříjemné situace, zákon přitažlivosti vám nabídne jinou, z níž budete mít podobně nepříjemný pocit (a obvykle se tak stane velmi záhy). Jednoduše se nedá dostat "odtud tam". Dostat se tam, kde chcete být - tam, kde se budete cítit dobře - můžete jedině dosažením souladu mezi vaším já a Já." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

7. 8. 2014

"Není třeba, abyste vycházeli ze svého pokoje. Zůstaňte sedět u stolu a naslouchejte. Dokonce ani poslouchat nemusíte, jenom se naučte se ztišit a být o samotě. Svět se vám sám nabídne, abyste jej odhalili. Nemá totiž jinou možnost; bude se vám svíjet v extázi u nohou." (Franz Kafka, in Deepak Chopra: Sedm duchovních zákonů úspěchu)

6. 8. 2014

"Cokoli, co má v životě nějakou hodnotu, se zmnožuje pouze tehdy, když je to dáváno. To, co se dáváním nezmnožuje, nemá cenu dávat, ani to nestojí za to, aby člověk dostal. (...) Úmyslem by vždy mělo být vyvolat štěstí jak u dávajícího, tak u přijímajícího, neboť štěstí udržuje a podporuje život, a vytváří tudíž růst." (Deepak Chopra, Sedm duchovních zákonů úspěchu)

5. 8. 2014

"Překvapení jsou božská." (Zuzana Švédová)

4. 8. 2014

"Stačí se uvolnit a mohou se začít dít zázraky." (Jiří Hamerský)

1. 8. 2014

"Léčivá afirmace pro všechny: "Zasloužím si a přijímám rovnováhu mezi srdcem a rozumem, která proudí mým životem." (Alena Farlíková)

31. 7. 2014

"Neboj se a opři se o osud." (Timea)

30. 7. 2014

"Kdybyste byli sochaři, kteří se věnují modelování první den, nevzali byste kus hlíny a nehodili byste jej na stůl se slovy: "Tak to se nepovedlo." Vy byste si hlínu modelovali. Zlepšovali byste se v tom. Vzali byste si další hlínu. Našli byste další způsob, jak se dále vyvíjet ve svých tvůrčích snahách. Ale i přesto se stává, že když dojde na tvoření - když modelujete hlínu energie, jež tvoří světy - většina z vás nevykládá žádné vědomé úsilí na to, aby nějak zaměřila své myšlenky. Je to jako kdyby někdo jiný vzal hlínu a hodil ji tam dolů a vy nyní trávíte svůj život mluvením o tom, jak to vypadá. "No ano, to se tedy nepovedlo." (...) My vám však říkáme: "Vezměte svou hlínu do svých rukou! Přivolejte si energii pomocí své touhy a modelujte ji pomocí své představivosti." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

29. 7. 2014

"Když cítíš bolest, musíš být sám; když cítíš radost, chceš sdílet." (Pavel Prantl)

28. 7. 2014

"Člověk by se neměl bát jít za svými sny." (Pavel Prantl)

25. 7. 2014

"Jsme tu proto, abychom milovali. Jiný smysl život nemá a delfíni nám to připomínají" (Květa Fialová, in: Jiří Hamerský, Sedm poselství)

24. 7. 2014

"Být sám sebou a říkat věci, tak jak jsou, je nesmírně osvobozující. Síla, kterou díky tomu máme k dispozici, je přímo gigantická." (Jiří Hamerský)

23. 7. 2014

"Zklamaný jsi jen tehdy, když jsi něco očekával." (Pavel Prantl)

22. 7. 2014

"Buďte malíři vašeho vlastního života." (Zuzana Švédová)

21. 7. 2014

"Jsi zahradou radosti: nepotřebuješ nikoho k tomu, abys byl šťasten. Jsi v zahradě radosti, ale když si vzpomeneš na staré věci, tak tě to bolí. Mysl a utrpení rozbíjí radost, protože radost je nyní. Takže, nechoď si k minulosti pro trápení." (Púndža, Srdce, které tančí)

18. 7. 2014

"Jakmile se vše ztratí, jsi doma. To je osvícení! Když se probudíš, nezískáš nic, o co lze přijít." (Púndža, Srdce, které tančí)

17. 7. 2014

"Každý, kdo je připoután k minulosti, má nehezkou mysl a je sám ošklivý: do minulosti upadáš, protože tvá mysl není čistá. Žiješ-li v současné chvíli, říká se tomu láska a krása." (Púndža, Srdce, které tančí)

16. 7. 2014

"Květy nekvetou tak, jak si přeješ Ty. Ani děti se nikdy nebudou chovat přesně tak, jak si přeješ. Nechej květy a děti růst. Neokrádej svět o přirozenost. Stejně tak dovol probudit spontánnost v sobě a sám rozkveteš." (Karla Miková, Energetické kartičky)

15. 7. 2014

"Nedovolte, aby vás strach obrátil proti vašemu hravému srdci." (Jim Carrey)

14. 7. 2014

"Všechno jde samo. Je to tady super!" (Jana Okůnková)

11. 7. 2014

"Musíte chvíli pobýt v rozmanitosti života, abyste dosáhli jasnosti." (Esther a Jerry Hicks, www.abraham-hicks.cz)

10. 7. 2014

"Vždy je kolem vás spousta skvělých věcí. Nepřestávejte se bavit. A oceňujte, kde se nacházíte." (Esther a Jerry Hicks, www.abraham-hicks.cz)

9. 7. 2014

"Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být sám sebou." (Jaroslav Dušek, Štěstí je milovat sebe sama)

8. 7. 2014

"Opravdu je pro nás důležitější to, co bylo, než to, co je právě teď?" (Jiří Hamerský)

7. 7. 2014

"Nic neodolá lásce." (Jiří Hamerský)

4. 7. 2014

"Kdybychom byli na vašem fyzickém místě, naše pozornost by se soustředila na souznění s přáními a preferencemi, které jsme vyslali. Vědomě bychom si procítili cestu k souladu." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

3. 7. 2014

"Jakmile pochopíte jasná sdělení svých emocí, už nikdy se vám nestane, že byste nevěděli, jak nakládáte se svými současnými myšlenkami. Budete si vědomi, zda se v daný okamžik pohybujete směrem k požadovanému cíli či předmětu své touhy, nebo směrem opačným. Uvědomujete-li si, jak se cítíte, získáte jasnost, kterou hledáte - a už nikdy nezabloudíte v poušti. Jakmile víte, že se pohybujete směrem ke splnění svých tužeb, můžete začít relaxovat a užívat si svou fantastickou cestu." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

2. 7. 2014

"Vaše emoce ukazují stupeň vašeho souzvuku se Zdrojem." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

1. 7. 2014

„Budu silná, i když všechno půjde špatně. I když stojím ve tmě, někdo nade mnou bdí. Nezáleží na tom, co lidé říkají a nezáleží na tom, jak dlouho trvá. Věřím v sebe sama a budu létat vysoko.“ (film Nikdy to nevzdávej)

30. 6. 2014

"Nemusíme se za každou cenu rozhodnout. Někdy je nejlepší nechat vše plynout a o nic neusilovat. Úsilí je k prdu." (Markéta Grygarová)

27. 6. 2014

"Není mistra bez toho aniž by tu prošel těžkými zkouškami." (Zuzana Švédová)

26. 6. 2014

"Jakmile si dost uvědomíte celé své já, jen těžko ho pak berete zcela vážně." (David Deida, Intimní splynutí)

25. 6. 2014

"Jestliže něco potřebujete, neztrácejte energii váháním,. Prostě jděte a berte si svoje, jako byste dostal oznámení o zásilce." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

24. 6. 2014

"Neproste, nepotřebujte a nedomáhejte se. Utvářejte sám svou skutečnost podle vědomého záměru." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

23. 6. 2014

"Když jsme ve své síle a druhý není, tak pokud mu chceme pomoci, aby se cítil také dobře, tak se v první řadě nesmíme nechat strhnout na jeho vibrační úroveň. Vliv na druhé máme pouze z centra vlastní síly." (Petr Marťán)

20. 6. 2014

"Pokud obrátíte soustředěnou pozornost na úspěšné řešení strastiplné situace, neucítíte žádnou bolest a můžete být urychlující prvek, který ho bude inspirovat k uspokojivému řešení. To je příklad skutečného povzbuzení. Pokud se však soustředíte na utrpení nebo na situaci, která ho způsobila, vyvoláte v sobě vibrace, které tomu odpovídají, a začnete také strádat, protože jste začali přitahovat to, co si nepřejete." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

18. 6. 2014

"Když nevíš, zeptej se svého srdce: "Je to teď vhodné? Je teď ten vhodný okamžik?" Srdce tě nikdy neoklame, jen mu musíš dát patřičný prostor." (moudrost východních duchovních mistrů)

19.6. 2014

"Pokud je pro vás radost opravdu důležitá, nedovolíte sami sobě soustředit se na věci, které vám radost nepřinášejí - a výsledek myšlení jenom na příjemné věci způsobí, že budete tvořit nádherný život naplněný věcmi, po kterých toužíte." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

17. 6. 2014

"Čekání na něco činí věci ještě více vzrušujícími." (Andy Warhold)

16. 6. 2014

"Dovol si prožívat život ve všech projevech. Za cokoliv, co prožíváš, buď pokorný a vděčný." (Martin)

14. 6. 2014

"Nebuď reaktivní, ale kreativní. Okolnosti kolem tebe by nikdy neměly být výmluvou pro to, aby ses cítil špatně." (Tomáš Opravil)

13. 6. 2014

"V období kolem svých narozenin můžeme tvořit zázraky. V těch dnech jsme schopni vydat ze sebe to nejlepší." (Tomáš Opravil)

12. 6. 2014

"Jen vaše pozornost drží ve vašem životě to, co nechcete." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

11. 6. 2014

"Přes tmu někdy nevidíme, že světlo je za dveřmi." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

10. 6. 2014

Tak často jsme nespokojení... Vše, co se děje, má ale svůj vyšší smysl. Jen my ho zatím nevidíme. (Jiří Hamerský)

9. 6. 2014

"Když se člověk rozhoduje pro nějaký obor nebo činnost, měl by volit tak, aby se jeho práce stala jeho koníčkem. Nemá pak pocit, že dělá něco přes čas, ale že pracuje pro svoje potěšení. A čím více se svému oboru věnuje, tím získává větší jistotu a dostává se nahoru. Jen tak se může dočkat úspěchu a také ocenění. Pak je důležité umět udržet formu a vytrvat ve zvoleném tempu. Když to dokáže a zdraví to dovolí, nemůže své činnosti zanechat a jít do důchodu. Bavit lidi je moje poslání, které jsem si zvolila. To je můj život. Baví-li se publikum, bavím se také já." (Jiřina Bohdalová, Bavit lidi je můj život, in: Tv magazín)

6. 6. 2014

"Kdykoli na cokoli pomyslíte, předmět vaší pozornosti se začíná pohybovat směrem k vám." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

5. 6. 2014

"Jste pokračováním Energetického Zdroje Já. (...) Vnitřní Já - nebo jakékoli jméno přiřadíte Věčné Nefyzické energii, ze které jste vyšli - nikdy za žádných podmínek nepociťuje nic menšího než lásku a vděčnost za to, co jste." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

4. 6. 2014

"Musíš vymyslet něco nového! Když totiž někoho kopíruješ; děláš to, co ostatní. A stejně jsi pořád pozadu, protože oni už jsou zase dál. Chce to něco exkluzivního.(Jaromír Jágr)

3. 6. 2014

"Nastav náruč vesmíru svého bližního a on se ti otevře." (Laurent Gounelle, Bůh chodí po světě vždycky inkognito)

2. 6. 2014

"Nestačí být nejlepší, ty musíš být absolutně dominantní!" (Jaromír Jágr)

29. 4. 2014

"Člověk by měl být s tím, kdo mu ukazuje, jaký je jeho potenciál." (Jindřiška Kohoutková)

30. 5. 2014

"Když přestanete pádlovat proti proudu, když odložíte pádla a uvolníte se, pak vás proud (který věčně plyne směrem k tomu, čím už se vaše já stalo) ponese vstříc vašim touhám." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

29. 5. 2014

"Jsme schopni úchvatně dobrých skutků, jsme obrovští. Popřít ale, že je v nás zároveň i trhlina; zranitelnost, která nás činí lidmi, to je jako brát opiáty." (Miroslav Herold)

28. 5. 2014

"Zkuste si teď pomyslet na nějakou budoucí událost, na určitý den, měsíc nebo rok, a vyšlete tam světlo. Tím změníte k lepšímu vše, co v tomto období prožijete." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

27. 5. 2014

"I v tom těžkém si můžeš najít lásku a klid." (Zuzana Švédová)

26. 5. 2014

"Když chceš něco udělat, tak to udělej. Příležitost se už nemusí opakovat a kolikrát jediná tebou dobře investovaná minuta může rozhodnout o zbytku celého žiivota." (Marie Benáková)

23. 5. 2014

"Můžeme dělat věci průměrně. Nebo každou činnost dovést do dokonalosti - prodchnout nádherností." (Miroslav Herold)

22. 5. 2014

"Když se v tobě zrodí nějaké nové přání, pokaždé se splní. Jde jen o to, abys přišla na způsob, jak tomu otevřít cestu." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

21. 5. 2014

"Kdykoliv můžeš získat kontrolu nad svými pocity, ať už se stalo cokoliv. A protože můžeš změnit svoje pocity, můžeš také změnit konečný výsledek - bez ohledu na to, jak daná situace vypadá teď. (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha druhá)

20. 5. 2014

"Nedostatek není paralyzující fiasko, ale může být tím nejlepším, co se mohlo stát." (Miroslav Herold)

19.5. 2014

"Když projevíš svou zranitelnost, stáváš se nezranitelným." (Jindřiška Kohoutková)

16. 5. 2014

"Nemusíš dělat vůbec nic, stačí být v srdci." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

15. 5. 2014

"Pro ego jsou druzí hrozbou, pro srdce největším požehnáním."(Jiří Hamerský, Sedm poselství)

14. 5. 2014

"Pro srdce je každý den nový, stejně jako slunce. Když vyjde slunce, mysl nebude mít zájem se na slunce podívat, protože bude mít pocit, že je to tatáž stará věc. Mysl nezajímá, jestli slunce vychází nad vodou nebo zpoza mraků. Srdce ale na slunce čeká. Říká: "Kdy vyjde? Kdy vyjde? Kdy vyjde?" Dychtivost srdce vidí ve všem novost. Pokud používáme srdce, vše je nové. Každý den, dokonce i když navenek děláme a vidíme stejnou věc, srdce neustále cítí novou radost, novou radost, novou radost." (Sri Chinmoy, Velká kniha meditačních cvičení)

13. 5. 2014

"Srdce je místo, které musíme denně navštěvovat, abychom našli své já." (Tvůrci křídel)

12. 5. 2014

"Pokud není přítomno srdce, je veškeré intelektuální poznání k ničemu." (Jaroslav Dušek)

9. 5. 2014

"Příští přestupní stanice - smrt - může být pokojná, projdeme-li životní cestu tak, že budeme upřímní k sobě a budeme žít v jednotě s vesmírem." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

7. 5. 2014

"Zklamání je sdělení VNITŘNÍ BYTOSTI, která vám dává vědět, že to, na co se soustředíte, není to, co si přejete." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

6. 5. 2014

"Mám moc rád stav prázdna. Ve své podstatě obsahuje nekonečný potenciál možností." (Jiří Hamerský)

5. 5. 2014

"Ještě nikdy se nestalo - když se někomu zavřou v životě nějaké dveře - aby se neotevřely časem nové." (Květa Fialová)

2. 5. 2014

"Posilovat lidi znamená pohámat jim uskutečňovat pozitivní změny v jejich vlastním životě." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

30. 4. 2014

"Štěstí je aktivita." (Jiří Hamerský)

28. 4. 2014

"V celém vesmíru není žádná činnost slastnější, než ta inspirovaná." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

25. 4. 2014

"Jakákoliv nemoc by mohla být vyléčena během několika dní, kdyby došlo k odpoutání se od ní a kdyby převládly odlišné vibrace." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

24. 4. 2014

"Nikdy se nebudete cítit osamělí, jestliže máte upřímně rádi osobu, s níž pobýváte o samotě. Proto se naučte milovat sami sebe - uvidíte, že problém osamělosti pro vás přestane existovat." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

23. 4. 2014

"Lidé by se měli naučit, že v životě je třeba milovat lidi a využívat věci, nikoliv milovat věci a využívat věci." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

22. 4. 2014

"Lásku nemůžete "vypnout", jako když otočíte knoflíkem; musíte ji následovat, a to ve směru, který sama určí. Musíte věřit ve svou lásku a poznávat ji bez zbytečných otázek - a také se nebát riskovat." (Christopher Hansard, Tibetské umění duševní vyrovnanosti)

18. 4. 2014

"Zamilovaní na sobě vidí jen to nejlepší. Udržují si jeden o druhém vysokou vizi a díky tomu najednou dokáží snadněji opustit staré vzorce a dělat nové věci. Když si ve své mysli podržíte o druhých obraz jejich úspěchu, vizi, jak jsou radostní a plní hojnosti, velice jim tím pomáháte." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

17. 4. 2014

"Jak nic neočekávat? Jednejte! Přání i očekávání rozmělněte v jednání." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

16. 4. 2014

"Když se zaměříte na nějaký předmět nebo situaci a máte špatný pocit, na vině není samotný předmět nebo situace. Cítíte se špatně, protože vaše myšlenky ve vás vytvořily vibrační rozkol. Jinak řečeno, začali jste věnovat pozornost něčemu, čemu nevěnuje pozornost Zdroj ve vašem nitru. A na to, že Zdroj ve vás nevěnuje pozornost tomu, co ve vás vyvolává špatný pocit, existuje dobrý důvod. Zdroj chápe sílu přitažlivosti a nechce posilňovat vytváření nežádoucích věcí. A když to děláte vy, cítíte se špatně. Vždy." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

15. 4. 2014

"Odvážné nadšení a neustálá radost mohou na zemi dokázat bezpochyby všechno." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

14. 4. 2014

"Měli byste si stanovit natolik velký cíl, že v procesu jeho dosahování sami porostete." (Jim Rohn in: Jack Canfield, Pravidla úspěchu)

11. 4. 2014

"Odkudkoli se můžete dostat tam, kam chcete - ale musíte přestat plýtvat časem na vnímání toho, co všechno se vám nelíbí na vašem současném stavu." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

10. 4. 2014

"Když si uvědomíte, že různorodé chování druhých včetně toho, co neschvalujete, pomáhá udržovat rovnováhu a blahobyt na této planetě a že vy se jednoduše nemusíte zúčastňovat toho, co se vám nelíbí - pokud tomu nevěnujete pozornost - budete pak ochotnější nechat ostatní, aby žili tak, jak sami chtějí." (Eshter a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

9. 4. 2014

"Pokud i přes své nejlepší úmysly uděláš chybu, pamatuj si tuto mantru: "Minulost je prach." (Sri Chinmoy, Velká kniha meditačních cvičení)

8. 4. 2014

"Každá událost na linii života má dva směry - na příznivou, a nepříznivou stranu. Vždycky na počátku nějaké události si volíte, jaký k ní zaujmete postoj." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

7. 4. 2014

"Buď hledáme lásku nebo si láska hledá nás." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

4. 4. 2014

"Člověk může mít všechno, co chce a o čem sní. Proč by se měl spokojit jen s polovinou?" (Ilona Šoukalová)

3. 4. 2014

"Beznaděj je jen iluze." (Jiří Hamerský)

2. 4. 2014

"Položte tu nejmocnější otázku a odpověď vám může změnit život." (Gary Keller, Jay Papasan, JEDINÁ VĚC)

1. 4. 2014

"Ti nejlepší bývají často také nejskromnější." (Petr Vichnar)

31. 3. 2014

"Nejdůležitější pravidlo? Nedodržovat pravidla!" (Miroslav Donutil)

28. 3. 2014

"Každé zkvalitnění vaší osobnosti představuje úspěch. Ten nespočívá nutně v prvenství, v dosažení vitězství, ale v maximální snaze, vynaložení všech sil a neustálém zlepšování se."(James Lee Valentine, Čistá síla)

27. 3. 2014

"Existuje zlaté pravidlo: "Pokud to, co děláte, nezabírá, udělejte něco jiného." (Valerij Sinelnikov, Síla záměru)

26. 3. 2014

"Válka nezmizí tím, že proti ní budeme bojovat a protestovat a nenávidět ty, kteří ji vyvolali. Války zmizí, až když kritické množství lidí na planetě bude ve vibrační shodě s úplně jinou realitou, tj. ve stavu lásky a ne nenávisti." (Abraham - Hicks)

25. 3. 2014

"Recept na dokonalou ekonomiku České republiky? Milovat sám sebe." (Ihaleakala Hew Len, seminář v Brně - 2009)

24. 3. 2014

"Když jste sami dokonalí - když jste v Pravdě a sami sebou - budou takoví i ostatní i kolem vás." (Ihaleakala Hew Len, seminář v Brně - 2009)

21. 3. 2014

"Nemůžete nikoho jiného povznést na duchu, dokud sami nejste spojeni s proudem zdraví." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

20. 3. 2014

"Stačí jednoduchý záměr hledat cokoliv, co můžete ocenit, a dostanete se do trvalého souladu se svým Zdrojem." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

19. 3. 2014

"Autentický smích nemá důvod. Prostě ve vás roste jako květ na stromě. Bez důvodu, bez racionálního vysvětlení." (Osho, Život, láska, smích)

18. 3. 2014

"Neuchopitelnost a nepřetržitost citu lásky umožňuje člověku obstát v takových katastrofách, kde se slabý sesype při první ráně. Čím méně má člověk energie, tím více je závislý na jiných lidech a okolním prostředí. Pokud začínáme podlézat jiným lidem a být na nich závislí,pokud potlačujeme sami sebe a druhým ve všem ustupujeme, vede to k poklesu energie, zmenšení lásky v duši, a potom k problémům a nemocem." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

17. 3. 2014

"V celém vesmíru neexistuje jediný důvod, abychom se vzdávali lásky. Naopak, je potřeba zříkat se všeho, co lásce brání." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

14. 3. 2014

"Duše, která se neumí radovat, má nedostatek lásky. V tom okamžiku, kdy najednou chápeme, že život je hra, na něm přestáváme být závislí. Hra se může v jakýkoliv okamžik přerušit a my zůstaneme mimo ni. Tedy, nesmíme být otroky této hry. A nesmíme zapomínat, že hlavními podmínkami této hry jsou láska a radost." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

13. 3. 2014

"Když na sobě najdete věci, které se vám nelíbí, budete více takových věcí nacházet i u ostatních. Říkáte: "Je to čím dál víc horší." Ale když vědomě hledáte pozitivní stránky v sobě samých i u ostatních, naleznete více takových věcí: "Je to čím dál tím lepší." (...) Dostáváte více a více toho, na co myslíte - ať už to chcete nebo nikoliv." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

12. 3. 2014

"Dnešek je přímo úžasný, slunce nám tu plnými hrstmi do každé z buněk pouští nebeskou energii, stromy před našimi okny se pomalu probouzejí, kolem chodí lidé a smějou se, v bazaru naproti se promenáduje starý milý pár a pečlivě si vybírají jedno z nablýskaných aut. A je to tu jednoduše takové bájo, takže se bavte a užívejte a buďte tu jednoduše vděčni za všechny malé věci, protože ty si pak smíme poskládat v něco dokonale krásného." (Zuzana Švédová)

11. 3. 2014

"Všechno, co se děje, je dobře." (Ilona Šoukalová)

7. 3. 2014

"Odmítnutí vnímám jako zatroubení do ucha, kterým se někdo snaží mě probudit, ne jako důvod, abych se vzdal." (Sylvester Stallone, in: Jack Canfield, Pravidla úspěchu)

6. 3. 2014

"Nestrachuj se o budoucnost. Veškerou pozornost věnuj věčnému nyní." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

5. 3. 2014

"Změny mohou začít v tomto okamžiku." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

4. 3. 2014

"Jakmile získáte kontrolu nad vlastními pocity, budete se radovat ze všeho. Budete se radovat z očekávání věcí, které mají nastat, budete se radovat, až uvidíte, jak se věci začínají vyplňovat, a budete s radostí sledovat projevy svých přání." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

3. 3. 2014

"Smysl pro humor? Je to sůl bytí. Bez něho by svět velmi dávno ztratil rovnováhu." (Satprem, Sri Aurobindo alepo putovanie vedomia)

28. 2. 2014

"Všechno je dobré a přijdou ještě lepší věci." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

27. 2. 2014

"Štěstí najdeš pouze v mysli. Vše, co je založeno na vnějších podmínkách, se objevuje a mizí." (Jakub Štorch)

26. 2. 2014

"Když říkáte: "Přeji si, aby se stala věc, která se dosud nestala," neaktivujete pouze vibrace svého přání, ale aktivujete také vibrace absence svého přání - proto se nic nezmění. A i když druhou část věty nevyslovíte a řeknete pouze: "Přeji si, aby se to stalo," mohou ve vás být nevyslovené vibrace, které vás udržují ve stavu neumožnění vašeho přání." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

25. 2. 2014

"Nejde o soutěžení, jde o zlepšování - o prožívání života znovu a znovu, dokud si nepovedeme lépe, než kdykoliv předtím, anebo dokonce lépe, než jsme si sami mysleli, že je to možné." (N. D. Walsch, Jediné na čem záleží)

24. 2. 2014

"Toto musí být váš úhel pohledu: Svět se vším, co obsahuje, je dokonalý, i když ne hotový. "Se světem je vše v pořádku." To jest ona velká pravda. Nic není v nepořádku, nikdo není v nepořádku. Všechny životní skutečnosti musíte nahlížet z této perspektivy." (Wallace D. Wattles, Jistou cestou ke svělosti)

21. 2. 2014

"Neexistuje nic jako zděděná a pevně daná mentální pozice. Bez ohledu na to, jak malý mentální kapitál obdržíme od rodičů, může být navýšen." (Wallace D. Wattles, Jistou cestou ke skvělosti)

20. 2. 2014

"Když chceš pomoct začátečníkovi - pracuj vedle něj; když chceš pomoct staříkovi - pracuj místo něho; když chceš pomoct mistrovi - nepřekážej; když chceš pomoct hlupákovi, jsi sám hlupák." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

19. 2. 2014

"Nevstupuj do světa srovnávání. Jen se bez výjimky každý den snaž zlepšovat sám sebe." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

18. 2. 2014

"Pamatujte si, že síla vašeho vlivu závisí na tom, jak jste napojení na proud. Je o mnoho snažší zůstat ve spojení, když jde vše podle plánu. Ti nejmistrnější tvůrci však zůstávají ve spojení za všech okolností." (Esther a Jerry Hicks, trilogie Sára)

17. 2. 2014

"Když tě baví cesta, je jedno kdy dojdeš do cíle." (Milan Marko)

14. 2. 2014

"Jakmile se necítíš dobře, splnění svých přání kladeš překážky." (Esther a Jerry Hicks, trilogie Sára)

13. 2. 2014

"Život je příliš krátký na to, abyste mohli něco vzdát. Vždy potřebujete jít dál." (Ole Einar Bjorndalen)

12. 2. 2014

"Pokud někdo chce cokoliv dokázat, musí tomu dát to, co by měl." (Ondřej Rybář, trenér biatlonu)

11. 2. 2014

"Když se hledající nachází ve stavu harmonie a jeho konání odpovídá nejvnitřnější pravdě jeho bytosti, nic mu, jak se zdá, nemůže oponovat, rozplývá se všechno "nemožné", jakoby místo "přírodního" zákona přišel jiný zákon a on se začíná kochat v královské svobodě." (Satprem, Sri Aurobindo alebo putovanie vedomia)

10. 2. 2014

"Buď to tam dej nebo jdi domů. Vždy jeď naplno." (krédo snowboardistek)

7. 2. 2014

"Štěstí je kumulativní záležitost. Je tím větší, tím častěji ho cítíte." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

6. 2. 2014

"Svou závislost na nějaké osobě, věci nebo místě poznáte podle toho, pokud vám nepřítomnost dané osoby, věci nebo místa způsobí úbytek štěstí." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

5. 2. 2014

"Nic v tomto světě není skutečné." (Kurz zázraků)

4. 2. 2014

"Musíte se učit trpělivosti, vytrvalosti, stálosti: Pokračovat dál a dál navzdory všem. Držet se vize toho, co se má projevit a vědět bez stínů pochyb, že v pravý čas bude všemu, co vidíte, dán tvar." (Eileen Caddy, Findhorn. Spirituální komunita)

3. 2. 2014

"Slova vždy nejsou tím nejpřesnějším přenosem informací." (Jiří Hamerský)

31. 1. 2014

"Je snadné milovat, když nás druzí zahrnují svou přízní. Testem naší lásky je schopnost milovat, i když žádná láska nepřichází."(Jiří Hamerský)

1. 2. 2014

"Pro skutečného vítěze se vítězství neliší od porážky. Pro něho je mnohem důležitější vnitřní stav. Směřování k vítězství nás nutí vydávat energii, ale čím silněji směřujeme k vítězství, tím výraznější bude zastavení energie, když ho dosáhneme, a tím silněji se budeme zabývat sebezničením při porážce. U skutečného vítěze energie nezávisí na porážce nebo vítězství." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

30. 1. 2014

"Pravda je to, na co se soustředíš." (Abraham-Hicks)

29. 1. 2014

"Můžeš prohrát, ale musíš být pyšný na to, co jsi odevzdal." (Jaromír Jágr, ZOH Salt Lake City 2002)

28. 1. 2014

"Nepřišli jste sem, "abyste to stihli". Přišli jste, abyste přišli na to, co chcete, abyste se mohli posunout směrem k tomu, co chcete, abyste se mohli těšit z proudu života, který je neměnný a věčný. Chcete splynout s tím, kdo-jste a ne se vzpírat proudu." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivotsti)

27. 1. 2014

"Všechno, oč požádáte přímo a rovně, vše, co si přejete - jako šíp letí ke svému cíli, jako ptáci k svému napajedlu. (..) Tak proste bez vedlejších skrytých pohnutek a buďte obklopeni svou odpovědí." (Neil Douglas-Klotz, Aramejský otčenáš)

24. 1. 2014

"Mistrovství je stav, ve kterém jsou výzvy náročnější, ale utrpení zmizelo." (N. D. Walsch, Jediné na čem záleží)

23. 1. 2014

"Strach je přítel bojovníka." (Jan Bílý, Rozvod, rozchod a koncept čtyř duší)

22. 1. 2014

"Kdykoliv si myslíš, že z mnoha pravd je jediná ta správná, vyjeď o patro výš." (Tomáš Opravil)

21. 1. 2014

"Jakmile hodnocení nahradí vděčnost, rozšíří se po vašem těle klid, duši zaplaví mír a mysl naplní moudrost. Nahraďte snahu hodnotit prostou vděčností a celý váš prožitek ze života se během pěti vteřin změní k lepšímu." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

20. 1. 2014

"Nic není třeba opravovat, všechno si zasluhuje oslavu." (N. D. Walsch, Šťastnější než Bůh)

17. 1. 2014

"Pokud nejdeme vpřed, ustupujeme zpátky." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 1. 2014

"Když si nově definujete, kým jste teď, vytváříte nová spojení do dalších souběžných realit, kterým říkáte minulost a budoucnost. Nikdy nejste stejný člověk, nikdy jste neměli stejnou minulost, pouze si to myslíte." (Bashar)

15. 1. 2014

"Dokonalé štěstí je nadšení mínus očekávání." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

14. 1. 2014

"Neexistuje žádné "včera" nebo "zítra", pokaždé začínáš od nuly, v tento okamžik, právě teď." (Bashar)

13. 1. 2014

"Lidé dokážou snadno o něčem prohlásit, že je to dobré, nebo špatné, aniž by o tom opravdu něco věděli." (Paul Young, Chatrč)

10. 1. 2014

"Když si přeješ pro sebe, čerpáš z konta zázraků. Když si přeješ pro druhé, na kontě zázraků přibývá." (Tomáš Opravil)

9. 1. 2014

"Nevzdávám se, nikdy se nevzdám, protože na celém světě není nic, co by bylo nezvratně nezměnitelné." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

8. 1. 2014

"V okamžiku, kdy poznáš, kdo skutečně jsi, všechna tajemství světa pro tebe budou otevřenou knihou." (Sri Chinmoy, Sport a meditace)

7. 1. 2014

"Chceme, abyste se podívali do zrcadla a viděli Zdroj zářící z vašich očí." (Abraham-Hicks, Miluj svoje tělo)

6. 1. 2014

"Když si připustíme svou touhu, dovolíme si sami sebe." (Pierre Franckh, Jednodušš buďte úspěšní)

3. 1. 2014

"Pokud děláš jen to, co umíš, zůstaneš navždy tam, kde jsi teď." (Pierre Franckh, Jednoduše buďte úspěšní)

2. 1. 2014

"Nikdy není pozdě stát se tím, čím se můžeme stát." (George Eliot, in: Pierre Franckh, Jednoduše buďte úspěšní)

31. 12. 2013

"Úspěch je... když se naučíme vidět celou pravdu." (Pierre Franckh, Jednoduše buďte úspěšní)

30. 12. 2013

"Pokud jdete štěstí naproti, tak vám osud pomůže." (David Pospíšil, komentátor ČT)

27. 12. 2013

"Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." (Albert Einstein, in: Paul Young, Chatrč)

23. 12. 2013

"Láska není omezení. Láska je let." (Paul Young, Chatrč)

20. 12. 2013

"Ať se jedná o cokoliv, tak se nesnažte ospravedlnit, proč se necítíte dobře. A nesnažte se odůvodnit, proč byste se měli cítit jinak. Nesnažte se vinit cokoliv si myslíte, že je tím důvodem, který vám brání cítit se dobře. Všechno je to promarněné úsilí. Prostě se zkuste cítit lépe právě teď. " (Abraham, www.inspiruj.cz)

19. 12. 2013

"Nemůžete zemřít. Jste věčným životem." (Abraham, www.inspiruj.cz)

18. 12. 2013

"Láska je pozornost v momentě, kdy cítíte lásku, nasměřovaná přesně tím stejným způsobem, jako se na tu přesně stejnou věc dívá Zdroj." (Abraham, www.inspiruj.cz)

17. 12. 2013

"Jakým darem je zde ztrácet strach! Jakoby z nás sundal někdo závaží. Vím, občas je tolik těžké vykročit, na dalším kroku nás však počká deset andělů." (Zuzana Švédová)

16. 12. 2013

"Zlaté příležitosti jsou všude." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

13. 12. 2013

"Genialita není nic jiného než mimořádná schopnost pozorování." (John Ruskin, in: Timothy Ferris, Čtyřhodinový týden)

12. 12. 2013

"Časem se dostaneš do bodu, kdy si uvědomíš, že na ničem nezáleží tolik, jako na tvém dobrém pocitu." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

11. 12. 2013

"Přestaňte v životě volit povrchně. Obraťte se do svého srdce, nikoliv na rozum. Rozum si s vámi neustále zahrává. Srdce vám vždycky řekne pravdu." (Andrew Soliz, in: S. J. Azizová, D, Lichtenstein, Objevte dar)

10. 12. 2013

"Pravidelná otázka k sebereflexi: "Je dnešní den nejlepším dnem mého života?" (Jiří Hamerský)

9. 12. 2013

"Otevřené srdce se při kontaktu s druhými noří do chrámu Ticha." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

6. 12. 2013

"Potenciál nemoci, či zdraví je v nitru všech přítomen. Ať už svou pozornost věnujete čemukoliv, začnete tím v sobě podporovat manifestaci esence té které myšlenky." (Eshter a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

5. 12. 2013

"Nikdy nemáš důvod cítit nespokojenost. Není pro to žádná omluva." (Deiy)

3. 12. 2013

"Vždy buď spokojený s tím, co máš a zároveň chtěj víc." (Jiří Hamerský)

2. 12. 2013

"Šalamoune, ty máš pokaždé tak dobrou náladu?" "Ano, Aneto, takovou náladu mám pořád. Jiná nálada je nepřípustná." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

29. 11. 2013

"Když prožíváš jakoukoliv silnou emoci, která ti není příjemná, jako například strach, hněv, žárlivost, pocit viny nebo naopak obviňování, znamená to, že myslíš na něco, na čem ti velmi záleží. Jenže na to myslíš způsobem, který není v souladu s tím, co chceš." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

28. 11. 2013

"Ve stavu oceňování (vděčnosti) jsi ve vztahu s širší částí sebe sama, se Zdrojem, s Životem." (Abraham-Hicks)

27. 11. 2013

"Smyslem partnerství je vidět ve druhém to nejvyšší." (Tomáš Opravil)

26. 11. 2013

"Až když zmizí strach, můžeš být opravdovým potěšením pro sebe a pro ostatní." (Markéta Vrkočová)

25. 11. 2013

"Štěstí je to nejjednodušší a nejreálnější. Není to žádná složitost." (Květa Fialová v předmluvě ke knize Sedm poselství)

22. 11. 2013

"Energie nadchne. Charisma inspiruje." (Simon Sinek, Začněte s proč)

21. 11. 2013

"Všechno, co si přeješ, je na cestě k tobě, jen tomu musíš nechat otevřenou cestu. Jakmile se necítíš dobře, znamená to, že splnění svých přání kladeš překážky." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

20. 11. 2013

"Když jsem přestal hledat, všechno se manifestovalo." (Ralph Smart)

19. 11. 2013

"Konstantně buduj svou hodnotu. To ti dá možnosti." (Peter Krištofovič)

18. 11. 2013

"Žádná smrt není. Je jenom život a ještě více života." (Eshter a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

15. 11. 2013

"Nezáleží na rozsahu ani talentu, ale na energii, kterou do dané věci vložíš. Pak dokážeš cokoliv."(Alžběta Hofericová)

14. 11. 2013

"Megaumění je ryzost." (Plány Tají)

13. 11. 2013

"Uvědomovat si svoji ničím neomezenou přirozenost, to je normální. Cítit radost a pohybovat se s lehkostí a bezstarostně. Chápat, že smrt neexistuje a že ti, které spojuje láska, nejsou nikdy oddělení. To všechno je normální. Cítit, že žijete naplno a bděle. Vnímat, kdo opravdu jste, a mít proto k sobě úctu. Být vědomě šťastný. To je normální. Chápat, že všechno je v pořádku, ať se děje co se děje. To je normální." (Esther a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

12. 11. 2013

"Jste vybaven kolosálním potenciálem, i když se vám zdá, že tomu tak není. Jste schopen všeho, jenom vám o tom zatím nikdo neřekl. Jednoduše berte jako axiom fakt, že vaše duše umí všechno, a potom si dovolte to využít. "(Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

11. 11. 2013

"Všechno, co si přeješ, je na cestě k tobě, jen tomu musíš nechat otevřenou cestu. Jakmile se necítíš dobře, znamená to, že splnění svých přání kladeš překážky." (Eshter a Jerry Hicks, Sára kniha třetí)

8. 11. 2013

"Musíte jít za vaším cílem jako pro poštu do schránky. Jediné, co může pokazit celou práci na cestě za vaším cílem, je přílišná odpovědnost, nadměrná horlivost a strach z porážky." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

7. 11. 2013

"Pozornost přicházi automaticky, když děláte to, co milujete." (Bashar)

5. 11. 2013

"Krása spočívá v naprosté jednoduchosti. Čím čistší a zářivější je naše vnitřní Světlo, tím menší máme potřebu uznání nebo hromadění věcí. K čemu by nám byly, když víme, že máme ve skutečnosti vše?" (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

4. 11. 2013

"Jste navrženi tak, aby vaše hlava následovala vaše srdce. Ne naopak." (Wayne Dyer)

1. 11. 2013

"Budoucnost, dobrá i špatná, závisí zcela na tom, co děláme nyní." (Dalajláma, v knize S. J. Azizová, D. Lichtenstein, Objevte dar)

31. 10. 2013

"Kdykoliv se přistihnete, že se děje něco, co nechcete, zeptejte se: "Co je to, co chci?" Je to první krok, jak přesměrovat své myšlenky i prožívání opět žádoucím směrem." (Abraham-Hicks)

30. 10. 2013

"S trochou úsilí zaměřeného správným směrem dosáhnete pozoruhodných výsledků a časem si zapamatujete, že můžete být anebo dělat anebo mít cokoliv, na co svou pozornost zaměříte a s čím sladíte své vibrace. (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

29. 10. 2013

"NIc jiného než vaše vlastní myšlení nestojí mezi vámi a čímkoliv, co si přejete." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

28. 10. 2013

"I když situace vypadá negativně, nikdy nevíš, jaké požehnání a dobro ti v konečném důsledku přinese." (Jiří Hamerský)

25. 10. 2013

"Život je velice prostý: je to tanec radosti. (...) Bylo by proti vaší existenci, kdybyste život nezkrášlovali, kdybyste ho ponechali tak, jak jste ho našli. Ne, zanechte život o něco krásnější, o něco šťastnější, o něco voňavější." (Osho, Život, láska, smích)

24. 10. 2013

"Tři otázky na nichž záleží: Jdu za svým srdcem a jsem věrný sám sobě? Soustředím se v životě na věci, které jsou pro mě důležité? Jsem člověkem, jakým chci být?" (John Izzo, Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete)

23. 10. 2013

"Stáváme se tím, čeho si všímáme. Čím více si něco uvědomujeme, tím je pravděpodobnější, že k tomu dospějeme." (John Izzo, Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete)

22. 10. 2013

"Když přestanete pádlovat proti proudu, když odložíte pádla a uvolníte se, pak vás proud (který věčně plyne směrem k tomu, čím se už vaše já stalo) ponese vstříc vašim touhám. (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

21. 10. 2013

"Nenechte se strhnout proti proudu nějakým bezvýznamným zaškobrtnutím. Namísto toho vytěžte z dané situace, co se jen dá, a natáhněte se po pozitivnějších myšlenkách. Připravte se na překvapení, která vám přinesou nová, nečekaná povýšení na vaší cestě nekonečné expanze." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí).

18. 10. 2013

"Pocit, že jste zavaleni povinnostmi, vás upozorňuje, že si upíráte přístup k plánům, schůzkám, situacím a všemožným způsobům spolupráce, které by vám mohly pomoci, pokud byste si je dovolili. Je to nepříjemný kruh, v němž pociťujete nedostatek času, zaměřujete se na svůj přetížený rozvrh a cítíte se být zavaleni povinnostmi - a při tom všem vyzařujete vibraci, která znemožňuje zlepšení situace." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

17. 10. 2013

"Je důležité prožívat u pití vděčnost. Tím, co člověk prožívá u pití, si programuje život." (Tomáš Opravil)

16. 10. 2013

"Lidé často pociťují potřebu dokazovat svou hodnotu, a když toho docílí, teprve potom a jedině potom se jim dostane odměny - ale my chceme, abyste si uvědomili, že svou hodnotu již máte a že dokazovat, že máte svou hodnotu, není jen nemožné, ale že to ani není nutné." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

15. 10. 2013

"Tam, kde vládne úsměv, potíže nebudou." (Markéta Konvičková, Sázka na život)

14. 10. 2013

"Největší věcí, kterou můžete udělat, je odevzdat se okamžiku. V tomto stádiu se dějí zázraky a neustále a znovu vás překvapují. Lze říci, že žijete v neustálém stavu okouzlení, údivu a vděčnosti." (J. Vitale, I. H. Len, Svět bez hranic)

11. 10. 2013

"Veškerá bolest pramení z toho, že se bráníš." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

10. 10. 2013

"Žádné jídlo není nebezpečné. Nebezpečné je to, co si o něm myslíš." (Joe Vitale, I. H. Len, Svět bez hranic)

9. 10. 2013

"Když se zaměřuji na to, co chci, cítím se dobře. Jestliže se zaměřím na nedostatek toho, co chci, cítím se špatně." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

8. 10. 2013

"Skutečnou moc představují možnosti volby." (Timothy Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden)

7. 10. 2013

"Úspěch přichází, když jej vůbec nečekáme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

4. 10. 2013

"Rozhodni se a pak buď věrný své cestě. Nekličkuj, neomlouvej se a neměň svá rozhodnutí. Vůdce je jako silný kmen stromu - neotočí se za každým zafoukáním větru." (Jiří Hamerský)

3. 10. 2013

"Nikdy nejdi přímo protivníkovi - vždy prohraješ." (moudrost bojových umění)

2. 10. 2013

"Teorie mi nepřinese úspěch, ale zvýší mou připravenost na něj." (Silvio)

1. 10. 2013

"Kdyby se každý zavřel doma, protože se bojí deště, tak se budou roční období monotónně střídat jedno za druhým a nikdo nepocítí ty nejkrásnější nálady přírody, které se v lidské duši nazývají vášně." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

30. 9. 2013

"Život je nádherný milostný příběh a lidé o něj přicházejí, protože dost nemilují." (Francois Garagon, Jade a posvátná umění života)

27. 9. 2013

" Když surfujeme na tom, co není rozumem uchopitelné, musíme se umět odevzdat rytmu vlny - to je jediný způsob, jak neztratit rovnováhu a neskončit až po uši ve vodě." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

26. 9. 2013

"Když se ti zdá, že je vesmír čím dál temnější, není to proto, že se před tebou zavírají dveře, ale proto, že tvůj pohled prchá před světlem." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

25. 9. 2013

"Proč si každý den vybírat stále to samé? Proč se pro dnešek nevydat dosud neprozkoumanou cestou?" (Jiří Hamerský)

25. 9. 2013

"Proč si každý den vybírat stále to samé? Proč se alespoň jednou nevydat neprozkoumanou cestou?" (Jiří Hamerský)

24. 9. 2013

"Dnes ráno jsem byla tak šťastná, že se mi chtělo vzít do náručí celý svět, celý ho opusinkovat a pomazlit ho velkým sluncem něhy, jako to dělá maminka, když mám smutek." (Francois Garagnon, Jade a posvátná tajemství života)

23. 9. 2013 (1)

"Proč věnujete pozornost čemukoliv jinému, než co je úžasné, skvělé a dobré?" (Abraham-Hicks)

23. 9. 2013

"Proč věnujete pozornost čemukoliv jinému, než co je úžasné, skvělé a dobré?" (Abraham-Hicks)

20. 9. 2013

"Čím nezištněji jednáme, tím více obohacujeme sami sebe." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

19. 9. 2013

"Sen se opotřebuje jen tehdy, když jej nežijeme. Svým snům se musíme věnovat teď a tady. A vychutnávat si jej s rozzářenýma očima, jako září oči dětem, když rozbalí dárek, po kterém tak dlouho toužily." (Francois Garagon, Jade a posvátná tajemství života)

18. 9. 2013

"Někdy trochu měníme vztah ke světu a svět velmi silně mění vztah k nám." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

17. 9. 2013

"Čím silněji se naše duše připoutává k světu a zapomíná na lásku, tím drzejší a agresivnější se stáváme." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 9. 2013 (1)

"Očekávání výsledku - to je již závislost." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

16. 9. 2013

"Očekávání výsledku - to je již závislost." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

13. 9. 2013

"Když jste vyladění, propojení, vzrušení - když vyzařujete vibraci, která pramení ze středu vaší Bytosti - síla vašeho vlivu je tak obrovská, že druzí, kteří vás pozorují, bývají ohromeni jistotou a silou, s nimiž se pohybujete životem." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

12. 9. 2013 (1)

"Zklamání je vaším signálem, že cokoliv, co se zrovna stalo, zapříčinilo, že jste přišli o svůj pocit očekávání a začali se soustředit na něco jiného, než je vaše očekávání." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

12. 9. 2013

"Zklamání je vaším signálem, že cokoliv, co se zrovna stalo, zapříčinilo, že jste přišli o svůj pocit očekávání a začali se soustředit na něco jiného, než je vaše očekávání." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

11. 9. 2013

"Tajemstvím vedoucím k veškerému úspěchu je zachovávat si pocit štěstí." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

10. 9. 2013

"Nacházet se ve stavu oceňování znamená vidět vše, na co se díváte, očima Zdroje. A když se ocitnete v takovém stavu oceňování, mohli byste projít ulicí přeplněnou nejrůznějšími druhy věcí, pro které by si mnoho ostatních lidí našlo důvod je kritizovat nebo si kvůli nim dělat starosti, ale vy byste k nim neměli přístup, protože vaše vibrace oceňování pro vás vybírá věci odlišné vibrační povahy." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

7. 9. 2013

"Pod jednotlivými situacemi, jež tvoří vaši celkovou životní situaci, která existuje v čase, je něco hlubšího, něco základnějšího: váš Život, vaše Bytí ve věčném okamžiku." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku, pracovní kniha)

6. 9. 2013

"Neustále si opakujte: "Dnešek je nejlepší den mého života!" (David Wolfe, in D.Lichtenstein, Objevte dar)

5. 9. 2013

"Svět jako zrcadlo odráží váš vztah k němu. Jste-li se světem nespokojeni, odvrací se od vás. Když se světem bojujete, bojuje on s vámi. Když bitvu ukončíte, svět vám vyjde vstříc." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

4. 9. 2013

"Ne vždy musejí být věci podle našeho plánu. Může to dopadnout i lépe." (Zdena Jordánová, Láska)

3. 9. 2013

"Nejlepší láska je ta, která pročistí duši a přiměje nás o něco usilovat. Ta, která zažehne v srdci oheň a vnese do duše mír." (film Zápisník jedné lásky)

2. 9. 2013

"Nic není a nemůže být nikdy ztraceno." (film Zápisník jedné lásky)

30. 8. 2013

"Jakmile dojde k probuzení, neexistuje pohled zpět." (Joe Vitale, Hew Len, Svět bez hranic)

29. 8. 2013

"Čím větší je význam určité události, tím pravděpodobnější je její neúspěch." (Dmitrij Veriščagin, Jistota)

28. 8. 2013

"Můžeš si cokoliv v životě přát, ale nikdy nic neočekávej." (Petr Marťán)

27. 8. 2013

"Když se odevzdáte nejvyšší síle, začnou se dít zázraky. (...) Největší věcí, kterou můžete udělat, je odevzdat se okamžiku. V tomto stádiu se dějí zázraky neustále a znovu nás překvapují. Lze říci, že žijete v neustálém stavu okouzlení, údivu a vděčnosti." (Joe Vitale, Hew Len, Svět bez hranic)

26. 8. 2013

"Dostal jsem tu nejlepší roli na světě. Stal jsem se otcem." (Tomáš Klus)

23. 8. 2013

"Dovolme si vědomě prožívat důstojnost a posvátnost Sebe. V nádechu, výdechu, mezi nádechem a výdechem, v pomalém polykání vody, ve vychutnání každého sousta, v každém doteku, v každém pohledu do lidských očí, v uvědomění, kdo jsem JÁ." (Tomáš Opravil)

22. 8. 2013

"Láska je vždy šťastná." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

21. 8. 2013

"V jakékoliv bezvýznamné situaci je skryt vyšší smysl. Situace je vždy moudřejší než my." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

20. 8. 2013

"Život je jako květina. Nejdřív ho musíte pohnojit, zalít vlastními slzami a pak ho hýčkat svým světlem a teplem. Až potom se můžete radovat z jeho květů..." (Petr Lipový)

19.8. 2013

"Bezmezná láska ve skutečnosti spočívá v tak silném přání zůstat ve spojení se zdrojem lásky, že si záměrně volíte myšlenky, které toto spojení umožňují." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

16. 8. 2013

"Neexistují tak zlé okolnosti, abyste je nemohli změnit tím, že se rozhodnete pro jiné myšlenky. Rozhodnout se pro jiné myšlenky však od vás vyžaduje zaměření a praxi. Jestliže se budete stále zaměřovat na to, na co jste se zaměřovali dříve, myslet tak, jak jste mysleli dříve, potom se ve vašich zážitcích nic nezmění." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

15. 8. 2013

"Abychom mohli učinit něco, co se zdá být nemožné, musí někdo jako první posunout hranice možností, jež byly do té doby považovány za nepřekročitelné." (Gregg Braden, Matrix - božský zdroj)

14. 8. 2013

"Stres rovná se následek důležitosti, kterého se lze okamžitě zbavit - odmítnete-li zmiňovanou důležitost." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

13. 8. 2013

"Nořte se do lásky stále hlouběji - a jednoho dne narazíte na svou vnitřní hudbu. Pak už nebude život nikdy stejný." (Osho, Život, láska, smích)

12. 8. 2013

"Když člověk jednou rezignuje, je to začátek konce." (Miroslav Macek)

9. 8. 2013

"Bezprostřednost je vždy podmanivá. Vždy zůstávejte sám sebou, za žádných okolností se nezrazujte, žijte v souladu s vaším krédem." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

8. 8. 2013

"Ať se zabýváte čímkoliv, efektivnost mnohonásobně vzroste, budete-li svou práci nejen jednoduše dělat dobře, ale vědomě a s nadšením svou práci milovat a neustále potvrzovat její dokonalost." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

7. 8. 2013

"Vždy můžete upravit svůj směr, ale čím dříve jste si vědomi, že jste na své cestě, tím lépe a tím uspokojivější bude vaše cesta." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

6. 8. 2013

"Dostanete to, o čem cítíte, že přemýšlíte." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

5. 8. 2013

"Nejrychlejší cesta ke zdraví je naplnit si mysl jen příjemnými myšlenkami." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

2. 8. 2013

"Člověku je stav "plynutí" nesmírně příjemný. Připomíná pocit "vznášení se". Rádi se dostáváme za hranice své omezené formy. Baví nás plout v rozlehlejších prostorách, než nám mysl a tělo běžně dovolují. Lidé vymysleli a vymýšlejí všemožné techniky, jak změnou stavu mysli tohoto pocitu dosáhnout. Od alkoholu přes jiné uvolňující drogy až k výkonnostnímu sportu. Všechny tyto "metody" vyvolávají stav, kdy se ocitáme "mimo sebe". Všímáme-li si všech maličkostí kolem sebe, i toho, jak se vzduch dotýká těla, rozvíjíme jemné vnímání a cítíme se větší, přesahujeme dál. Abychom dosáhli změněného stavu mysli, je třeba rozšířit svou oblast uvědomění." (Ilona Selkeová, Delfíni, láska a osud)

1. 8. 2013

"Potřebujete-li zázrak, stačí si uvědomit, že klíčem k němu je vaše paměť. Posuňte se na požadovanou souřadnici časoprostorové matrice, vložte potřebnou budoucí vzpomínku, a pokud se vám podaří přesvědčit emocionální tělo či mysl k tomu, aby v tomto novém prostoru celou svou přítomností zaujaly místo, budete tam." (Ilona Selkeová, Delfíni, láska a osud)

31. 7. 2013

"Neexistuje žádná cesta mimo tebe. Ty sama jsi cestou." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

30. 7. 2013

"Lidstvo bere samo sebe zbytečně vážně. To je prvotní hřích světa. Kdyby se byl jeskynní člověk umět smát, mohly se dějiny vyvíjet úplně jinak." (Oscar Wilde, in: Velká kniha citátů)

29.7.2013

"Úspěšní lidé se postaví vždy o jedenkrát více, než kolikrát spadnou." (Michal Kopecký)

26. 7. 2013

"S bdělostí roste láska, s láskou roste bdělost." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

25. 7. 2013

"Může vůbec někdo tvrdit, že život není krásný?" (Jiří Hamerský)

24. 7. 2013

"To, co hledáme, většinou už máme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

23.7.2013

"Život je takový kouzelný zážitek. Kdo se trápí tím, zda ten báječný zážitek má nějaký smysl nebo ne?" (Osho, in: Velká kniha citátů)

22. 7. 2013

"Když uvěříme, že jsme bytosti vyššího řádu, začnou pro nás platit nové zákony." (Ilona Selkeová, Delfíni, láska a osud)

19.7. 2013

"Když jste například byli ještě velice malými dětmi, babička vám možná říkávala: "Ty jsi tak úžasné dítě. Mám tě moc ráda. Budeš mít uspokojivý a šťastný život. Máš tolik nadání a svět bude mít prospěch z toho, že tady jsi." Tato slova ve vás vyvolávala dobrý pocit, protože byla v souladu se samotným jádrem vaší bytosti. Ale když vám někdo řekne: "Jsi zlý. Měl by ses stydět. Naštval jsi mne. Jsi hrozný," budete mít z těchto slov velmi špatný pocit, protože pozornost, kterou jste jim věnovali, způsobila, že jste se vibračně odchýlili od toho, kdo ve skutečnosti jste a co ve skutečnosti víte." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

18. 7. 2013

"Rozhodněte se, co chcete, zaměřte na to svou pozornost a najděte "pocitové místo" této věci. V tu chvíli tam budete. Není důvod, proč byste měli trpět nebo se čímkoliv a k čemukoliv namáhavě probojovávat." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

17. 7. 2013

"Když se cítíme špatně, jsme odpojeni buď od Zdroje nebo od našich tužeb. Nebo od obojího dohromady." (Jiří Hamerský)

16. 7. 2013

"Člověk už je takový, že je se sebou spokojen, jen když si ho cení druzí. A také má sám sebe rád, jenom když jiné milují jeho. Ale vždyť svět je zrcadlo. Jak se v odrazu má objevit láska, když v samotném odrazu není?" (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

15. 7. 2013

"Vždy zůstávejte sám sebou, za žádných podmínek se nezrazujte, žijte v souladu se svým krédem. Narušíte-li krédo nebo ještě hůř, nemáte-li žádné, ničíte se jako osobnost." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

12. 7. 2013

"Mysl se vždy snaží uniknout z přítomnosti. Jinými slovy, čím víc se ztotožňujete se svou myslí, tím více trpíte. Nebo to lze vyjádřit takto: "Čím více přijímáte přítomný okamžik, tím míň trpíte." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku)

11. 7. 2013

"Ten, kdo se snaží řešit problém silou, dříve či později prohraje. Pokus odstranit konflikt, aniž bychom se změnili, je přerušení vývoje." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

10. 7. 2013

"Abychom něco dostali, musíme nejprve něco vydat. Abychom dostávali a byli šťastní, je potřeba několikrát více vydávat. Práce na sobě - to je umění odpouštět, přijímat ztráty, vydávat." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

9. 7. 2013

"Nevzdávej to příliš brzy. Nebuď netrpělivý. To, co se pro tebe chystá, je ještě mnohem lepší, než si umíš představit. Jen nyní ještě není tvůj čas." (Jiří Hamerský)

8. 7. 2013

"Svět je nádherný. Je nádherný v každém svém projevu, je nádherný ze své podstaty, neboť je Božský. A protože jakákoliv situace vede k lásce a k Bohu, v žádné situaci nemáme právo zříkat se lásky." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

5. 7. 2013

"Říkejte věci jako: Dostávají se ke mně pouze dobré věci. Ačkoliv neznám veškeré odpovědi ani neznám veškeré nutné kroky a nemohu ani rozpoznat dveře, které se přede mnou otevřou, vím, že tak, jak postupuji časem a prostorem, moje cesta se mi vyjasní. Vím, že zatímco po ní budu kráčet, dokážu ji porozumět." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

4. 7. 2013

"Způsob, jak se dostanete tam, kde chcete být, je pozornost plně věnovat tomu, co chcete, a ne ji dávat tomu, co nechcete." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

2. 7. 2013

"Dnes oslavuji všechno, co jsem, a všechno, čím se stanu." (Lousie. L. Hay, Přítomný okamžik)

3. 7. 2013

"Zázraky mohou přijít pouze tehdy, když je očekáváme." (Ilona Selkelová, Delfíni, láska a osud)

1. 7. 2013

"Vždy říkám, že štěstí je to nejjednodušší a nejreálnější - že to není žádná složitost. Uvěřit. Uvěřit, že to, co nám život přináší, je pro nás dobře. Dokázat to přijmout a informovat se, jak danou věc nejlépe zvládnout." (Květa Fialová, předmluva k Sedmi poselstvím)

28. 6. 2013

"Křivda nebo sebelítost - to je vždy černá magie proti nám samotným. Ubližujeme tím svým vlastním vibracím. Rozkmitáváme svou sílu proti vlastní formě. Negativní emocí si vytváříme ve svém těle prostředí pro nemoc." (Tomáš Opravil)

27. 6. 2013

"Člověk se musí udržovat zamilovaným. A to by vůbec nemělo být závislé na někom dalším." (Tomáš Opravil)

26. 6. 2013

"Milovat je univerzálním klíčem ke všemu." (Tomáš Opravil)

25. 6. 2013

"Člověk, který miluje úplně, poslal své ego na dovolenou." (Tomáš Opravil)

24. 6. 2013

"Ať již lidí dělají, cítí, myslí nebo říkají cokoliv, neberme to osobně. Když nám budou říkat, jak jsme báječní, neříkají to kvůli nám. My víme, že jsme báječní. Není třeba čekat, až nám jiní lidé řeknou, že jsme báječní. Neberme nic osobně. I kdyby někdo vzal revolver a střelil mě do hlavy, ani tento extrém neznamená nic osobního." (Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody)

21. 6. 2013

"Když děláme věci tak, jak nejlépe dovedeme, nemáme vlastně pocit, že pracujeme, protože ze všeho máme potěšení. Když nás konání těší nebo jej nepociťujeme jako újmu, cítíme, že děláme vše, jak nejlépe dovedeme. Děláme to tak, protože to tak chceme dělat, nikoliv proto, že bychom museli, nikoli proto, že bychom chtěli potěšit Soudce nebo jiné lidi." (Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody)

20. 6. 2013

"Pozorujte rostliny a zvířata a učte se od nich přijímat realitu. Naučte se od nich Bytí. Naučte se od nich integritu. Naučte se od nich, co to znamená být sám sebou. Naučte se od nich, jak žít a jak umírat a jak nedělat problém ze života ani smrti." (Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku)

19.6. 2013

"Měňte svět, třeba jen maličkostmi. Udělejte něco prospěšného. Nikomu neubližujte. Stále přemýšlejte, čím můžete pomoci." (Richard Branson, K čertu s tím - jdeme na to!)

18. 6. 2013

"Čím víc dáváte, tím víc dostáváte." (Azizová, Lichtenstein, Objevte dar)

17. 6. 2013

"Je jedno, kde se nacházíš dnes. Dokážeš všechno." (Peter Krištofovič)

14. 6. 2013

"Každý úspěšný člověk, který něčeho dosáhl, umí pojmenovat, jaké byly jeho cíle. Od nich odvodil strategii a spustil akci." (Peter Krištofovič)

13. 6. 2013

"Jakákoliv situace, která se člověku stane, směřuje k jeho prospěchu." (S. N. Lazarev, Bumerang)

12. 6. 2013

"Život je opravdu velmi jednoduchý. To, co vydáváme, se nám vrací zpět." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

11. 6. 2013

"Touží-li někdo po něčem opravdu vážně a soustředí se na to naprosto, osud mu vždy pomůže." (Elisabeth Haich, Zasvěcení)

10. 6. 2013

"Vše, co prožíváme - doslova všechno, co se nám děje či co sami děláme - je pouze výsledkem našeho vědomí a ničeho jiného." (Gregg Braden, Matrix - božský zdroj)

7. 6. 2013

"Teprve když ucítíme, že jsme obklopeni zdravým svých blízkých a prostoupeni mírem světa kolem nás, nalezli jsme ten správný jazyk a klíč, který nám otevře dveře ke všem možnostem." (Gregg Braden, Matrix - božský zdroj)

6. 6. 2013

"Když se podělíte o svůj dar, zvýšíte vlastní produktivitu. Jestliže se totiž držíte zpátky, vzniká energie, která něco blokuje." (Jack Canfield, in Azizová. Lichtenstein, Objevte dar)

5. 6. 2013

"Změny mohou začít v tomto okamžiku." (Louise L. Hay, Přítomný okamžik)

4. 6. 2013

"Když je v duši lásky hodně, zvnějšku naprosto protikladné a vzájemně se vylučující pojmy mění svůj smysl a přestávají být vzájemně se vylučujícími." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

3. 6. 2013

"Jestliže neuděláte nic, co změní charakter vysílaných vibrací, potom se ve vašich zkušenostech nic nezmění."(Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

31. 5. 2013

"Pocit touhy bychom popsali jako nádherné uvědomování si nových možností. Touha je svěží, svobodný pocit očekávání úžasné expanze. Pocit touhy je ve skutečnosti pocit, že vámi proudí život." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

30. 5. 2013

"Ten, kdo stojí vně, neví, zda hněvivé myšlenky, pro které jste se rozhodli, pro vás znamenají zlepšení. Vhodnost jakékoliv myšlenky poznáte pouze vy, a to na základě úlevy, již pocítíte. Dokud se nerozhodnete, že se budete řídit svými pocity, nemůžete udělat žádný trvalý krok k tomu, po čem toužíte." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

29. 5. 2013

"Ponížit, urazit lásku je nemožné." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

28. 5. 2013

"Nikdy není důvod, abyste byli bez něčeho, po čem toužíte. Neexistuje ani důvod, abyste zažili něco, co nechcete, protože nad svými zkušenostmi máte absolutní kontrolu."(Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

27. 5. 2013

"Jestliže někdo nepřijímá, o co žádá, příčinou není nedostatek zdrojů. Důvodem je pouze to, že má přání, ale není s ním v souladu. Žádný nedostatek neexistuje. Žádna nouze neexistuje. Existuje pouze umožňování nebo neumožňování toho, o co žádáte." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

22. 5. 2013

"Pokud je někdo ve vašem životě, přizvali jste si ho. Přestože je obtížné tomu uvěřit, s ním přitahujete všechno, čeho si u něj všímáte - protože do vašeho života nemůže přijít nic, čemu jste nevěnovali pozornost." (Esther a Jerry Hicks, Zákon přitažlivosti)

24. 5. 2013

"Skutečná láska bývá vždy šťastnou." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

23. 5. 2013

"Každá událost - to je důvod pocítit lásku." (S. N. Lazarev, Diagnostika karmy)

21. 5. 2013

"V každičkém místě tohoto vesmíru je něco, co chceme, a něco, co postrádáme. V každém člověku, v každé situaci, v každém místě, v každém okamžiku - stále máme na výběr. Pokaždé. Pokud tedy opouštíš jedno místo jen proto, že tam není všechno takové, jak by podle tebe mělo být, na místě, kam půjdeš, to bude úplně to samé." (Esther a Jerry Hicks, Sára)

17. 5. 2013

"Věřím, že jedině to, co děláme s láskou, má smysl." (Jiří Hamerský, 12 způsobů, jak mít teď hned lepší den)

20. 5. 2013

"Jestli potřebujete pomoct, měli byste nejprve pomoci druhým." (Richard Wiesman, 59 vteřin)

16. 5. 2013

"Poznání našeho JÁ je klíčem naprosto ke všemu." (Jiří Hamerský)

15. 5. 2013

"Konstatně se učit a růst, ti dá možnosti." (Peter Krištofovič)

14. 5. 2013

"To, co ti dá největší jistotu v životě, jsi Ty sám." (Peter Krištofovič)

29. 4. 2013

"Jákákoliv léčebná metoda, která nevychází z duchovního rozvoje, vede k jeho degradaci." (S. N. Lazarev, Diagnostika Karmy)

2. 5. 2013

"Když berete, jste závislá. Když dáváte, jste svobodná." (S. N. Lazarev, Diagnostika Karmy)

13. 5. 2013

"Dříve než promluvíte, zeptejte se sebe sama, jak to, co se chystáte říci, přispěje ke zlepšení života druhých lidí."  (Sanaya Roman, Duchovní růst)

10. 5. 2013

"Život v prázdnu může být stimulující výzvou a otevírat nové prostory." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

9. 5. 2013

"Není nic nad lásku." (Jiří Hamerský)

7. 5. 2013

"Když se na vás lidé zlobí, je to často projev jejich vlastní vnitřní bolesti." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze uvědomění)

6. 5. 2013

"Konec hledání je radikální, radikální přijetí toho, co je."  (Jeff Foster, Život beze středu)

3. 5. 2013

"Zpravidla to, co očekávám, nedostanu. Protože očekávání je vědomí toho, že něco nemám a to, co nemám, se mi zpravidla opakuje ve zkušenosti - že to nemám a ani nebudu mít." (Antonín Baudyš, jr.)

30. 4. 2013

"Radost nám dává křídla a utrpení sílu je použít." (Jiří Hamerský)

26. 4. 2013

"Život je naprosto amorální, ne morální nebo nemorální. Neví nic o tom, co je dobré nebo špatné." (Osho, Hořčičné semínko)

25. 4. 2013

"Pojetí vyššího já se postupně rozvine do nejvyššího já, jež je vskutku vševědoucí, všemohoucí a schopné dělat zázraky. Spatříte novou realitu - velkolepou představu o sobě, jež vám dříve připadala nemyslitelná." (Wayne W. Dyer, Splněná přání)

24. 4. 2013

"Životu není nic nemožné. Život má moc stvořit vše bez hranic. A protože vy jste život, pak můžete jako kouzlem změnit sen svého života." (Don Miquel Ruiz, Janet Millsová, Modlitby)

23. 4. 2013

"Život by měl být zábavný - měli byste se cítit dobře! Jste mocní tvůrci a řada je na vás... Víc si užívejte, méně řešte problémy. Více se smějte, méně plačte. Očekávejte víc pozitivního a méně negativního. Není nic důležitějšího, než abyste se cítili dobře - jen to proveďte a dívejte se, co se stane." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

22. 4. 2013

"Už jen to, že jsme na živu, už jen radost, že dýcháme, je dostatečná, aby naplnila naše srdce vděčností." (Miquel Ruiz, Janet Millsová, Modlitby)

19.4. 2013

"Buďme tady a teď a jen užívejme to, že si můžeme přimíchat med do čaje; že se tu smíme každé ráno probudit; rozdat tu trošku radosti; být tady pro sebe i pro druhé." (Zuzana Švédová)

18. 4. 2013

"Člověk má jen to, co daruje." (Raniero Cantalamessa)

17. 4. 2013

„Rozběhnu se a běžím. Co se mi může stát?“ (Zuzana Švédová)


16. 4. 2013

"Když máš z něčeho strach, jdi do toho - odvahu dostaneš později."  (Ewa Farná)

15. 4. 2013

"Nevěnuj pozornost tomu, co je - soustřeď se na šťastný výsledek." (Abraham - Hicks)

12. 4. 2013

"Ve svém srdci najdeš všechno, co potřebuješ." (Jiří Hamerský)

11. 4. 2013

"Když vyrážíme do života, nepotřebujeme mnoho zavazadel, stačí milovat." (Michel Quist)

10. 4. 2013

"Vaše velikost není tolik o tom, že jste schopni cítit jednotu, ale o tom, že jste schopni z tohoto místa jednoty natáhnout ruku k tomu, co je v temnotě." (Jeshua)

9. 4. 2013

"Lidský řád je tvořen pravidly. Řád kouzelníka však žádná pravidla nemá, jen volně plyne v souladu s přirozeností života." (Deepak Chopra, Kouzelníkova cesta)

8. 4. 2013

"Když jste v souladu s nejvyšší verzí sebe sama, vidíte na druhých lidech jen to nejlepší." (Abraham-Hicks)

5. 4. 2013

"Každá chyba je vlastně požehnáním, i když to tak nevypadá." (Rhonda Byrne, Kouzlo)

4. 4. 2013

"Člověk, který dovolí, aby láska zvítězila nad nenávistí, není slabý. Je velmi silný a stává se majákem naděje pro všechny ostatní." (Lorna  Byrneová, Andělské poselství naděje)

3. 4. 2013

"Je mým nezadatelným právem žít naplno a svobodně." (L.Hay, Přítomný okamžik)

2. 4. 2013

"Kdo je šťastný, ten má zlaté srdce." (Vivienka)

1. 4. 2013

"Nejste tu proto, abyse dosahovali svého cíle, ale proto, abyste jednodušše byli sami sebou." (Jeshua)

29. 3. 2013

"To nejvíc, co můžete dát, jste vy!" (Jeshua)

28. 3. 2013

"Pokud existuje jediné přikázání, které byste měli uposlechnout,  pak je to tohle: Pečujte o sebe! Dejte sami sebe na první místo! Zahalte se do vřelosti a soucitu, stejně tak, jak to děláte s ostatními." (Jeshua)

27. 3. 2013

"To, že jste někomu prospěšní, budete vědět ve chvíli, kdy na nějakou osobu dokážete myslet a zároveň se při tom cítit dobře. Když milujete druhé, aniž byste si o ně dělali starosti, přinášíte jim užitek. Když z nich máte radost, pomáháte jim. Když očekáváte, že dosáhnou úspěchu, pomáháte jim." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

26. 3. 2013

"Nemoc se týká odporu, nikoliv věku." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

25. 3. 2013

"Pokud věříte a ve víře vytrváte, není nikdo a nic, co by vás mohlo zastavit." (David Kirš)

22. 3. 2013

"Jestliže hledáte vně to, co nejste ochotni nebo schopni cítit uvnitř, hledáte marně." (Wayne W. Dyer, Splněná přání)

21. 3. 2013

"Jiskřičky štěstí v očích druhých rozžehneš jedině svým vlastním světlem." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

20. 3. 2013

"Když dojdou dobré zprávy, těm špatným je třeba dávat úsměvná hesla." (Jana Kandrnálová)

18. 3. 2013

"Stěžování znemožňuje uzdravení." (Abraham-Hicks)

19.3. 2013

"Všechno zvládneš." (Jirka Brychta)

15. 3. 2013

"Dobra je ve skutečnosti na světě daleko víc, než se na první pohled zdá. Protože není tak hlučné jako zlo. Dobro, pozitivno, je potichu - je laskavé, milé, usměvavé, nedělá rámus ani kravál." (Květa Fialová, Sedm poselství)

14. 3. 2013

"Když jste vděční za to, co máte, ať je to sebemenší maličkost, bude vám takových věcí okamžitě přibývat." (Rhonda Byrne, Kouzlo)

13. 3. 2013

"Svůj život si budujete vy a vděčnost je kouzelným nástrojem, kterým si můžete vytvořit život přímo neuvěřitelný." (Rhonda Byrne, Kouzlo)

12. 3. 2013

"Teprve když dáme to nejlepší sobě, můžeme dávat druhým. " (Zuzana Švédová)

11. 3. 2013

"Když otevřeš svou duši, přijde k tobě celý vesmír." (Zuzana Švédová)

8. 3. 2013

"Je mým nezadatelným právem žít svobodně a naplno." (Louise Hay, Přítomný okamžik)

7. 3. 2013

"Neboj se udělat to, čeho se nejvíce bojíš." (Jiří Hamerský)

6. 3. 2013

"Nesnaž se ohnout lžíci, je to nemožné. To, co se ohýbá, není lžíce, jsi to ty sám." (film Matrix)

5. 3. 2013

"Berte to zlehka... všechno je v naprostém pořádku." (Esther a Jerry Hicsks, Sára, kniha druhá)

4. 3. 2013

"Každé slovo, ve kterém není láska, je zbytečné." (František z Assisi)

1. 3. 2013

"Právě dnes se vše ve tvém životě může otočit k lepšímu." (Jiří Hamerský)

27. 2. 2013

"V tomto okamžiku, kdy se setkává vše, co se doposud stalo, s tím, co se právě stává, máte tvořivou moc." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)"

26. 2. 2013

"To, co teď vypadá jako negativní, může být pro tebe ještě hodně pozitivní." (Petr Marťán)

25. 2. 2013

"Ber vše s lehkostí. Nic se nemusí vyřešit nutně dnes ani zítra." (Petr Marťán)

22. 2. 2013

"Když jste vyčerpali všechny možnosti, pamatujte si tohle: nevyčerpali jste je!" (Robert H. Schuller, Těžké časy netrvají věčně, vytrvalý člověk je překoná)

21. 2. 2013

"Jsem kouzelník, až otevřu oči, uvidím svět, který jsem vytvořil, a za který jsem zodpovědný já a jenom já. Svět kolem vás je přesně takový, jak jste si jej představovali..." (Richard Bach, Most přes navždy)

20. 2. 2013

"Pokaždé když uskutečníte změnu, měníte vše kolem sebe." (Bashar)

19. 2. 2013

"Nemůžete být ovlivněni něčím úmyslem, dokud tomu neuvěříte nebo si to nezvolíte." (Bashar)

18. 2. 2013

"Následuj svou vášeň." (Bashar)

15. 2. 2013

"Sáro, někdy to nejlepší, co můžeš udělat, je přestat myslet na to, co ti dělá starost. Ať už je to cokoliv. Zákon přitažlivosti funguje, jak má. Běž domů, holčičko a dobře se vyspi." (Esther a Jerry Hicks, Sára, kniha druhá)

14. 2. 2013

"Prostě se uvolni a jdi zpívat blues." (Pavel Sládek)

13. 2. 2013

"Realita je taková, jak ji sám vnímáš." (John Alexander)

12. 2. 2013

"Nikdy není pozdě na to, aby ses cítila dobře. Všechno se neustále mění a dolaďuje, aby bylo ve shodě se tvým vnitřním cítěním." (Esther a Jerry Hicks, Sára, kniha druhá)

11. 2. 2013

"Nadechni se a ničím se netrap. Tento okamžik je tvá jediná jistota." (Oprah Winfrey)

8. 2. 2013

"Obdaruj prostor kolem sebe něčím výjimečným. Kouskem sebe." (Jiří Hamerský)

7. 2. 2013

"Požehnaný je takový vztah, kdy oba vidí v tom druhém to nejlepší." (Tomáš Opravil)

6. 2. 2013

"Chci osvobodit tvou mysl. Mohu ti ale ukázat jen dveře. Projít jimi musíš sám." (Morpehus, Matrix)

5. 2. 2013

"Lepší je zapálit alespoň jednu malou svíčku, než proklínat tmu." (Konfucius)

4. 2. 2013

"Boj není nikdy dobrý, ale když už musíš bojovat, tak vyhrej!" (Nový Karate Kid)

1. 2. 2013

"Ani byste nevěřili, jak osvobozující je, když jste sami sebou." (Rick Smith, Skok k výšinám)

31. 1. 2013

"Pokud volíme realitu pouze krátkodobě, je logické, že když s ní přestaneme být v souladu, skončí i účinek volby. Představuje-li pocit vyléčení, míru či hojnosti pouze několikaminutový prožitek, znamená to, že vytváření naší reality je jen krátkodobou volbou. Z novodobých experimentů i starověkých textů vyplývá, že vytváření reality znamená více než jen to, co děláme, je to to, čím jsme!" (Gregg Braden, Matrix - božský zdroj)

30. 1. 2013

"Na to, co má opravdovou hodnotu, stojí za to si počkat." (Jiří Hamerský)

29. 1. 2013

"Jedinou věcí, o které byste si kdy mohli dělat starosti, je cítit se špatně. A s tím si starosti dělat nemusíte, protože máte kontrolu nad tím, abyse se cítili špatně." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

28. 1. 2013

"Sebeúctu získáš, když vždy následuješ hlas svého srdce." (Jiří Hamerský)

25. 1. 2013

"V čiré přítomnosti neexistuje strach, ale bezpečí a láska." (Jiří Hamerský)

24. 1. 2013

"To, že něco vidím na druhém jako jeho nedostatek, je můj nedostatek :) Což sám nevidím jako nedostatek :D" (Petr Marťán)

23. 1. 2013

"Každý z nás je jedinečný, má zde svou úlohu a svým bytím obohacuje svět." (Jiří Hamerský)

22. 1. 2013

"Vyhrát znamená zvednout se pokaždé, když upadnete." (Sean Covey, 7 návyků úspěšných teenagerů)

21. 1. 2013

"Chcete si zničit vztahy? Kývněte na všechno." (Patti Breitmanová, Conni Hatchová, Jak říkat ne bez pocitu viny)

18. 1. 2013

"Strach je často spojen s myšlením ve spočitatelném čase, s minulostí a s budoucností. (...) Předvídání budoucnosti ze strachu je velmi lidské, ale může se tak dít jen tehdy, když jste se pohnuli ze svého středu, z TEĎ. Být v TEĎ znamená,že všechna vaše vnitřní síla se setkává a sjednocuje a vy to činíte tak, že jste zcela přítomni ve svém těle, duši a pocitech." (Jeshua)

17. 1. 2013

"Minulost má na nás vliv, jen když jí to dovolíme." (Jiří Hamerský)

16. 1. 2013

"Vždy můžete upravit svůj směr, ale čím dříve jste si vědomi, že jste na své cestě, tím lépe a tím uspokojivější vaše cesta bude." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

15. 1. 2013

"Použijte své právo nebýt stejný jako všichni." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

14. 1. 2013

"Málokterá věc má pro život tak velký význam, jako schopnost ovládat své emoce." (Jiří Hamerský)

11. 1. 2013

"Máme veškerou sílu, kterou potřebujeme, abychom učinili změny, pro něž se rozhodneme." (Gregg Braden, Matrix - Božský zdroj)

10. 1. 2013

"Uvnitř každého z nás je něco, co není ohraničeno časem ani prostorem, dokonce ani smrtí. Výsledkem těchto zjištění je fakt, že zřejmě žijeme v "nelokálním" vesmíru, kde je vše propojeno." (Gregg Braden, Matrix - Božský zdroj)

9. 1. 2013

"Otevřenost zázrakům dovoluje, aby se zázrak skutečně stal." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

8. 1. 2013

"Pochopila jsem, že nemusím všechno chápat." (Petra Chvátalová)

7. 1. 2013

"Neobjevit svůj dar je jako zemřít, zatímco hudba ve vás ještě nedohrála."(Jack Canfield in Demian Lichtenstein, Objevte dar)

4. 1. 2013

"Je to váš odpor, který způsobuje nemoc. A váš odpor vůči nemoci je to, co ji u vás drží, když se dostaví."(Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

3. 1. 2013

" Život vás vyzývá, abyste skočili do neznáma, a to je děsivé. Avšak omezit se na úzkou cestu toho známého a nežít život naplno, je ještě horší." (Jeshua)

2. 1. 2013

"Je naprosto v pořádku cítit se neustále v dobré náladě." (Bosonohý lékař Stephen Russel, Manifest)

31. 12. 2012

"Odvaha je královskou přísadou sebeúcty. Jak si může zbabělec vážit sám sebe?" (Jiří Hamerský)

28. 12. 2012

"Nejistota je prostor, ve kterém se mohou zrodit zázraky." (Jiří Hamerský)

27. 12. 2012

"Máš-li srdce chlapče, i na měsíc se dostaneš." (pohádka Kouzla králů)

21. 12. 2012

"Někdy se velkému pádu nelze vyhnout. Možná to ještě nevíš, ale právě tohle je ten největší dar. Protože každej velkej pád, roztříštěný srdce, bankrot nebo pocit bezmoci, jsou začátky. Začátky velkého příběhu. Tyto začátky tě posílají z křižovatky neznáma na správnou trasu tvého štěstí." (Raego, Žij svůj velkej příběh)

20. 12. 2012

"Je úplně jedno, odkud která moudrost pochází." (Jana Hrstková)

19. 12. 2012

"Vyspělá duše je duší dítěte." (Ami, chlapec z hvězd)

18. 12. 2012

„K tomu, abys mohl uskutečnit změnu, je potřeba, aby ses nebál, aby ses měl rád." (Petra Chvátalová)

17. 12. 2012

"Cílem Enjoyingu je, aby se nám v životě dařilo a cítili jsme se skvěle. Má to vzestupný, kumulativní efekt: Čím lépe se cítíme, tím více se nám dař.í A čím více se nám daří, tím lepe se cítíme." (Jiří Hamerský)

14. 12. 2012

"Kdybychom dokázali milovat sebe, tak jako ostatní a ostatní, tak jako sebe, náš život by se dramaticky změnil k lepšímu." (Jiří Hamerský)

13. 12. 2012

"Neexistuje cesta ke štěstí, šťastní můžeme být jedině TEĎ." (Jiří Hamerský)

12. 12. 2012

"Když se budete, vycházejíce z pro vás neustále proměnlivého výhodného postavení, sami sebe nadále ptát: "Co je to, co chci?", časem se dostanete do velmi příjemné pozice - protože se nemůžete sami sebe neustále ptát, co je to, co chcete, aniž by se vaše ohnisko pozornosti neposunulo tím samým směrem." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

11. 12. 2012

"Dnešní útrapy jsou zítřejším vítězstvím." (Jiří Hamerský)

10. 12. 2012

"Srdce ti vždy ukáže cestu." (Jiří Hamerský)

7. 12. 2012

"Jestliže vám srdce přetéká vděčností za všechna požehnání, kterými vás již život obšťastnil, život vám neodolá. Cítí se být nucen zahrnout vás ještě větším množstvím toho, za co jste vděční." (Brandon Bays, Kevin Billett, Cesta. Vědomí. Nová měna.)

6. 12. 2012

"Tráva se nepokouší růst, ona prostě roste. Ryby se nepokoušejí plavat, nýbrž prostě plavou. Květiny nezkoušejí kvést, ale prostě kvetou. Ptáci se nepokoušejí létat, nýbrž létají. Je to jejich přirozenost. Země se nepokouší o rotaci kolem své osy; její přirozeností je rotovat a obrovskou rychlostí plout prostorem. Malé děti jsou ve stavu blaženosti - je to jejich přirozený stav. Přirozeností Slunce je svítit. Hvězdám je přirozené, že září a blikají. A lidskou přirozeností je přenášet sny do materiální podoby a činit tak lehce a bez úsilí." (Depak Chopra, Sedm duchovních zákonů úspěchu)

5. 12. 2012

"Když přestanete pádlovat PROTI proudu, když odložíte pádla a uvolníte se, pak vás proud (který věčně plyne k tomu, čím už se vaše já stalo) ponese vstříc vašim touhám." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

4. 12. 2012

"Dokud není hlava v podpaží, je potřeba hrát." (Róbert Petrovický, hokejista)

3. 12. 2012

"Ať děláš cokoliv, dělej to s radostí. Zamiluješ si to." (Mery Čahojová)

30. 11. 2012

"Začněte ve svém životě vytvářet místo pro krásu a hojnost, která je právoplatně vaše. Nezapomínejte na to, jak jste mocní. Nestačí jen snít a toužit; musíte být skutečně ochotni podnikat činy na vnitřní i vnější úrovni, abyste si vytvořili život vašich snů." (Jack Canfield, Klíč k životu)

29. 11. 2012

"Čistota našeho srdce je vším." (Jiří Hamerský)

28. 11. 2012

"Všechno pomine, ale láska je věčná." (Jiří Hamerský)

27. 11. 2012

"Možná už jste si všimli, že když cítíte vděk, radost a štěstí, objeví se určitá lehkost a rozkvět. Cítíte spojení. Cítíte se živí! Tohle je vaše přirozená podstata bytí. Tímhle má váš život být."(Jack Canfield, Klíč k životu)

26. 11. 2012

"Impuls k jakémukoliv činu musí vycházet z lásky." (S.N.Lazarev)

23. 11. 2012

"Pokud vás vaše časoprostorová realita inspiruje k nějaké touze, pak tato realita obsahuje i možnosti, jak toto přání dokonale zhmotnit. (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

22. 11. 2012

"Nenech se druhými nebo okolostmi zahnat do kouta. Tvé místo je vždy ve středu. Ty jsi ten, kdo svému životu vládne." (Jiří Hamerský)

21. 11. 2012

"Říká se, že ideální podmínky neexistují. Tak to není: Ideální podmínky jsou vždy!" (Jirka Brychta)

20. 11. 2012

"Stanete-li se sami sobě svělem, stanete se světlem i pro ostatní. Tehdy ale budete kvést a každému prospějete, každý z vás bude mít prospěch. Budete požehnáním." (Osho, Hořčičné semínko)

19. 11. 2012

"Skutečnost, že necítíte jako přirozené být tím, čím si pro sebe představujete, že jste, je tajemstvím vašeho neúspěchu. Bez ohledu na vaše přání, bez ohledu na to, jak věrně a inteligentně se řídíte zásadami, pokud necítíte jako přirozené to, čím se chcete stát, nestanete se tím."(Neville, in Wayne Dyer, Splněná přání)

16. 11. 2012

"Vždy můžete upravit svůj směr, ale čím dříve jste si vědomi, že jste na své cestě, tím lépe a tím uspokojivější bude vaše cesta." (Esther a Jerry Hicks, Moc a síla přesného záměru)

15. 11. 2012

"Nevěnujte pozornost tomu, co dělají, nebo nedělají druzí; věnujte pozornost tomu, co děláte, nebo neděláte vy." (Wayne Dyer, Splněná přání)

14. 11. 2012

"Nezačínej den, dokud jsi ho neskončil." (Jim Rohn, in Mike Litman a Jason Oman: Rozhovory s milionáři)

13. 11. 2012

"Dobří přátelé by mezi sebou neměli tolerovat průměrnost." (David Deida)

12. 11. 2012

"Vaše práce - jediná vaše práce - je najít pocit úlevy, přestat vzdorovat proudu a tak dosáhnout vibračního souladu s tím, kterým ve skutečnosti jste a s tím, po čem opravdu toužíte." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

9. 11. 20122

"Nořte se do lásky stále hlouběji - a jednoho dne narazíte na svou vnitřní hudbu. Pak už nebude život nikdy stejný. Po pravdě řečeno, pak život teprve začne." (Osho, Život, láska, smích)

8. 11. 2012

"Je to o tom, být odhodlaný vydržet, být připravený chtít se dostat do cíle, nehledě na překážky, jakkoli se zdají těžké." (Ann Turnerová, 8 vlastností, které mají úspěšní lidé společné)

7. 11. 2012

"Buďte přirození, místo normální." (Bashar)

6. 11. 2012

"Když budete jednat bez jakýchkoliv očekávání a v každém okamžiku s největší mírou potěšení, jednáte tak v plném souznění s vaším pravým já." (Bashar)

5. 11. 2012

"Proč chtít méně, než aby byl dnešek tím úplně nejlepším dnem v našem životě?" (Jiří Hamerský)

2. 11. 2012

"Můžeš strávit zbytek svého života tím, že se budeš snažit určit, jaké chování je vhodné, jaké ne, za jakých podmínek je vhodné a za jakých nevhodné. Já jsem přišel na to, že jakýkoli čas - třebas jen jediná minuta - kterou věnuješ ospravedlňování svých špatných nálad, je ztracený, A také jsem se naučil, že čím dříve dosáhnu stavu, kdy je mi dobře, tím lepší můj život je a tím víc můžu nabídnout ostatním." (Esther a Jerry Hicks, Sára)

1. 11. 2012

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat namísto aby ji vyžadoval: kdy začne překypovat a sdílet; kdy začne rozdávat." (Osho, Život, láska, smích)

26. 10. 2012

"Očekávání je matka zklamání.Kdo nic neočekává, nemůže být zklamaný - může být jenom šťastný." (Jirka Brychta)

31. 10. 2012

"Pokud nepociťujete radost, bráníte se tomu stát se tím, čím vás život ponouká se stát." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

30. 10. 2012

"Neztrácej čas přemítáním, kterou cestou se vydat. Zamiluj se do místa, kde jsi teď a  sama láska Ti ukáže cestu." (Jiří Hamerský)

29. 10. 2012

"Když pociťujete, že nemáte dost peněz, vaše pozornost zaměřená na nedostatek peněz uzavírá cesty, které by vám jich mohly přinést více - zkrátka nemůžete hledět na opak toho, co chcete, a dostat to, co chcete. Musíte začít vyprávět odlišný příběh. Musíte najít způsob, jak si vytvořit pocit hojnosti před tím, než bude hojnost moci přijít." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

25. 10. 2012

"Ze všeho, co děláš, můžeš udělat hru." (Jiří Hamerský)

24. 10. 2012

"Prostorem, kde může duch rozepnout křídla, je ticho." (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

23. 10. 2012

"Nemáš rozpínat tužby, ale generovat feeling!" (Sisa)

22. 10. 2012

"Cítit se skvěle, je samo o sobě ultimátní cíl všeho. Ale to není konec, tím ta velkolepá jízda teprve začíná." (Michal Kreslík)

19. 10. 2012

"Cítit se dobře, je jako znát PIN ke své desirecard s neomezeným výběrem. Když se cítím skvěle, jsem ve stavu, kde to, co chci, přede mnou vyskakuje jako popcorn."(Michal Kreslík)

18. 10. 2012

"I osud může vlivem lásky nabrat jiný směr." (Iveta Holušková)

17. 10. 2012

"Každý den je důvod k oslavě." (Iveta Holušková)

16. 10. 2012

"Není možné, aby věc, z níž máte neustále pozitivní pocit, dopadla špatně, a stejně tak není možné, aby věc, z níž máte trvale špatný pocit, dopadla dobře - protože to, jak se cítíte, vám řekne, zda umožňujete své přirozené dobro, nebo ne." (Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

15. 10. 2012

"Buďte opilí, zpívejte životem, tím vínem vší existence. Nezůstávejte střízliví. Střízliví lidé jsou jako mrtvoly. Pijte víno života. Má v sobě tolik poezie, tolik lásky a tolik šťávy. V kteroukoli chvíli můžete přivodit jaro. Stačí, když ho přivoláte a necháte do sebe vstoupit slunce, vítr a déšť." (Osho, Život, láska, smích)

12. 10. 2012

"Nejlepší způsob, jak začít cestu sebeobjevování, je soustředit čerstvě vnímanou mysl na to, co chcete a pokládat si otázky typu: "Kdo jsem? Co mi dává lehkost a inspiraci? Co je mým darem? Jak mohu sloužit? Jak se mohu o svůj úděl dělit s ostatními?" (Shajen Joy Azizová, Objevte dar)

11. 10. 2012

"Být znamená být milován" (Marcel)

10. 10. 2012

"Pokud zvolíte život založený na jistotě, nikdy nezjistíte, jaké to je vyhrát." (Richard Branson, K čertu s tím - jdeme na to!)

9. 10. 2012

"Špatní lidé neexistují. Jsou jen lidé nešťastní." (neznámý autor)

6. 10. 2012

"Nalézt to nejlepší v sobě, znamená být naprosto spokojený sám se sebou a zároveň chtít víc." (Jiří Hamerský)

5. 10. 2012

"Je vždy nádherné stát na začátku nové cesty..." (Jiří Hamerský)

4. 10. 2012

"Když miluješ, nevadí ti ani ta nejtvrdší práce." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

3. 10. 2012

"Projít tuto cestu a nepoznat lásku - to je jako neprožít vůbec nic." (William Parish, Meet Joe Black)

2. 10. 2012

"Štve-li vás situace, ve které se nacházíte, je čas ji s láskou změnit." (Pavla Polišesnká)

26. 9. 2012

"Den bude tak dobrý, jak to sám dovolíš." (Jiří Hamerský)

1. 10. 2012

"Proč si dělat starosti, když 95 % toho, z čeho máme obavy, se stejně nikdy neuskuteční?"(Jiří Hamerský)

28. 9. 2012

"Musíš být výjimkou z pravidla. Nikdy nedělat to, co dělají ostatní." (Neil Strauss)

27. 9. 2012

"Nikdy neber vztahy přehnaně vážně. Jediné, co je důležité, je záměr mít rád." (Tomáš Opravil)

25. 9. 2012

"Nejlepších výsledků dosáhneš, když se tím, co děláš, bavíš. Když svou činnost miluješ." (Jiří Hamerský)

24. 9. 2012

"Lepší cítit bolest, než nebýt. Lepší být ve hře, než nehrát. Lepší trochu riskovat, než se hodně bát." (Jiří Hamerský)

21. 9. 2012

"Právě tento okamžik může být v životě tím rozhodujícím. Právě tento okamžik může znamenat obrat k lepšímu." (Jiří Hamerský)

19. 9. 2012

"Jak už jednou řekl Platón, život by se měl žít jako hra. A tak se nebojme hrát. Vítězit i prohrávat. Při tom vše růst a stávat se lepším člověkem." (Jiří Hamerský)

20. 9. 2012

"Mnozí lidé, kteří nejsou v souladu, očekávají, že jejich partner dá všechno do pořádku. Jenže zásadní chybou takovéhoto uvažování je, že pokud vy sami nejste v souladu, především ani nemusíte potkat toho, kdo by vám mohl pomoci. Jednoduše se vůbec nedostanete k tomu správnému partnerovi." (Esther a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

18. 9. 2012

"Zábava je ten nejrychlejší způsob, jak se dostat k cíli, protože zábava sama je cílem." (Fred Gratzon, Leností k úspěchu)

17. 9. 2012

"Nemá smysl hrát cizí hru, v níž pravidla neurčujete vy. Ať se zabýváte čímkoliv, vždy hleďte iniciovat svou hru. V tom je tajemství úspěchu." (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

14. 9. 2012

"Často bude výsledný pocit z toho, co právě začínáme, ještě mnohem lepší, než se na začátku zdálo." (Jiří Hamerský)

13. 9. 2012

"Nikdy nedovol druhým, aby ovládali tvůj život." (Jiří Hamerský)

12. 9. 2012

"První NE, které chceš někomu říct, je vždy lepší než druhé NE nebo třetí NE. Čím více odkládáš, něco, čemu se stejně nevyhneš, tím to bude horší. Proto to udělej hned." (dědeček od Jirky Brychty)

11. 9. 2012

"Někteří stejně nechápou, kdo jsem; ale důležité je, že to chápu já." (Jana Hrstková)

10. 9. 2012

"Jedině otevřenost ke všemu je pravá volnost." (Aleš Kalina)

7. 9. 2012

"Přišli jsme na tuto planetu, abychom pomáhali druhým. Abychom milovali.Jiný smysl život nemá a delfíni nám to připomínají." (Květa Fialová na zadní straně obálky Sedmi poselství)

6. 9. 2012

"Nepřijde mi přirozené, abych "trpěl". Pomohlo by to ptákům v jejich letu? Sněhovým vločkám v tichém snášení se k zemi? Učinilo by to šťastnější právě narozená tygří mláďata? Zachrání to deštné pralesy, otrávené potoky a znečišťená ovzduší? Ne, taková věc nemá smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

5. 9. 2012

"Častokrát známe jen jeden způsob. Většinou jich existují tisíce." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

4. 9. 2012

"Nadšení v našem nitru - naše Severka - je to, v čem druzí nacházejí inspiraci. Protože to inspiruje nás, inspiruje to i je. A my naopak cítíme inspiraci, protože jsou inspirování druzí. A tak vzniká kouzelný kruh. Ten začíná uvědoměním si vlastního osudu." (Lance Secretan, Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět!)

3. 9. 2012

"Jakmile pocítíte negativní emoci, přerušte cokoliv, co děláte či na co myslíte, a řekněte si: "Co je to, co chci?""  (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

31. 8. 2012

"Nevzdávejme se příliš brzy. Někdy chvíli trvá, než se naše úsilí (setba) zúročí v požadovaný výsledek (plody)." (Jiří Hamerský)

30. 8. 2012

"Problémem opravdu dobré terapie je, že se náš život změní k lepšímu - což někdy začne vadit lidem okolo nás." (Jiří Hamerský)

29. 8. 2012

"Zbabělec dá před svým snem vždy přednost jistotě." (Jiří Hamerský)

28. 8. 2012

"Výsledek není důležitý. Podstatné je, jak ses při tom bavil." (Jiří Hamerský)

27. 8. 2012

"Jde úplně všechno." (Petr Chobot)

24. 8. 2012

"Nejvíce můžeme někomu ublížit, pokud s ním jsme jen proto, že mu nechceme rozchodem ublížit." (Jiří Hamerský)

23. 8. 2012

"Není důležité KOHO, ale ZDA milujeme." (Tomáš Opravil)

22. 8. 2012

"Není nic nádhernějšího než pohybovat se životem tak, jak jste zvyklí - bez klacků pod nohama." (Esther a Jerry Hicks, Urči a definuj své přání a touhy)

21. 8. 2012

"Nerozhonost je vždy jen naše pohodlnost učinit rozhodnutí." (David Vlk)

20. 8. 2012

"Bytost, která miluje, je zcela neporazitelná a nemusí se bát čehokoliv." (Petr Chobot)

17. 8. 2012

"Chodím-li stále v kruhu dokola, nic se nezmění a situace má tendenci se zhoršovat - dokud neudělám něco úplně jinak." (David Vlk)

16. 8. 2012

"Když je hůře, mohu se těšit na ten krásný pocit, až bude zase fajn." (Zuzana Švédová)

15. 8. 2012

"Věřit v úspěch, je devadesát procent úspěchu." (John Alexander)

14. 8. 2012

"Nech se vést svým srdcem." (Michaela Chovancová)

13. 8. 2012

"Buď to zcela příjmi, nebo to změň." (Iveta Holušková)

10. 8. 2012

"Život je vždycky silnější než jakákoliv koncepce." (Bolek Polívka)

9. 8. 2012

"Nemůžeš růst, když neprožíváš radost. Tvé okolí nemůže růst, když neprožíváš radost. Vesmír nemůže růst, když neprožíváš radost." (David Vlk)

 

3. 8. 2012

"Polly napsala fluoreskující křídou na tabuli otázky: CO BYTOST PŘEDE MNOU CÍTÍ? NA CO MYSLÍ? JAKÉ MÁ POTŘEBY? S JAKÝM ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM PŘEDE MNE PŘEDSTUPUJE? JAKÝM ZPŮSOBEM BY SI PŘÁLA DOSTÁVAT LÁSKU? JAK SETKÁNÍ SE MNOU OVLIVNÍ JEJÍ OSUD? A dodala: "Škoda, že lidé takto obvykle nesmýšlejí o svých blízkých..." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

1. 8. 2012

"Žijeme TEĎ." (Jana Hamerská)

 

8. 8. 2012

"Radostný život nespočívá v tom, že ovládnete své okolí. Radostný život spočívá v tom, že se dostanete do souladu s tím, kým jste." (Eshter a Jerry Hicks, Klíč ke všem vztahům)

 

7. 8. 2012

"Charakter netvoří to, co se nám děje, ale to, jak na to reagujeme." (Bashar)

 

31. 7. 2012

"Nejhorší co můžeš dělat, je stále se v něčem pitvat." (Jana Hamerská)

 

6. 8. 2012

 „Jsi. Z vyšší vůle, a abys dával radost. Jsi. Z vyšší vůle, a abys přijímal radost. Jiný úkol tu nemáš.“ (David Vlk)

 

2. 8. 2012

"Každý večer koupu svou rok a půl starou dceru Julii, a vždycky se na to těším celý den. V koupelně se zeptám: "Užila sis dneska světa?" Protože tohle je zásadní otázka - když dítě naučíte, že svět je tady k tomu, abychom se z něj těšili, tak se z něj těšit bude." (Michal Horáček)

 

30. 7. 2012

"Ať to dopadne jakkoliv, výsledek bude pozitivní." (Petr Marťán)

 

27. 7. 2012

"Důležité je věřit, nevzdat se svého snu, pracovat a být trpělivý. Protože úspěch může přijít třeba za pět let. Nejde tedy možná všechno hned, jak si představujeme, ale taky může zničehonic nastat chvíle, kdy dostaneme příležitost. Pak je třeba jí využít." (Kristína, denik.cz)

 

26. 7. 2012

"Tvoje radostí naplněné srdce dodá dost síly i tomu nejsmutnějšímu člověku." (David Vlk)

 

25. 7. 2012

"Já jsem ráda, že jsem na světě doma!" (čtyřletá Vivienka)

 

24. 7. 2012

"Mě nabíjí štěstím každé ráno, když si po probuzení řeknu: "Nevládne mi bolševik." Můžou mě bolet zuby nebo se mi v noci nepovedla báseň, a já jsem přesto šťastný, protože to peklo lidského ponížení už je pryč." (Michal Horáček, magazín DNES)

 

23. 7. 2012

"Zdrojem Tvého štěstí je radost z tvořivého dávání." (David Vlk)

 

20. 7. 2012

"Všechno je permanentně O. K." (Mark Dzirasa)

 

19. 7. 2012

"Prostě není jiná cesta, než cesta k lepšímu." (Gusta Nahatá)

 

18. 7. 2012

"Stačí jen chtít a rázem vše je možné." (Mary Poppins)

 

17. 7. 2012

"Ve vztazích máš jedinečnou možnost poznat sám sebe." (Jiří Hamerský, Sedm poselství

 

13. 7. 2012

"Být vždy jen rozumný, je velmi nerozumné." (Zuzka, náhodná cestující ve vlaku)

 

12. 7. 2012

"Ti, kdo si myslí, že mají pravdu, jsou skoro bez výjimky samí hlupáci. Život je tak složitý a tak jemný, že nemůžete jen tak snadno rozhodnout, že máte pravdu a někdo jiný se mýlí. Ve skutečnosti si dá ten, kdo má alespoň trochu pochopení, pozor, aby se nikdy nechytil do pasti toho, že se bude považovat za spravedlivého." (Osho, Soucit)

 

11. 7. 2012

"Úspěch přichází, když jej vůbec nečekáme." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

10. 7. 2012

"Naše duše je radost. Jsme vyrobeni ze štěstí." (Vladimír Vymětal)

 

5. 7. 2012

"Co je důležitějšího, než to, aby tě život bavil?" (Antonín Baudyš ml.)

 

4. 7. 2012

"Jsme bytosti staré biliony let. Jestli je někomu devatenáct nebo sto let, to jsou tak bezvýznamné detaily - to opravdu nemám čas vnímat." (Petr Chobot)

 

6. 7. 2012

"Měřítkem úspěchu je radost, kterou cítíš." (Esther a Jerry Hicks, Ask and It Is Given Cards)

 

3. 7. 2012

"Lidem vždy něco chybí, mají ten divný zvyk - na svět se stále dívat, bez křídel andělských." (Kristína, píseň Anjeli lietajú nízko)

 

29. 6. 2012

"Proč všechno tak moc řešíš? Proč chceš znát odpověď už teď? Proč raději nedovolíš proudu života, aby Tě dovedl k výsledku, který překročí všechna Tvá očekávání?" (Jiří Hamerský)

 

25. 6. 2012

"Buď vděčný za to, co je a nadšený z toho, co přijde." (Esther a Jerry Hicks, Getting into the Vortex)

 

16. 7. 2012

"Touhou každé duše před zrozením, je prožít všechny životní situace v lásce." (Tomáš Opravil)

 

9. 7. 2012

"Štěstí není to, co mám, ale to, co vnímám." (Tomáš Opravil)

 

2. 7. 2012

"Copak nám nepřipadá ani trochu trapné, cítit se nemilovaní, když láska je všude kolem nás?" (Tomáš Opravil)

 

28. 6. 2012

"Soustavnost je klíčem. Pokud něco opravdu chceš, je lepší než jednou týdně několik hodin, pracovat na uskutečnění svého snu alespoň pár minut každý den." (Jirka Brychta)

 

27. 6. 2012

"O svých cílech se rozhodujeme srdcem, o prostředcích k nim rozumem."  (Lubomír Kostroň)

 

26. 6. 2012

"Nebýt šťastný je velmi sobecké vůči ostatním." (Tomáš Opravil)

 

22. 6. 2012

„Dej přednost svému štěstí a radosti před svým strachem.“ (Tomáš Opravil)

 

21. 6. 2012

"Těšení se je víc, než onen pocit, který se objeví, když už nastane okamžik D" (Zuzana Švédová)

 

20. 6. 2012

„Nikdy nevěř nikomu, kdo ti bude tvrdit, že nejsi dokonalý.“ (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

 

19. 6. 2012

„Tvá maminka byla tvým největším učitelem.“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

 

18. 6. 2012

"Když vám život podá citron, vymačkejte jej a připravte si limonádu." (W. Clement Stone v knize Jacka Canfielda Pravidla úspěchu)

 

14. 6. 2012

"Zůstávejte jen u toho, co milujete." (Sanaya Roman, Duchovní růst)

 

13. 6. 2012

"Častokrát známe jen jediný způsob. Většinou jich existují tisíce."(Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

12. 6. 2012

"Největší zájem budí nezájem." (Lucie Náhlovská)

 

11. 6. 2012

"Chci-li zažívat mimořádnou radost, musím si dávat v úctě cíle." (David Vlk)

 

8. 6. 2012

„První a nejdůležitější krok je ROZHODNOUT SE. Rozhodnout se být šťastní. Toužit být šťastný více, než cokoliv jiného. Více než mít pravdu, více než hledat svou spravedlnost, více než chtít prožívat něco, co se prý prožívat musí. Rozhodnete-li se být šťastní a budete-li své rozhodnutí ctít, tak nebude žádné překážky, která by nešla lehce překročit.“ (Petr Marťán, www.inspiruj.cz)

 

7. 6. 2012

„Nemusíš na sobě nic měnit. Jsi dokonalá taková, jaká jsi. O lásku nemusíš usilovat. Ty sama jsi láskou." (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

 

6. 6. 2012

"Únava je jen nedostatek lásky." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

1. 6. 2012

"Chceš udělat něco pro druhé? Buď věrný sám sobě!" (Jiří Hamerský)

 

5. 6. 2012

„Neuvěřitelná vděčnost… Odkud pramení?... Božská tichost… Kde se ve mě bere?“ (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

4. 6. 2012

"Nač je nám trápení? Co nám kdo za to dá?" (Zuzana Švédová)

 

29. 5. 2012

"Kritiku snesu - ale jen tu pozitivní." (Ivo Snídal)

 

31. 5. 2012

"Nemusíš dělat vůbec nic... Stačí být v srdci." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

30. 5. 2012

"Budu takový, jaký jsem. A neřešte to - nikdo to nezmění." (Rytmus)

 

28. 5. 2012

"Tvoření je radost." (Ivo Snídal)

 

25. 5. 2012

"Když znáš cíl, najdeš i cestu." (David Vlk)

 

24. 5. 2012

"Nalezením štěstí to nekončí, ale začíná." (Jiří Hamerský)

 

23. 5. 2012

"Jde vůbec v této nádherné době nebýt šťastný?" (Jiří Hamerský)

 

18. 5. 2012

"Vážit si své pravdy je největší dar, který můžete dát sobě i druhým." (Sanaya Roman, Osobní síla skrze sebeuvědomění)

 

17. 5. 2012

"Nepřistupujme z pohodlnosti na kompromis. Odmítejte být pasivní loutkou. Buďme tvory a ne netvory."(David Vlk)

 

16. 5. 2012

„Myšlenka prodchnutá láskou a Světlem vnese i do té nejzamotanější situace jas a novou naději, rozpustí i to největší trápení a přetrhá i ty nejsilnější okovy.“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)


22. 5. 2012

"Problémy přicházejí, aby nám pomohly na cestě k vlastnímu vzestupu." (David Vlk)

 

14. 5. 2012

"Je nutné nejdříve žít podle své VLASTNÍ VŮLE – díky tomu v sobě najdete lásku a přestanete ji hledat venku. A co víc, začnete také SKUTEČNOU lásku vysílat. Lásku, která nepotřebuje souhlas druhých, nepotřebuje lítost ani chválu. Budete šťastní sami se sebou, nezávislí na okolí – a budete tím druhé přitahovat jako magnet, protože vycítí, že v sobě nesete něco, po čem touží, ale čeho se nikdy neodvážili ani dotknout." (Karla Miková, Láska nebo vůle?")


.

 

15. 5. 2012

 "Měli byste se starat o druhé lidi, ne o to, co si o vás myslí." (Blair Singer, Ovládněte svůj vnitřní hlas)

 

11. 5. 2012

„I za nepříznivých okolností se můžeme spojit s tím, co v nás vyvolá posvátnou úctu, vděčnost, dojetí. Slunce svítí vždy, jen ho přes mraky vždy nevidíme.“ (Jiří Hamerský a David Vlk)

 

10. 5. 2012

"Člověk, který si zaslouží nejvíce obdivu, jsi Ty sám."(Jiří Hamerský)

 

9. 5. 2012

"Hodně lidí i koček dělá tu chybu, že se svých snů brzy vzdá. Dlouho se nic neděje, a tak v nich začnou růst pochyby, marnost, deprese. Je to, jako by ses ocitla na širém moři, docházely ti zásoby jídla a naděje, že k vysněnému ostrovu zaživa dopluješ. Aby ses ale dostala na souš, musíš si bezpodmínečně představovat, jak připlouváš ke břehu a vystupuješ na pevninu! Jinak ztratíš směr, ztratíš svůj sen, ztratíš sama sebe. Právě představa snu tě bude i ve zdánlivě těžkých chvílích vitalizovat!“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

 

8. 5. 2012

"Kdykoliv pociťujete to, co děláte, jako namáhavé, musíte pochopit, že vaše protichůdné myšlení vnáší do rovnice tvoření odpor. Odpor vzniká, když myslíte na to, co nechcete, a zároveň je tím, z čeho se cítíte unavení." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

 

4. 5. 2012

"Honit se... Usilovat... Mít moc... Snažit se někým stát... NE... VÍCE LÁSKY... Tohle má smysl." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

15. 6. 2012

"Pokud něčemu věříš, nesmíš se dát... Kašlu na lidi - jsem tady za sebe, je to můj život." (Zuzana Švédová)


 

1. 5. 2012

"Co je štěstí? Štěstí je stav bytosti. Štěstí je dobře nasměrovaná pozornost. Štěstí je pozornost v souladu se sebou. Naše štěstí je naše rozhodnutí. Štěstí je nevzdorovaní, přijmutí a oceňování. Štěstí je láska." (Petr Marťán, Nekompromisní štěstí)

 

27. 4. 2012

"Otevřenost zázrakům dovoluje, aby se zázrak opravdu stal." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

2. 5. 2012

"Lidský duch je neunavitelný. Neustále žije v nás a kolem nás. Člověk nemůže být unavený, pokud aktivně vytváří záměry, které jsou v souladu s jeho nadáním a cítěním, a odvažuje se je uskutečňovat... Necítím únavu, když vybírám milovanému člověku dárek. Bývám unavený, když od někoho něco požaduji." (David Vlk)

 

21. 5. 2012

"Prohry nejsou prohrami, ale úplně novou cestou." (Zuzana Švédová)

 

26. 4. 2012

"Čím více lásky, tím vyšší vibrace. Čím vyšší vibrace, tím rychlejší dosažení žádáného. Čím rychlejší dosažení žádaného, tím dobrodružnější a velkolepější život." (Jiří Hamerský)

 

25. 4. 2012

"Největší dar, který můžete dát někomu druhému, je to, že jste šťastní, protože když jste ve stavu radosti, štěstí nebo docenění, jste plně spojeni s proudem ryzí, pozitivní Zdrojové energie, jíž jste ve skutečnosti vy sami. A když jste v tomto stavu spojení, vše nebo každý, jemuž věnujete pozornost, má z vaší pozornosti prospěch."(Esther a Jerry Hicks, Požádej a je ti dáno)

 

3. 5. 2012

"Tady na Zemi je to zábava. Je to tu opravdu skvělé - každý den máme báječnou příležitost otočit svůj život vzhůru nohama a způsobit tak zázrak." (Zuzana Švédová)

 

24. 4. 2012

"Láska může vykvést, je-li přítomna svoboda. Není-li přítomna svoboda, není to láska." (Jiří Hamerský)

 

20. 4. 2012

 "Máš pocit, že si své těžkosti nezasloužíš? Upři svou pozornost jiným směrem. Na svoje možnosti. Každý má, co si zaslouží." (David Vlk) 

 

19. 4. 2012

"Neplní se přání, ale záměry" (Vadim Zéland, Ovlivňování reality)

 

7. 5. 2012

"Každý může žít svůj sen!" (Karla Miková, Tři úkoly pro naši duši)

 

30. 4. 2012

"Milovat, ne být milován, vám dává neskutečnou sílu." (Karla Miková, Lidská láska a duchovní Láska)

 

18. 4. 2012

"V mysli jsou problémy. V srdci láska." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

23. 4. 2012

"Budete věřit strachu nebo lásce?" (Karla Miková, Vaše cesta - Jdete s davem nebo sami za sebe?)

 

13. 4. 2012

A lidé mu často říkali: „Časy jsou zlé, časy jsou zlé.“ A on jim odpovídal: „Časy jsou právě takové, jací jste vy. Vy jste ty časy.“ (David Vlk)

 

17. 4. 2012

"Dno je od toho, aby jste se měli od čeho odrazit. A schody před vámi na vás čekají." (Karla Miková, Životní cyklus)

 

16. 4. 2012

"Chcete změnu světa? Buďte první, staňte se sami tou změnou!" (David Vlk) 

 

12. 4. 2012

"Když důvěřuješ svému srdci, je jen otázkou času, kdy se štěstí přikloní na Tvou stranu." (Jiří Hamerský)

 

10. 4. 2012

"Musíš se tím bavit. Musíš to milovat. Musíš to dělat rád. A PAK JE MOŽNÉ ÚPLNĚ VŠECHNO!!!" (Jiří Hamerský)

 

11. 4. 2012

"Na co myslíš právě teď? Negativní myšlenky Ti zavírají dveře na cestě ke štěstí, pozitivní otevírají. Usměj se, dokážeš více, než si jen umíš představit. Máš před sebou nekonečné možnosti!" (Karla Miková)

 

9. 4. 2012

"Je přirozené, aby se vám dařilo dobře. Je přirozené, abyste se dobře cítili. Vy jste dobří. Vy jste milováni a neustále k vám proudí harmonie. Pokud ji přijmete a umožníte, harmonie se ve vašem životě projeví všemi způsoby." (Esther a Jerry Hicks, Manifest Your Desires

 

6. 4. 2012

"Jdeme údolím a v údolí občas padá mlha. A nahoře je světlo. A nahoru vedou cesty. Chcete-li, můžete dělat to, co dělá většina lidí - jít dál údolím a stěžovat si na mlhu."  (David Vlk)

 

5. 4. 2012

"Ať se vám děje cokoli, nesrovnávejte se s druhými. Využijte každé minuty svého života k vytváření záměrů, které jsou v souladu s vaším srdcem. Odhodlejte se za nimi jít a vesmír vám pošle tolik štěstí, že se o ně budete chtít podělit s druhými." (David Vlk)

 

4. 4. 2012

"Nejsilnějším svalem vítěze je jeho srdce." (Robert Záruba, Nagano 1998)

 

2. 4. 2012

 "Jsme tu proto, abychom zažívali mimořádnou radost." (Esther a Jerry Hicks)

 

3. 4. 2012

 "Neexistují chyby. Jen nedostatek lásky." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

30. 3. 2012

 "I dnes se můžeme dotknout štěstí. Jediný takový okamžik může udělat z dnešního dne něco mimořádného." (Jiří Hamerský)

 

28. 3. 2012

 "Nezáleží na tom, kde jste, protože je to tak dočasné." (Esther a Jerry Hicks, Peníze a zákon přitažlivosti)

 

29. 3. 2012

 "Udržuj své energetické pole zářivě čisté. Zahal se do zlatého slunečního pláště a dovol zázrakům, aby lemovaly Tvou cestu." (Jiří Hamerský)

 

27. 3. 2012

 "To, co někdy vypadá z vašeho lidského pohledu jako utrpení, nazýváme my, stříbrné kočky, vítězstvím. (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

 

23. 3. 2012

"Láska je nám k dispozici v každém okamžiku. Mám vládu nad světem. V každém okamžiku. Mám vládu nad světlem. V každém okamžiku." (David Vlk)

 

22. 3. 2012

"Začneme-li dávat více čisté lásky, zažijeme zázračnou proměnu vztahu k sobě a ke světu. Dostaneme se na novou životní dráhu." (David Vlk)

 

16. 3. 2012

„Události, které nám způsobují pocit těžkosti, jsou zpětná působení našich myšlenek, slov a činů. Pobídky k učení se, růstu a vnitřní svobodě.“ (David Vlk)

 

21. 3. 2012

 "Problémy jsou nástrojem ega. Odvádí naši pozornost od jediného úkolu, který máme - milovat." (Jiří Hamerský, Sedm poselství).

 

20. 3. 2012

"Nedávno jsem jel vlakem přes Děčín. Divím se, že se nějaké místo ještě nejmenuje Vděčín. Divím se, že se naše Země zatím nejmenuje Vděčín. Pro 365 slunečných dní." (David Vlk)  

 

14. 3. 2012

 "Když myslíte na něco, při čem se cítíte dobře, naplňujete v tu chvíli své poslání, a tím přispíváte k vývoji veškeré existence." (Esther a Jerry Hicks, Úžasná síla emocí)

 

19. 3. 2012

 "Nemusíme být dokonalí, stačí když jsme sami sebou." (Jiří Hamerský)

 

12.3. 2012

"Proč se řídit pravidly a nejednat raději srdcem? (Jiří Hamerský)

 

26. 3. 2012

"Maminko, proč se neraduješ?" (Sedmiletá Michalka od Ariel)

 

15. 3. 2012

"Ztratit něco je často prvním krokem k tomu, něco lepšího získat." (Jiří Hamerský)

 

13. 3. 2012

"Nejdříve hledáme lásku, potom si láska hledá nás." (Jiří Hamerský, Sedm poselství - nepublikovaná pasáž)

 

8. 3. 2012

 „Člověk je šťastný, když svítí na druhé. Když svítí ve svém daru.“ (David Vlk)

 

9. 3. 2012

„Technologií štěstí a splněných snů je vděčnost.“ (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek)

 

6. 3. 2012

 „Do nového vztahu, do nové práce, na nové místo – kamkoliv se vydáš, vždy si bereš sám sebe. Není proto místo snění o příjemnější budoucnosti lepší, mít se dobře hned teď?“ (Jiří Hamerský)

 

2. 3. 2012

"Když nemáš co ztratit, většinou nejvíc získáš." (Jiří Hamerský, Stříbrný kocourek

 

7. 3. 2012

"Jedna KAPKA lásky může změnit celý život." (Jiří Hamerský)

 

5. 3. 2012

 "Odvaha. Důvěra. Dvě slova, s jejichž pomocí se můžeš dotknout hvězd." (Jiří Hamerský, Sedm poselství)

 

1. 3. 2012

"Opravdová pokora není o tom zapírat sám sebe, ale naopak v sobě najít a navenek projevit to nejlepší."
(JIří Hamerský)